پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

رابطه زن جوان با دومرد همزمان به خواست خودش در باغ

رابطه زن جوان با دومرد همزمان به خواست خودش در باغ

رابطه زن جوان با دومرد همزمان به خواست خودش در باغ 

زنی که اظهار داشت دو مرد جوان به وی تجاوز جنسی کرده اند در انتها مجبور شد خواسته کثیف خودش را اعتراف کند. وی به خواست خودش با دو مرد هم زمان در باغ ارتباط برقرار کرده بود. چندی قبل زن جوانی به کلانتری دماوند رفت و گفت که دو پسر جوان که او را بعنوان مسافر سوار خودروی پراید شان کرده بودند با تهدید او را به باغ سیبی در دماوند کشانده و در آنجا مورد آزار و آزار قرار داده اند.

 

به گزارش پارس ناز او گفت من آرایشگر هستم. بعد از جدایی از شوهرم تنهایی زندگی می کنم. روز قبل وقتی می‌خواستم از محل کارم به منزل برگردم یک پراید سفید رنگ توقف کرد و من بعنوان مسافر سوار آن شدم. 2 پسر جوان سوار ماشین بودند و در میان راه یکی از آنها شروع به گفتگو کرد. او میخواست با من طرح رفاقت بریزد اما مخالفت کردم و گفتم که میخواهم از ماشین پیاده شوم

 

اما راننده سرعت ماشین را اکثر کرد. آنها تهدید کردند اگر سر و صدا کنم جانم را میگیرند و در نهایت من را به باغ سیبی بردند و مورد آزار و آزار قرار دادند.با ثبت اظهارات زن جوان تحقیقات برای دستگیری ۲ متهم نخست شد و ماموران چند روز بعد توانستند آنها را در مخفیگاه شان توقیف کنند. وقتی 2 متهم تحت بازجویی قرار گرفتند

 

انگ آدم ربایی و آزار و آزار زن جوان را انکار کردند و گفتند که او با میل خودش همراه آنها به باغ سیب رفته هست. یکی از آنها گفت ما از مدتی قبل با زن جوان در ارتباط بودیم و او خودش همراه ما به باغ آمد. اظهارات متهمان در شرایطی بود که ماموران در جریان بازرسی از باغ عکسهایی کشف کردند

 

که ادعای متهمان را تایید میکرد و حاکی از آن بود که هیچ اجباری برای رفتن شاکی به باغ سیب وجود نداشته هست. در این شرایط اسم زن جوان نیز در میان متهمان پرونده قرار گرفت و چند روز قبل هر سه نفر محاکمه شدند.در این جلسه که در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت برگزار شد 2 پسر جوان از کاری

 

که کرده بودند ابراز ندامت کردند و زن جوان نیز قبول کرد که به دروغ ادعا کرده بود که ربوده شده هست. با وجود این قضات دادگاه پس از شور هر 3 نفر را مقصر تشخیص دادند و زن جوان را به بردباری 100 ضربه شلاق و 2 پسر جوان را به 2 سال تبعید و بردباری 100 ضربه شلاق محکوم کردند.