پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

دعوا بر سر دروغ های مالی در زندگی مشترک

دعوا بر سر دروغ های مالی در زندگی مشترک

دعوا بر سر دروغ های مالی در زندگی مشترک 

اکثر مردان و زنان در زندگی مشترک درمورد میزان دستمزد و مسائل مالی شان سعی می کنند مواردی را مخفی کنند و به هم دیگر نگویند. مخفی کردن پول! ما آنرا خیانت مالی می‌نامیم چون این خلاف چیزی است که دونفر دریک رابطه به هم وعده داده‌اند.

 

مردها بیشتر از زن‌ها درمورد میزان درآمدشان دروغ می گویند. انها طبق معمولً دلایل خودشان را برای اینکار دارند. برخی‌ها فکر می کنند لازم نیست کسی درآمدشان را بداند و این را بخشی از اقتدار خود می دانند، برخی‌ها برای جلوگیری از خرج زیاد اینکار را میکنند و برخی هم ترکیبی از هر دوی این ها هستند. این البته می تواند بیانگر سیستم فکری پدرسالارانه مرد نیز باشد.

 

زنان هم درمورد مسائل مالی دروغ میگویند انها هم با دلایل مخصوصاً خود اینکار را میکنند؛ گاهی برای روز مبادا، گاهی برای حمایت از خود یا فرد دیگری و گاهی هم به‌خاطر ترس از این که دیگری بخواهد همه ی درآمد را در اختیار خودش بگیرد.

 

تنها راهی که برای حل این نوع پنهانکاری دارید این است که باورهایتان را تغییر بدهید، بنای رابطه را بر اعتماد بگذارید برای اینکار می توانید باهم حرف بزنید اگر نگرانی خاصی وجوددارد که باعث این نوع پنهانکاری میشود ابتدا این نگرانی را رفع کنید.

 

با این حال پیش می‌‌آید فردی که تحت فشار مالی توسط دیگری قرار میگیرد گاهی درمورد میزان هزینه‌ها دروغ بگوید. زنی را درنظر بگیرید که توسط همسرش در مضیقه مالی است و سعی می کند هزینه‌هاي شخصی‌اش را از هزینه‌هاي خانواده پرداخت کند. مسأله دراین موارد بسیار پیچیده است چون او بر اثر خشونت مالی همسر هزینه‌ها را مخفی می کند.

 

علاوه بر این خیلی اوقات افراد درمورد هزینه‌‌اي که برای خانواده خودشان میپردازند به هم دروغ می گویند. مرد و زن هردو ممکن است چنین پنهانکاری‌هایي داشته باشند فقط به این علت که طرف مقابل تاب و تحمل چنین هزینه‌هایي را ندارد.

 

به ظاهر ماجرا که نگاه می کنید خیلی آنرا تهدید‌آمیز و جایی برای نگرانی نمی بینید. اما این ممکن است به یک بحران در رابطه مبدل شود یا ممکن است نوعی تهدید یا اذيت فرد مقابل به حساب بیاید. این در حالی است که مسأله میتواند از همان ابتدا براحتی حل شود. کافی است هزینه‌هاي جاری

 

خانواده و هزینه‌هاي فردی مشخص شوند و هردو نفر به پرداخت صادقانه هزینه‌هاي جاری خانواده متعهد باشند. در مورد هزینه‌هاي فردی هر شخصی حق دارد آزادانه آنرا برای خودش خرج کند بدون این که وادار باشد به دیگری توضیح بدهد که با پول‌ها چه کرده است. مادامی که این هزینه‌هاي فردی باعث بی‌اعتمادی در رابطه نمی شود دیگری نمیتواند در آن مداخله کند.