پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

مجموعه : دکوراسیون
دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

بهره گیری ي مناسب از عنصر بافت در بعضی فضا ها, نبود رنگ هاي هیجان آور را تا حد زیادی جبران کرده هست.به کار گیری بافت هاي شش ضلعی در بعضی قسمت هاي کفسازی, اضافه بر مرز بندی محیط, تنوعی بصری ایجاد نموده که در نوع خود دیدنی دقت هست.

 

فضای داخلی این آپارتمان با رنگ هاي دیدنی دقت و با طراوتی مثل آبی فیروزه اي, آبی آسمانی و زرد طراحی شده هست که فضا را در بستری از رنگ هاي خنثی و آرامش بخش و همراه کردن مبلمان رنگی با این محیط ملایم شکل داده هست.

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

نورپردازی نقطه اي و تاکیدی در بعضی قسمت ها مثل نشیمن, جلوه اي صنعتی و متفاوت ارائه داده هست همین طور بهره گیری از کف سازی چوبی در پیش اساس اي از رنگ هاي سرد و ملایم, تعادل رنگی برقرار ساخته هست. 

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی منزل

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون خانه

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

طراحی داخلی دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

دکوراسیون و طراحی داخلی این آپارتمان زیبا

 

منبع:دکوبوم