پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018 

ورزشکاران زن کشور روسیه زیبایی خاصی دارند که در المپیک زمستانی سال 2018 توجه همه ی رابه خود جلب نموده اند. توجه شما رابه تماشای عکسهایی از ورزشکاران زن روس در بازی هاي ورزشی المپیک زمستانی جلب می‌کنیم.

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018

آلینا زاوارزینا ، ورزشکار در رشته اسنوبورد

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018یولیا بلاروکووا ، ورزشکار اسکی از روسیه

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ایرینا آوکوومووا، ورزشکار تیم ملی زنان روسیه در بازی هاي المپیک زمستانی کره جنوبی

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ورزشکار تیم ملی زنان روسیه در بازی هاي المپیک زمستانی کره جنوبی

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ناتالیا سابولووا، ورزشکار اسنبورد در روسیه

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018قهرمان هاکی از روسیه

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ویکتوریا ماایسووا، ورزشکار تیم ملی زنان روسیه در بازی هاي المپیک زمستانی کره جنوبی

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018تاتیانا آکیمووا، قهرمان زن روسیه در ورزش اسکی

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ورزشکار تیم ملی زنان روسیه در بازی هاي المپیک زمستانی کره جنوبی

دختران زیبای ورزشکار روسیه در المپیک زمستانی 2018ورزشکار اسکی باز روسیه در زمان تمرین در اتریش