پارس ناز پورتال

قاصدک 24

داعشی ها مراسم عروسی دسته جمعی گرفتند

مجموعه : مجله خبری روز
داعشی ها مراسم عروسی دسته جمعی گرفتند

داعشی ها مراسم عروسی دسته جمعی گرفتند 

نیروهای داعش جدا از برده داری جنسی ازدواج های رسمی بین خودشان هم دارند و دختران را به عقد سربازان در می آورند. بعد از شکست های پی در پی داعش در عراق و سوریه، فرماندهان داعش برای اینکه به نیروهایشان روحیه بدهند، دست به چنین اقداماتی می زنند.

داعشی ها مراسم عروسی دسته جمعی گرفتند

به نقل از البوابه مصر، داعش برای اولین بار، مراسم عروسی دسته جمعی برای نیروهای خود در شمال شرق سوریه برگزار کرد.بنا بر این گزارش، داعش همیشه اصرار داشت تا مراسم عروسی و ازدواج به شکل سنتی برگزار شود ولی اینک اجازه داده که نیروهایش آزاد باشند.

 

گفتنی است که بعد از شکست های پی در پی داعش در عراق و سوریه، فرماندهان داعش برای اینکه به نیروهایشان روحیه بدهند، دست به چنین اقداماتی می زنند.اخیرا هم دختران اسیر شده را میان نیروهای خود توزیع کرده بودند تا انگیزه جنگ و ترور در میان آنها بیشتر شود.