پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بررسی دلیل کوچک بودن گیاهان خانگی

بررسی دلیل کوچک بودن گیاهان خانگی

بررسی دلیل کوچک بودن گیاهان خانگی 

گیاهانی که در خانه نگهداری می شوند معمولا اندازه کوچکی دارند. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا ابعاد آن ها انقدر کوچک است؟ دانشمندان بر اساس مطالعات جدید خود متوجه شدند چرا بذر گیاهان شهری و خانگی باعث می‌شود محصول نهایی نسبت به هم‌نوعان آنها که در جنگل و فضاهای طبیعی می‌روید، اندازه کوچک‌تری داشته باشد.

 

از مدت‌ها قبل این نظریه مطرح شده بود که یک گیاه واحد در محیط شهری و شرایط آپارتمانی با اندازه کوچک‌تر رشد می‌کند و در مقابل همین گیاه در جنگل، اندازه بزرگتری دارد. برای نخستین بار علت این اتفاق مشخص شد.بررسی‌های جدید نشان داد زمانی که گیاه در محیط‌های کوچک آپارتمانی یا شهری می‌روید، به دلیل شرایط زیستی، عملکرد دانه تغییر می‌کند و باعث می‌شود اندازه گیاه کوچک‌تر شود.

بررسی دلیل کوچک بودن گیاهان خانگی

 

 به گزارش پارس ناز محققان اسپانیایی که نتایج حاصل از بررسی‌های خود را در آخرین شماره از نشریه بین‌المللی «زیست گیاهی» به انتشار رساندند، برای نخستین بار صفاتی را که باعث می‌شود اندازه یک گیاه در شرایط مختلف تغییر کند را بازگو کردند.با مقایسه عوامل مختلف از جمله تراکم زیست‌-توده‌ای، اندازه بزرگ و نحوه فتوسنتز،

 

دانشمندان متوجه شدند بین نوع اهلی و وحشی یک گیاه واحد، تفاوت‌های فراوان وجود دارد و همین مسئله تغییر در نحوه رویش آنها را باعث می‌شود.برای نخستین بار به صورت علمی مشخص شد گیاهان اهلی کمتر از برگ‌های خود برای جذب انرژی استفاده می‌کنند و نسبت به گیاهان وحشی و جنگلی تمرکز بیشتر بر ساقه‌ها دارند؛ این فرآیند در گیاهان وحشی کاملا متفاوت دنبال می‌شود.