پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

 

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟ راه اش را نمیدانید؟ تا بحال این اتفاق برای تان افتاده اسـت؟ باید بگوییم، تا جاییکه میتوانید خود سرانه اینکار را نکنید، از هیچ منظری هیچ اشکالی ندارد اگر دختری را دیده اید و از او خوشتان آمده اما شرح علاقه و ایجاد رابطه اصول و قوانینی دارد کـه باید در مورد شان بدانید. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم.

 

اینکار آنقدرها هم کـه شـما فکرش را می‌کنید دشوار نمی باشد، بلکه برعکس بسیار هم ساده اسـت. شاید قبل از هر اقدامی با خودتان بگویید کـه آیا اصلا نزدیک شدن بـه فردی کـه ذهن تان رابه خود مشغول کرده درست اسـت یا خیر، جواب شـما «بله» اسـت. چرا کـه نه؟! اگر ترس جواب رد شنیدن از وی را دارید، مـا راهکارهایی را برایتان آورده ایم کـه میتوانید آسان تر قدم جلو بگذارید.

 

بـه نشانه ها توجه کنید

اگر فردی کـه میخواهید بـه او نزدیک شوید مدام سعی میکند کـه با شـما مواجه نشود و از تماس چشمی با شـما خودداری می‌کند، بدانید کـه او تمایلی بـه برقراری ارتباط با شـما ندارد.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

اما اگر بـه حرف هاي شـما عکس العمل نشان میدهد و بـه جک هایتان میخندد و از تماس چشمی با شـما نیز فرار نمی‌کند، مطمئن باشید کـه او نیز بـه سمت شـما جلب شده اسـت.

 

از بیش از حد فکر کردن، دست بردارید

درست اسـت کـه شـما باید با فکر جلو روید اما تجزیه و تحلیل بیش از حد هم می‌تواند بـه ضررتان تمام شود. بعنوان مثال لازم نیست کـه برای تمام دیالوگ هایي کـه می‌خواهید بین خودتان و او رد و بدل کنید برنامه ریزی کنید، شـما باید خودتان را آزاد بگذارید و با گفت‌وگویی کـه در لحظه اتفاق میوفتد هم مسیر باشید.

 

عجول نباشید

شـما باید قدم هاي اول برقراری ارتباط تان را محتاطانه بردارید. گرچه خانمها از آقایان دلير و غیرقابل یپش بینی خوششان می‌آید اما این بدین معنی نیست کـه در اینکار افراط کنید. بنابر این قدم هاي اول را آهسته بردارید. عجولانه رفتار کردن می‌تواند بـه ضررتان تمام شود.

 

بـه اشتباهات تان بخندید

از آنجا کـه در نخستین برخورد با طرف مقابل تان ممکن اسـت کمی دست پاچه شوید و سوتی دهید، بجای پوشاندن اشتباه تان، بهتر اسـت کـه آنرا قبول کنید و بـه آن بخندید. بعنوان مثال اگر هنگام برداشتن کیف تان، هول شدید و آن رابه پایین انداختید، بخندید و بـه او واقعیت را بگویید: «مـن کمی هول شدم» همین رفتار میتواند صمیمیت بیشتری میان شـما برقرار کند.

 

عدد تان رابه او بدهید

تعداد زیادی از آقایان از خانمها تقاضای می‌کنند کـه عدد شان را بدهند، در حالی‌کـه این شمایید کـه باید عدد تان رابه او بدهید. خانمها برای این‌کـه بدانند بـه این رابطه تمایل دارند یا خیر، بـه مقداری زمان نیاز دارند.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

از این رو بهتر اسـت کـه این فرصت رابه او بدهید تا فکر کند ودر صورت علاقه خودش با شـما تماس بگیرد. در غیر این صورت نسبت بشما گارد خواهد گرفت.

