پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا

داستان جالب ضرب المثل خرج اتینا 

از میان ضرب المثل هاي جالب و خواندنی زبان پارسی امروز برای شما داستان جالب مثل خرج اتینا را نقل می‌کنیم که واقعا خواندنی است. 

 

هرگاه كسی پولی را كه باید صرف مخارج لازم و ضروری شود در راه بیهوده و طریق غیر عادلانه خرج كند ، با استفاده از ضرب المثل بالا میگویند : فلانی همه ی را خرج اتینا كرد ، یعنی نفله كرد و روی اصل جهالت و جوانی به مخارج غیر لازم رسانید.

 

آورده اند كه…

اتینا حشرات خرد و به كنایه به آدمهای فرومایه میگویند .شادروان امیر قلی امینی می‌نویسد : سابقا مطربها در مجالس عروسی و امثال آن پس از آنكه یك دور می رقصیدند در مقابل هر یک از میهمانها می نشستند و پس از چندی سر و كله آمدن و عشوه گری كردن زنگی را كه در شست یا یك نعلبكی را كه در دهان داشتند

 

جلو میبرند و او به همت خود یا سكه اي زر یا سكه سكه اي نقره در زنگ یا نعلبكی او می ریخت ودر حقیقت پولی مفت و رایگان را از دست می داد ، بهمین مناسبت به خرجهای بیهوده و بی مصرف عنوان خرج اتینا دادند و آن جزء اصطلاحات مثلی قرار گرفت.

 

اتینا در اصل اطیناست كه در تلفظ عوام بدین صورت درآمده است و راجع به مورد استعمال این واژه باید دانست كه سابقا پس از دریافت شاد باش یكی از مطربان با بانگ بلند اعلام می داشت ، اعطینا یعنی مرحمت كردند ، این توصیف معلوم كردید كه واژه اتینا از فعل عربی اعطینا می باشد ودر آن روزگار كه زبان عربی ، بیشتر از امروز در كشور ایران رواج داشت بر سر زبانها افتاده و به صورت ضرب المثل درآمده است.