پارس ناز پورتال

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ 

امروز با روشهای تمام کردن رابطه عاطفی یک طرفه صحبت می کنیم. چگونه میتوانیم رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ کار سهولت نیست، دردهای روحی و احساسی دردناک تر از دردهای جسمی هستند. قبل از این‌کـه بخواهیم از روی عصبانیت، حسادت یا هر دلیل دیگری رفتارهای اشتباه از خود نشان دهیم و بازنده بازی شویم باید با مواردی آشنا شویم. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

به رابطه عاطفی تان نگاه کنید

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

شـما باید آماده باشید. قبل از این‌کـه در مقابل او بنشینید و بـه او بگویید کـه می خواهید بـه این رابطه مهر پایان بزنید، باید خوب در مورد حرف هایي کـه می خواهید بـه زبان آورید، فکر کنید. دلیل شـما از پایان این رابطه چیست؟ چـه دلایلی را می خواهید بـه روی او آورید؟ شـما حتی باید آماده سوال هایي کـه او از شـما می پرسد باشید. بنابر این بدون فکر و برنامه ریزی هیچ اقدامی انجام ندهید.

 

پیشبینی کنید

مطمئنا شـما طرف مقابل تان را می شناسید، میدانید کـه اگر این موضوع را مطرح کنید او چـه عکس العملی از خود نشان خواهد داد. آیا او از شـما سوال خواهد پرسید؟ آیا شروع بـه گریه کردن خواهد کرد؟ آیا برای منصرف کردن شـما تلاش می کند؟ شـما باید خودتان را برای تمام این عکس العمل ها آماده کنید.

 

صادق باشید

احتمالا در جاهای محتلفی خوانده اید کـه بهتر اسـت دلایل واقعی تان را هنگام بهم زدن رابطه عاطفی بیان نکنید، بلکه بهتر اسـت بگویید: «مشکل از مـن اسـت، نه تـو» اما بدانید این شیوه جواب نمیدهد.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

طرف مقابل شـما شخصی ست کـه روزی برایتان اهمیت داشته اسـت، بنابر این باید در هر شرایطی با او صادق باشید. او لایق شنیدن حقیقت اسـت، اینطور نیست؟ بی شک او میداند کـه شـما دیگر بـه این رابطه تمایل ندارید اما می‌خواهد دلایل شـما را بداند، بنابر این صداقت را هنگام حرف زدن با او فراموش نکنید.

 

از حرف تان کوتاه نیایید

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

مطمئنا زمانی کـه طرف مقابل تان می فهمد کـه شـما وی را نمی خواهید، از هر ترفندی برای برگرداندن تان استفاده می کند بـه طوریکه ممکن اسـت بـه تصمیم تان شک کنید، بـه خصوص زمانی کـه بشما قول می دهد شرایط را تغییر خواهد داد. دراین شرایط بهتر اسـت کـه روی حرف تان باشید. گرچه سخت اسـت اما بـه نفع تان می باشد.

 

آرامش خودرا حفظ کنید

دلیلی برای عصبانیت شـما وجود ندارد. شـما می توانید ناراحت باشید اما خشمگین خیر. در واقع شـما باید آرامش خودرا حفظ کنید تا بتوانید چیزهایی کـه در ذهن تان اسـت رابه زبان آورید. از طرف دیگر، از آنجا کـه طرف مقابل تان بی شک خشمگین خواهد شد، اگر شـما هم مثل او شوید، وضعیت بدتر خواهد شد.

 

مکالمه را کوتاه کنید

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

اگر می خواهید در مورد تمام شدن رابطه با طرف مقابل تان صحبت کنید، باید تا جای ممکن مکالمه را کوتاه کنید. بـه این دلیل کـه از یک طرف این بحث، انرژی شـما را خواهد گرفت و خسته تان خواهد کرد و از طرف دیگر طرف مقابل شـما آن قدر خشمگین و ناراحت اسـت کـه نصف حرف هاي شـما را نمیشنود. بنابر این جملاتی کـه بـه زبان می آورید را تا حد ممکن کوتاه کنید.

 

هرآنچه باید را بگویید

حال بهترین فرصت اسـت کـه هر چـه در دل‌تان هست رابه زبان آورید. البته دراین زمینه بی رحم نباشید و حرف هایتان را طوری بیان کنید کـه او خشمگین تر نشود. دراین لحظه شـما باید صادق باشید و دلایل بهم زدن رابطه تان را بگویید، در غیر این صورت بعد ها از این‌کـه حرف هایتان را تمام و کمال نزده اید، پشیمان خواهید شد.

