پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر 

انواع مدل های زیادی برای خواستگاری در جهان اجرا شده است که امروز شاهد جالب ترین آن ها هستیم. خواستگاری در آسمان مدل جدید است.  یک جوان آمریکایی، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.روزنامه انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دختر مورد علاقه اش، با دود سفید یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.

 

مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواست رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر