پارس ناز پورتال

دلیل بازشدن بند کفش ها کشف شد

دلیل بازشدن بند کفش ها کشف شد

دلیل بازشدن بند کفش ها کشف شد 

اگر شما گره هاي بند کفش خود را به محکم ترین شکل ممکن ببندید،در انتها خواهید دید که انها باز شده اند و باید باز هم گره بخورند! محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا توانستند دلیل باز شدن بندهای کفش را بیابند. این محققان معتقدند دلیل باز شدن بند کفش‌ها ترکیبی از عوامل فیزیکی پیچیده و مرتبط با هم هست.

 

محققان در ابتدا چند فرضیه را مطرح کردند. فرض اول این بود که حرکت شتاب‌دار پا به جلو نیرویی را به سر آزاد بند کفش در جهت مخالف حرکت وارد می کند و این نیرو موجب شل شدن گره‌ها و نهایت باز شدن آن‌ها میگردد. فرض دوم این بود که برخورد کفش با زمین موجب تغییرشکل گره شده و بند‌ها در اثر نیروی وارد شده جابه جا می شوند

 

و  به گزارش پارس ناز در نهایت گره باز می‌ شود. فرض سوم این بود که نیروی درون قسمت آزاد بند بیش از نیروی گره هست و این نیرو کم کم گره را ضعیف‌تر کرده و در نهایت آن را باز می‌ کند.محققان برای بررسی فرآیند باز شدن گره بندها، بند کفش را به یک پاندول متصل کردند که به‌طور مکرر با یک سطح برخورد می‌ کرد. سپس همین آزمایش را با مقداری بار اضافی که به انتهای بندها بسته شده بود تکرار کردند.

 

در نتیجه معلوم شدن باز شدن کفش‌ها حاصل آلبوم‌اي از حرکات و ضرباتی هست که به کفش وارد میشود و گره‌هاي شل همواره زودتر از گره‌هاي محکم باز می‌شوند. نتیجه این تحقیقات در تشخیص دلیل باز شدن ساختارهای گره‌اي مثل پروتئین‌ها و دی ان اي بدون شکستن ساختار آن‌ها کاربرد دارد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the Royal Society A منتشر شده هست.