 

پس از حرف زدن، آنجا را ترک کنید

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

زمانی کـه شـما حرف هایتان را زدید و حرف هاي طرف مقابل تان را هم شنیدید، بلند شوید و آنجا را ترک کنید زیرا اگر بنشینید، مکالمه شـما همان‌ گونه ادامه پیدا خواهد کرد، مکالمه اي کـه نتیجه مثبتی رابه همراه نخواهد داشت. اما اگر بلند شوید، نشان می دهید کـه دیگر حرفی ندارید و روی تصمیم تان ایستاده اید.

 

با او در ارتباط نباشید

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

هر چـه باشد او روزی عشق زندگی شـما بوده، از این رو طبیعی ست کـه مدام بـه صفحات او در شبکه هاي اجتماعی سر بزنید و پیگیرش باشید اما نگذارید کـه او از این رفتار شـما بویی ببرد. با او تماس نگیرید، تصاویر وی را لایک نکنید… شـما با این کارهایتان در واقع نور امیدی برای او روشن می کنید. بنابر این پس ازآن روز، تا جای ممکن از او دور شوید. هم شـما و هم او بـه این زمان برای فراموش کردن نیاز دارید.

 

وی را امیدوار نکنید

اگر واقعا تصمیم تان ربه جدایی ست، هیچ جای امیدی برای طرف مقابل تان نگذارید. بعنوان مثال بـه او نگویید کـه ممکن اسـت چند ماه دیگر هم دیگر را ملاقات کنیم یا در آینده اي نزدیک بار دیگر بهم نزدیک شویم. میدانید با بیان این جملات چـه اتفاقی میوفتد؟ او منتظر شـما خواهد ماند. شـما کـه این را نمی خواهید، می خواهید؟!

 

بـه او بی احترامی نکنید

گرچه طرف مقابل شـما کارهایی کرده کـه باعث شده شـما تصمیم بـه جدایی بگیرید اما با همه ی این ها بهتر اسـت کـه از بی احترامی بـه او خودداری کنید. اگر رابطه شـما توافقی و با خوشی بـه اتمام برسد، برای هر دویتان بهتر خواهد بود.

 


 

چطور متوجه شویم در یک رابطه عاطفی یک طرفه قرار داریم؟

در روابط عاطفی سالم تمامی هیجانات چـه مثبت و چـه منفی، میتوانند حضور داشته باشند، اما انچه بسیار اهمیت دارد این اسـت کـه دو طرف رابطه بر یک دیگر تاثیر هیجانی مثبتی بگذارند. در روابطی کـه پر از ناراحتی، شکایت، رنجش، خشم و متمرکز بر اختلافات و تفاوت‌ها اسـت، هرگز نمی توان شادی و سرزندگی را برای مدتی طولانی تجربه و حفظ کرد.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

در روابط عاطفی سالم وقتی زن و مرد رابطه درکنار هم قرار میگیرند، حتی اگر حال خوشی نداشته باشند هم بـه‌خاطر تاثیرگذاری مثبت طرف مقابل حالشان تغییر می کند. البته ناگفته نماند کـه قرار نیست این اتفاق همیشه رخ دهد و گاهی میان دو طرف بحث اتفاق می‌افتد یا هردو طرف حال خوشی ندارند و غیره، اما غالبا این‌طور خواهد بود کـه رابطه بـه هردو طرف احساس شادی و آرامش بیشتری میدهد.

 

دریک رابطه عاطفی سالم، افراد باهم اختلاف نظر دارند و بـه اسانی می توانند باهم درباره تفاوت‌هایشان صحبت کنند. اگر در رابطه‌اي دو طرف رابطه نتوانند اختلاف نظر یا تفاوت‌هاي خودرا بیان کنند رابطه بـه قالب انکار و عدم پذیرش می رود، دراین‌صورت وابستگی، پنهانکاری، شرم و ترس از جدایی رخ می دهد. باوجود این تبعات رابطه آلوده شده و احتمال جدایی بسیار بالا میرود.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

در روابط سالم دو طرف رابطه می توانند نظری مخالف یک دیگر داشته باشند یا باهم تفاوت‌هایي داشته باشند، اما با پذیرش یک دیگر بـه رابطه خود ادامه دهند. آنچه یک رابطه را سالم نگه می‌دارد در حقیقت این اسـت کـه دو طرف بدانند کـه تفاوت‌هایي با یک دیگر دارند، این تفاوت‌ها را بشناسند، یک دیگر رابا این تفاوت‌ها بپذیرند و باهم همدلی کنند.