 

انتظارتان را پایین بیاورید

تعداد زیادی از آقایان انتظار دارند کـه خانمها در همان برخورد اول عکس العملی مثبت از خود نشان دهند، در حالی‌کـه این انتظار اشتباه اسـت. ممکن اسـت فردی کـه شـما برای بار اول بـه او نزدیک شده اید در شرایط روحی بدی باشد یا حتی نتواند بـه سرعت رفتار شـما را درک کند یا هزار و یک دلیل دیگر… بنابر این انتظارات تان را پایین بیاورید و اگر برخوردی کـه بر وفق مرادتان نبود را از او دیدید، ناامید نشوید.

 

شوخ طبع باشید

طبق معمول مـا با افرادی کـه طبع بذله گویی دارند، ارتباط بهتری برقرار میکنیم. از این رو اگر شـما هم شوخ طبع باشید، نه تنها احساس اسانی و صمیمیت بیشتری رابه او منتقل می‌کنید بلکه راه را برای مکالمه اي موثرتر نیز باز خواهید گذاشت.

 

بـه اصل مطلب بروید

اگر نمیتوانید شرایطی پیدا کنید کـه با طرف مقابل تان بحث را باز کنید، بهتر اسـت کـه جلو بروید و رک حرف تان را بزنید. بـه او بگویید که به برقراری رابطه با او تمایل دارید و می‌خواهید نظر وی را بدانید. احترام گذاشتن و انعطاف پذیر بودن نسبت بـه حرف هاي طرف مقابل، می‌تواند تاثیر مثبتی در پاسخی کـه میشنوید داشته باشد.

 

او را با دختران دیگر مقایسه نکنید

شاید فکر کنید کـه گفتن تـو شبیه دختران دیگر نیستی یا مـن از دخترها خوشم نمی‌آید اما تـو با همه آنها فرق داری برای شـما جذاب و تاثیر گذار باشد اما برای دختران آن گونه نیست.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

در واقع آنها دوست ندارند کـه شـما آنها رابا دختران دیگر مقایسه کنید، حتی اگر بحث خوبی ها در پیش باشد. بجای آن بهتر اسـت که از او بطور خاص تعریف کنید.

 

از او بخواهید بشما چیزی آموزش دهد

یکی از شیوه هایي کـه بـه کمک آن می‌توانید طرف مقابل تان را تحت تاثیر قرار دهید، این است که از او بخواهید چیزی بشما بیاموزد. بعنوان مثل اگر او در زبان انگلیسی یا حتی کامپیوتر قوی ست، بخواهید بشما در یادگیری آن کمک کند. اگر پاسخ او مثبت بود، شـما زمینه لازم را برای ایجاد صمیمیت بیشتر چیده اید.

 

بـه او تکست دهید

اگر نمی‌توانید رو در رو با او حرف بزنید، از تکست کمک بگیرید. در پیغام تان بـه او نشان دهید کـه به برقراری رابطه با او تمایل دارید. شاید او نیز با این شیوه احساس اسانی بیشتری کند.

 

جواب «نه» را بپذیرید

باید واقع بین باشید یعنی ممکن اسـت از او جواب «نه» بشنوید. این بدان معنی نیست کـه از همان اول دیدی منفی و ناامیدانه داشته باشید اما باید انتظار شنیدن هر جوابی را بکشید. اما حتی در این شرایط هم خونسردی و اعتماد بـه نفس خودتان را حفظ کنید و با احترام از او جدا شوید. گرچه شـما بـه هر دلیلی جواب رد شنیده اید اما حداقل میتوانید خوشحال باشید کـه تلاش تان را کرده‌اید.

 


 

در ادامه مردان از رابطه با زنان به دنبال چه چیز‌هایی هستند؟

 

در دهه 1930 پزشک جورج دبلیو کرین یک مقیاس برای نمره دادن بـه زندگی مشترک مردان و زنان طراحی کرده بود کـه به شوهران امکان می داد زنانشان را محاسبه کنند و بالعکس. هر زن برای زدن لاک قرمز رنگ و یا رفتن بـه رخت خواب درحالی کـه موهایش با گیر یا چیز دیگری بسته شده بود یک نمره منفی دریافت می‌کرد. شاید بتوان گفت کـه دلیل درگیری هاي بین زوجین در آن دوران بسیار هولناک بود.

