پارس ناز پورتال

قاصدک 24

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان 

خانم های جوان و زیبا پسند اگر تمایل دارید تا از پابند استفاده کنید ما به شما روش درست کردن آن را در خانه آموزش می دهیم. آموزش درست کردن پابند نگین دار، با استفاده از نگین های نواری، قیچی، چسب، زنجیر، قفل، حلقه و انبردست.

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

آموزش تصویری ساخت پابند نگین دار

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار برای خانم های جوان

درست کردن پابند نگین دار