پارس ناز پورتال

خودروهای زرهی عجیب امروز در تهران +عکس

خودروهای زرهی عجیب امروز در تهران +عکس

خودروهای زرهی عجیب امروز در تهران +عکس 

در مراسم تحلیف پزشک حسن روحانی امروز شهر تهران شاهد تمهیدات امنیتی نیز بود که میتوانید در زیر خودروهای زرهی در استان تهران را نیز مشاهده نمایید. خودروی زرهی نوپو و استقرار خودروهای زرهی در شهر تهران و تصویر خودروهای زرهی فاتق را در استان تهران در ادامه مشاهده نمایید.

 

خودروهای زرهی برای فراهم سازی امنیت مراسم تحلیف دوازدهمین رییس جمهور کشورمون در خیابان هاي استان تهران و اطراف مجلس شورای اسلامی مستقر شده هست.این خودروهای زرهی در خیابان هاي نزدیک مجلس و بهارستان مستقر بودند تا امنیت مقامات کشوری و مهمانان خارجی فراهم سازی شود.

 

 به گزارش پارس ناز نیروهای امنیتی و نظامی و گارد یگان ویژه نیز تا اتمام مراسم تحلیف وجابجایی مهمانان به حالت حاضر باش کامل میباشند.

خودروهای زرهی عجیب امروز در تهران +عکس

مراسم تحلیف روحانی،خودرو هاي زرهی نظامی در شهر تهران،اتومبیل هاي زرهی در مراسم تحلیف روحانی