 

در این مقاله میخواهیم بـه نیازها و انتظارات مردان از همسرانشان بپردازیم و این‌کـه آنان بطور کلی از رابطه با زنان چـه می‌خواهند. گرچه زنان بر این باورند کـه مردان از آنان انتظاراتی زیاد و گاه غیرمعقول و غیرممکن دارند اما در ادامه این مطلب میخواهیم اعترافات واقعی مردان در مورد انتظاراتشان از رابطه عاشقانه با زنان را بازگو کنیم کـه با باور عمومی تفاوت هاي جالبی دارند.

 

مردان به صداقت و راستگویی زنان اهمیت زیادی می دهند

 

قبلاً گفته می شد کـه مردان عاشق چاپلوسی و ستایش شدن توسط زنان هستند. اما به گفته تعداد زیادی از کارشناسان حوزه ازدواج، مردان بـه اندازه وفاداری، احترام و جذابیت ظاهری برای صداقت و راستگویی زنان نیز اهمیت قایلند.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

مردان میخواهند کـه واقعیت را از زبان زنانشان بشنوند. بله واقعیت و نه انتقاد. بطور کلی، یک زن کامل و دوست داشتنی برای مردان، آن زنی اسـت کـه عقاید خودرا بسیار صادقانه و بدون قضاوت کردن بیان می‌کند.

 

مردان مشکلی با صحبت کردن در مورد مسایل روزمره زندگی ندارند

 

شاید عجیب بنظر برسد اما مردان نیز از گفتگوی پوچ و بی هدف در مورد زندگی روزمره بدشان نمی‌آید. برخلاف باور عمومی، مردان از زنانی کـه همیشه ساکت می مانندخوششان نمی‌آید ودر واقع بـه زنانی علاقه دارند کـه در مورد دیدگاه ها و عقاید خود صحبت کنند. یکی از دلایل اصلی از هم پاشیدن خانواده ها و ازدواج ها، بـه باور تعداد زیادی از کارشناسان، عدم تعامل و گفت و گو اسـت.

 

مردان رمانتیک تر از زنان هستند

یک روان شناس سایبری و کارشناس در حوزه ارتباطات بین اشخاص بنام گویندولین سیدمن یک بررسی مقایسه اي در مورد سطح رمانتیک بودن مردان و زنان انجام داده و بـه نتیجه اي باورنکردنی دست یافت. بر اساس تحقیقات او مشخص شد کـه مردان در زمینه رمانتیک بودن از زنان قویتر هستند.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

احساسات واقعی نقش مهمی برای آنها در عشق دارد و بعنوان یک قانون، انها طبق معمولً پیش از زنان بـه احساسات عاشقانه خود اعتراف میکنند. در عوض زنان در انتخاب شریک زندگی خود بسیار واقع گرا و گزینشی عمل میکنند.

 

مردان زنان دارای آرایش را می پسندند

تعداد زیادی از مردان ادعا میکنند کـه هیچ چیز بهتر از زیبایی طبیعی نیست اما این یک دروغ بیش نیست. براساس اطلاعات مربوط بـه 1 سایت همسریابی در ایالات متحده، زنانی کـه آرایش کرده و موهای شان را رنگ می‌کنند تقاضای هاي ازدواج بیشتری دریافت می‌کنند. از این رو جذابیت فیزیکی و زرق و برق هنوز هم برای مردان از اهمیت بالایی برخوردار اسـت.

 

راه ورود به قلب مردان از معده آن ها می گذرد

غذا هاي خانگی برای مردان اهمیت زیادی دارد.یک روانشاس و متخصص روابط زناشویی بنام پاتریک وینس بر این باور اسـت کـه آشپزی کردن زنان برای مردان بسیار مهم اسـت و یک چیز مقدس بـه شمار می‌آید. بوی خوش غذا احساسی خوب و آرامش بخش بـه انسان میدهد.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

علاوه بر این، مردان از این‌کـه زن مورد علاقه انها خود آشپزی کرده و یک دستور پخت غذایی بسیار پیچیده را یاد گرفته احساس خوشحالی می‌کند.مردان اغلب زنانی را دوست دارند کـه برای آنها آشپزی کرده و این موضوع اصلاً کلیشه اي نیست.

