پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد 

عرف هاي مختلفی درباره دفن جسد مردگان در سراسر دنیا وجود دارد، بسیاری خاکسپاری می کنند و بعضی می سوزانند و بعضی هم در تنه درخت دفن می کنند. عجیب‌ترین قوانین مربوط به شرق و جنوب شرق آسیاست که ادیان و فرهنگ‌هاي متفاوتی را در دل خود جای داده هست.

 

در بعضی از کشورهای این منطقه از دنیا، برای رده‌هاي گوناگون سنی مراسم خاکسپاری ویژه‌اي در نظر گرفته‌اند که از اعتقادات قومی و قبیله‌اي انها نشات می گیرد.

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد

دفن جسد کودک در تنه درخت جنجالی شد

به گزارش پارس ناز مردم روستایی در اندونزی اگر فرزندشان گذشته از درآوردن دندان بمیرد، آن را در تنه درخت دفن میکنند. انها معتقدند اینکار باعث می شود جسم کودک به طبیعت بازگردد!در جنگلی که این نوزادان در تنه درختان دفن می‌شوند به جنگل وحشت نام گرفت هست و کسی به تنهایی جرات رفتن به آنجا را ندارد.