پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

داستان آموزنده و خواندنی انتخاب درست

داستان آموزنده و خواندنی انتخاب درست

داستان آموزنده و خواندنی انتخاب درست 

خواندن یک داستان کوتاه آموزنده میتواند تاثیر زیادی در طرز فکر ما داشته باشد امروز برای شما داستان انتخاب درست را قرار داده ایم. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد رابا ریش هاي بلند جلوی در دید.به انها گفت: « من شما را نمی شناسم ولی فکر می‌کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن بشما بدهم.»

 

انها پرسیدند:« آیا شوهرتان خانه است؟»زن گفت: « نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.»آن ها گفتند: « پس ما نمیتوانیم وارد شویم.»عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.

 

شوهرش به او گفت: « برو به انها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.»زن بیرون رفت و آن ها رابه خانه دعوت کرد. انها گفتند: « ما باهم داخل خانه نمیشویم.»زن با تعجب پرسید: « چرا!؟» یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:« نام او ثروت است.» و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:« نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.»

 

زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت:« چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! » ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:« چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟»عروس خانه که سخنان انها را می شنید، پیشنهاد کرد:« بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.»

 

مرد و زن هردو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت:« کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.»عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید:« شما دیگر چرا می‌آیید؟»پیرمردها باهم گفتند:« اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می‌کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست! »