پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

مجموعه : اخبار سینما
دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

برترین دیالوگ های گفته شده در فیلمهای سینمایی بصورت تصویر نوشته های خوشگل برای شما حاضر شده هست که می‌توانید در ادامه دیدن نمایید. سخنوری يکی از ارکان ادبياتِ ایران و دنیا هست و نغزگویی و جمله های موثر دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل میباشند.

 

با دقت به همين اصل يکی از پايه‌های ماندگاري فيلم هایِ سينمايي و آلبوم‌های تلويزيونی را بايد در ديالوگ‌هايی جستجو کرد که در حافظه تاريخی مخاطبانشان نقش بسته‌اند.در این مقاله با گزیده ای از ديالوگ‌ های ماندگار سينمای دنیا و ایران و همین طور سریالهای تلويزيونی اشاره مي‌کنم.

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما در شهریور ماه

برترین دیالوگ ها،دیالوگ های برتر تاریخ سینما،دیالوگ های زیبای فیلم ها،دیالوگ های ماندگار هالیوود