 

مردان دوست ندارند در ملاء عام جلب توجه کنند

مردان از شهرت هاي مشکوک در شبکه هاي اجتماعی واهمه داشته و دوست ندارند کـه بـه قهرمان شایعات عمومی تبدیل شوند. روانشناسان ادعا میکنند کـه مردان ترجیح می‌دهند از توجه بیش از حد اجتناب کرده و بـه زنانی کـه زندگی شخصی شان را برای دیگران فاش نمی‌کنند بیشتر علاقه نشان می‌دهند.

 

مردان به زنان مستقل و خودساخته علاقه بیشتری دارند

یک زن زیبا اما کمی خنگ کـه با دهان باز بـه صحبت هاي شوهرش گوش می‌دهد بی شک همواره قاعده رابه یک زن مستقل و خودساخته کـه بخود متکی اسـت خواهد باخت. درک این موضوع بسیار ساده اسـت: زنی کـه مستقل باشد یک شریک مساوی در رابطه زن و شوهری محسوب می‌شود و می‌توانید باهم تعداد زیادی از مشکلات را حل کنید. بدین ترتیب می‌توان گفت کـه یک زن مستقل میتواند پشتیبانی قابل اعتماد باشد.

 

مردان به فضای شخصی مختص به خود نیاز دارند

یک روان شناس شناخته شده بنام دبورا تانن می‌گوید کـه بر اساس مطالعات وی زنان سعی می‌کنند تمام وقت آزاد خودرا درکنار شریک زندگی شان بگذرانند در حالیکه مردان ترجیح می‌دهند اوغات فراغت خود رابه صورت مستقل ودر تنهایی سپری کنند. هر خانواده اي باید بـه دنبال دستیابی بـه یک تعادل کامل در روابطشان در این زمینه باشند.

 

مردان همیشه به مسایل جنسی فکر نمی کنند

این‌کـه مردان همیشه بـه مسایل جنسی فکر می‌کنند یک موضوع قدیمی و رد شده اسـت.یک روان شناس آمریکایی بنام جد دایاموند میگوید کـه شاید زنان درساختن چنین چهره اي از مردان مقصر اصلی باشند زیرا آنها انتظار یک رفتار خاص را از شریک زندگی خود دارند وآن هم این اسـت کـه مرد زندگی شان کمی خشن و سرسخت باشد.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

در واقع تنها تماس فیزیکی نیست کـه برای مردان اهمیت دارد بلکه داشتن احساس آرامش و اسانی، حس گرمی رابطه ودرک متقابل در هنگام رابطه جنسی نیز برای مردان از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسـت. باور کنید کـه نیمی از جمعیت کره زمین از این‌کـه همیشه باید ثابت کنند خصلت هاي مردانه دارند خسته شده اند.

 

مردان از رسمی کردن رابطه با زنان واهمه ای ندارند

مردان در واقع از ازدواج کردن نمیترسند اما هنگام آغاز یک رابطه جدید بسیار مراقب بوده و سعی می‌کنند کـه تصمیمات عجولانه نگیرند. مطالعات صورت گرفته در دانشگاهی در ایالات متحده نشان می‌دهد کـه غلبه کردن بر ناراحتی ناشی از بهم خوردن یک رابطه عاشقانه برای مردان سخت تر اسـت و مدت زمان بیشتری طول می‌کشد. هم چنین زنان در سنین بسیار پایین تری نسبت بـه مردان آمادگی ازدواج را پیدا میکنند.

 

مردان در مورد داشتن پسر و دختر به یک اندازه رویاپردازی می کنند

 

عموماً باور بر این اسـت کـه تمامی مردان رویای داشتن فرزند پسر را دارند زیرا این فرزندان پسر هستند کـه میتوانند نام خانوادگی آنها را زنده نگه دارند، می‌توانند آنها را برای کوهنوردی یا ماهیگیری بیرون ببرند ودر تماشای فوتبال نیز عقاید مشترکی دارند. با این وجود، بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط موسسه گالوپ درسال ۲۰۱۱، اکثر پاسخ دهندگان بـه داشتن فرزند دختر فکر می‌کردند.

