پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خواستگاری پسر از پرستار با گذاشتن حقه درون زخمش

خواستگاری پسر از پرستار با گذاشتن حقه درون زخمش

خواستگاری پسر از پرستار با گذاشتن حقه درون زخمش 

پسری که به روش بسیار خاص از دختر مورد علاقه اش خواستگاری کرد و حلقه درخواست ازدواج را درون زخمش قرار داد تا پرستار آن را ببیند. یک جوان روسی تصمیم گرفت تا به روش کاملا غیر متعارفی از یک پرستار زن خواستگاری کند و برای اینکار، یک حلقه را داخل زخمی در شکمش مخفی کرد و از پرستار مذکور خواست تا زخم را برایش شستشو دهد تا حلقه را در شکم او پیدا کند.

 

جوان مذکور، قبلا پزشکش را راضی کرده بود تا حلقه ازدواج را داخل زخم وی جاسازی کند تا پس از آن، از پرستار بخواهد زخمش را شستشو دهد. از دوستش نیز خواسته بود این صحنه را فیلم برداری کند.پرستار جوان پس از تمیز کردن زخم، حلقه ازدواج را در زخم وی پیدا و از شکمش خارج و سپس از خوشحالی شروع به گریه کرد. پس از آن ضمن موافقت با ازدواج با جوان مذکور و شستشوی حلقه، آن را به انگشتش انداخت.

خواستگاری پسر از پرستار با گذاشتن حقه درون زخمش

 به گزارش پارس ناز ویدئوی منتشر شده از این صحنه باعث به وجود آمدن جنجال بزرگی در شبکه هاي اجتماعیشده هست. عده اي اقدام این جوان را جنون آمیز دانسته و بر این باورند که احتمال داشت ویدچار عفونت یا عوارض بهداشتی دیگر شود.در مقابل، بعضی این جوان را رومانتیک دانسته اند؛ زیرا با این کارش خواسته به دختر مورد نظرش اثبات کند برای خوشبخت کردن وی، از جانش مایه میگذارد.