پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختران نمیه عریان همراه با مردان در باشگاه

دختران نمیه عریان همراه با مردان در باشگاه

دختران نمیه عریان همراه با مردان در باشگاه 

وقتی خبر تمرین دختران نیمه عریان در باشگاه های بدنسازی همراه با مربیان مرد در فضای مجازی خبرساز شد واکنش مسئولین را هم به همراه داشت. احضار بانوان بدنساز به اتهام کار کردن با مربیان مرد، سوژه محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی شده است.

 

احضار بانوان بدنساز:

دختران نمیه عریان همراه با مردان در باشگاه