 

روانشناسان این تمایل رابا این واقعیت کـه والدین آینده از مشکلاتی کـه هنگام بزرگ کردن فرزند پسر با آن مواجه میشوند- بددهنی ها، دعوا کردن ها و مشکل سازی در مدرسه- مرتبط می‌دانند. امروزه نیز اکثر کاربران اینترنت نظر مشابهی دارند. در دنیای کنونی جنسیت فرزند اهمیت چندانی ندارد و مقایسه کردن این دو یا صحبت کردن در مورد بهتر و بدتر دانستن یکی قابل قبول نیست.

 


 

و در آخر نیز رابطه‌ تان پُر از عشق است یا هوس؟

برای کسانی کـه در روابط عاطفی بـه سر میبرند و هنوز در دوست داشتن طرف مقابل خود دچار شک و دودلی هستند، بهتر اسـت تفاوت بین عشق و شهوت را بشناسند تا با قاطعیت بیشتری ادامه رابطه را سر بگیرند. تشخیص عشق و هوس بـه هر عاشق و معشوقی این فرصت را میدهد کـه بهتر تصمیم بگیرد و بداند کـه فرد مقابل چـه نیت و هدفی دارد.

 

آیا رابطه شما بی قید و شرط است؟

اغلب رابطه بین دختر و پسر یا بین زن و شوهر دارای قید و شرط اسـت، رابطه ساخته شده با ستون هاي عشق باید بی قید و شرط باشد. اگر شریک عاطفی شـما دائم بـه جست و جوی چیزی بهتر درشماست قطع بـه یقین این هوس اسـت نه عشق. عشق بی قید و شرط یعنی محبت مـا برای هم دیگر براساس یک سری رفتارها و خصوصیات خاص نباشد.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

باید همسرتان رابه خاطر خود او دوست داشته باشید نه بخاطر این‌کـه خوش هیکل اسـت یا چون هر شب برایتان شام درست می‌کند. این همان عشقی اسـت کـه نامزدها و زوج هاي تازه ازدواج کرده بـه آن باور دارند. عشق بی قید و شرط آن عشقی اسـت کـه همیشه تا قبل از این‌کـه زندگی واقعی خود رانشان دهد همه چیز زیباست.

 

هیچ وقت مفیدی را با هم نمی‌گذرانید

خیلی آسان می ‌شود تحریک شدن رابا عشق اشتباه گرفت. شاید در این برهه حرف ‌زدن نوعی کسالت و وقت اتلاف کردن بـه ‌نظر برسد، ولی اگر باهم حرف نزنید پس از چـه راه دیگری می ‌توانید نسبت بـه یک دیگر شناخت پیدا کنید؟ فرد مقابل می‌تواند بـه اسانی در مورد مسائل زندگی مثل مسائل مالی، بچه ها و چیزهایی کـه وی را می ترساند با شـما صحبت کند چرا کـه برای او مهمترین هدف پیشبرد زندگی و التیام آن بـه همراه شماست.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

اما زمانی کـه چیزی جز هوس نباشد او چیز زیادی در مورد شـما نمیداند تنها از رنگ مورد علاقتان اطلاع دارد ومی داند در چـه رشته اي تحصیل کرده‌اید. بیشتر اوقات هم از پرسیدن سؤالات عمیق در مورد شـما طفره می‌رود از ترس این‌کـه مبادا جواب خوبی بـه او ندهید یا چیزهایی بفهمید کـه بـه صلاحش نیست.

 

آیا شما با هم مهربان هستید؟

عشق بـه این معناست کـه شـما در هرحالت روحی و جسمی بازهم هم دیگر را دوست دارید و دائم مراقب هم هستید و بهم دیگر محبت میکنید. ولی وقتی برخلاف این باشد یعنی هردو طرف سعی در مراقبت از عشقشان ندارند چیزی جز هوس بین آنها نیست. آیا شریک عاطفی شـما، سعی می‌کند در مورد شـما بداند و یا سوالی راجع بـه این‌کـه روز خودرا چگونه گذرانده اید، از شـما می پرسد؟

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

آیا او سعی در ارتباط با شـما در چت هاي مختلف و بحث هاي شخصی دارد؟ اگر جواب این سوال ها مثبت هست، بشما تبریک میگوییم شـما صاحب عشق واقعی هستید. برعکس شهوت شـما رابه یک روابط فیزیکی کوتاه مدت هدایت میکند، کـه هیچ یک از مشکلات و گرفتاری هاي شریک عاطفی تان شـما را نگران نمی‌کند.

