پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

خواهر مایکل جکسون در 50 سالگی باردار شد

خواهر مایکل جکسون در 50 سالگی باردار شد

خواهر مایکل جکسون در 50 سالگی باردار شد 

البته این سن برای باردار شدن اصلا مناسب نیست اما جانت جکسون خواهر شاه پاپ یعنی مایکل جکسون اقدام به باردار شدن کرده است. “جانت جکسون”-خواننده مشهور و خواهر “مایکل جکسون”- در 50 سالگی نخستین بارداری خود را تجربه می کند.او که در سال 2012 با تاجر قطری مسلمان “وسام صالح” ازدواج کرد،روز گذشته در خیابانهای لندن در حال خرید برای فرزند در راهش دیده شد.
خواهر مایکل جکسون در 50 سالگی باردار شداین خواننده آوریل امسال، تورجهانی کنسرت هایش را لغو کرد تا به توصیه دکترش مشکلی برای او و فرزندش پیش نیاید.

خواهر مایکل جکسون در 50 سالگی باردار شد