پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خواستگاری در آسمان و ابرها را ببینید

خواستگاری در آسمان و ابرها را ببینید

خواستگاری در آسمان و ابرها را ببینید 

از میان مدل های خواستگاری این یکی واقعا جالب است و تحسین برانگیز,پسری در ابرها نوشت که دختر را دوست دارد و از وی خواستگاری کرد. یک جوان آمریکایی، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.

 

روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دخترِ مورد علاقه اش، با دود سفیدِ یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.

 

دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواستِ رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.

خواستگاری در آسمان و ابرها را ببینید

خواستگاری در آسمان و ابرها را ببینید