 

تشخیص عشق و هوس از روی برخی حرکات

زمانی کـه شریک عاطفیتان، بشما نگاه می‌کند وخیلی سریع شانه هایش رابه سمت بالا جمع می‌کند و بـه سمت جلو می‌دهد. در این حالت احتمالاً شـما حرکتی انجام داده اید کـه او توجهش بـه سمت شـما جلب شده اسـت. وقتی مردی رفتارهای یک زن را تحسین میکند و وی را مورد مناسبی برای ازدواج می‌داند کاملاً ناخودآگاه شانه هایش رابه سمت جلو می آورد وجمع میکند.

چگونه دختر مورد علاقه مان را جذب و عاشق خودمان کنیم؟

این حرکت درمردان نشان دهندۀ محبت عمیقی اسـت کـه در دل داشته و دوست دارندبه نوعی آنرا ابراز کنند. زمانی کـه چشم در چشم می‌شوید او کمی سرش رابه سمت راست یا چپ کج می‌کند. کج کردن سر یک حرکت کاملاً ناخودآگاه در مردان اسـت کـه وقتی نسبت بـه زنی احساس نزدیکی میکنند از خود نشان می‌دهند. این حرکت و ژست را زمانی مردها نشان می‌دهند کـه بـه زنی علاقه مند شده اند.

 

آیا ارتباط شما فقط به ظاهر شریک شما محدود شده است؟

 

روزی کـه شـما برای نخستین بار شریک عاطفی خودرا ملاقات کردید بـه یاد دارید؟ برایتان جذاب بود یا نه؟ اگر کسیکه بشما پیشنهاد می‌دهد فقط برای شـما جذاب باشد این هوس و شهوتی زود گذر اسـت. شریک عاطفی تان وقتی تحت هر شرایط با شـما باقی بماند، حتی اگر نسبت بـه هر شخصی جذاب نباشید، این عشق اسـت نه هوس زود گذر.

 

آیا شریک عاطفی شما از علائق شما خبر دارد؟

اگر شریک عاطفی شـما رنگ مورد علاقتان را میداند و یا ظرفی راکه شـما دوست دارید و بشما در مورد فعالیت هایش خبر میدهد و یا این‌کـه در مورد شـما نگرانی دارد، تمامی این حرکات بعنوان عشق درنظر گرفته میشود. هوس و شهوت شریک شـما، وی را در مورد خواسته ها و علائق شـما بی اهمیت میکند.

 

شریک زندگی شما همه چیز را در مورد شما می داند یا نه؟

اگر فردی واقعا بشما علاقمند باشد حتماً راجع بـه خانواده و دوستانش با شـما صحبت خواهد کرد، بـه گونه اي کـه بدون دیدنشان می‌توانید راجع بـه آنها حدسی بزنید. حتی دوست دارد راجع بشما نیز با دوستان و خانواده اش صحبت کند. ولی فردی کـه سعی میکند شـما را از این موضوعات دور نگه دارد، فقط دنبال رابطه زودگذر و شهوتی اسـت.

 

هیچ‌ وقت با هم جایی نمی ‌روید

تفاوت میان عشق و هوس در چیست؟ عشق یعنی شریک شدن هر چیزی باهم کـه شامل رفتن بـه جاهای مختلف ودیدار آدم ‌ها هم می ‌شود. اگر بـه‌ نظر می ‌رسد کانون رابطۀ شـما اتاق ‌خواب اسـت ونقطه‌ برجستۀ تمام قرارهایتان همان جا اسـت پس قطعا پای چیز دیگری درمیان اسـت کـه شـما بـه آن توجه ندارید.