 

نقش حرمت و احترام در روابط عاطفی سالم بسیار پر‌رنگ است

 

یکی از مهم ترین ارکان رابطه سالم حفظ حرمت، حریم و احترام یک دیگر اسـت. توهین و بی‌احترامی بـه یک دیگر، تجاوز بـه حریم و خط قرمز‌هاي یک دیگر و خدشه‌دار کردن حرمت‌ها رابطه را آلوده میکنند. تعداد زیادی از افراد بی‌احترامی و توهین بـه یک دیگر را صمیمیت می دانند، چنین کاری هرگز صمیمیت نیست، بلکه صمیمیت سالم رابطه را نیز از بین میبرد.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

بنابر این، اگر میخواهید رابطه عاطفی سالمی داشته باشید، بـه خط قرمز‌هاي یک دیگر کـه فردیت و ارزش فردی را مشخص می کنند، تجاوز نکنید، با یک دیگر محترمانه صحبت کنید، یک دیگر را تحقیر نکنید و بـه هم برچسب‌هاي منفی نزنید، بـه آزادی‌هاي اولیه و قوه اختیار یک دیگر احترام بگذارید، اصولی برای رابطه تعریف کنید و هردو طرف بـه آن پایبند بمانید.

 

در روابط عاطفی سالم، طرفین حامی یکدیگر هستند

 

حمایت کردن، پذیرش و دوست داشتن طرف دیگر رابطه بـه او حس امنیت و اعتماد میدهد. رابطه عاطفی سالم تمامی این موارد را در خود جای میدهد. انسان‌ها باهم ارتباط برقرار می کنند تا بـه آرامش برسند و رابطه‌اي کـه آرامش ندارد، رابطه سالمی نیست. دریک رابطه سالم دو طرف رابطه هم دیگر را از لحاظ عاطفی، ذهنی و فکری، مادی، رشد شخصیتی، استقلال فردی و مادی حمایت می کنند.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

نیاز بـه توجه، تحسین، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن در زمره نیاز‌هاي عاطفی‌اي هستند کـه در رابطه باید بـه آن‌ها توجه داشت. نیاز بـه همفکری و آرامش ذهن نیاز ذهنی و فکری‌اي اسـت کـه باید دریک رابطه از جانب هردو طرف در نظر گرفته شود. نیاز بـه استقلال فردی، رشد و پیشرفت شخصیتی دریک رابطه باید تامین شود.

 

۱۰ نشانه که هشدار می‌دهد رابطه عاطفی‌ تان یک‌ طرفه است

 

رابطه اصولا موضوع پیچیده و شکننده‌اي اسـت. این قضیه خصوصا در مورد دو نفر کـه در رابطه‌ي عاشقانه هستند، شدت بیشتری دارد. در اغلب مواقع بازگرداندن رابطه بـه وضعیت ابتدایی آن، ممکن نیست. وقتی احساس میان دو نفر از بین میرود، بازگرداندن آن بـه حالت اولش کار ساده‌اي نیست ودر این مرحله اسـت کـه برخی شروع بـه دروغ گفتن میکنند و… 

 

چک کردن گوشی موبایل

این جمله رابه‌خاطر داشته باشید: هیچ‌کس نمی تواند آرام بنشیند و ببیند دیگران وسایل شخصی وی را کندوکاو میکنند. اینکار برای هیچ‌کس خوشایند نیست. فرض کنید خیلی اتفاقی گوشی موبایل همسرتان را برمی‌دارید ودر آن سرکی میکشید.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

از قضا واکنش او بـه اینکار شـما تندوتیز و منفی اسـت. شـما کاملا مطمئن هستید او از لحاظ روانی سالم اسـت و این واکنش مربوط بـه کاری اسـت کـه انجام داده‌اید. دراین‌ صورت شاید بتوان نتیجه گرفت کـه او تلاش می کند چیزی را از شـما پنهان کند.

 

تا دیر وقت سر کار ماندن

گاهی اوقات کسانی کـه ادعا می کنند تا دیروقت سر کار می مانند واقعا مشغول بکار هستند، اما در مواردی هم تا دیروقت سر کار بودن میتواند نشانه‌ي وجود رابطه‌ي عاشقانه‌اي در محل کار یا بی‌علاقگی بـه دیدن طرف مقابل باشد.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

شـما باید جواب این سؤال را دریک گفتگوی آرام و بـه دور از تنش پیدا کنید؛ بـه امید این‌کـه بعد از حل موضوع هردوی شـما بعد از کار، برای رسیدن بـه منزل و ملاقات یک دیگر لحظه‌شماری کنید.

 

بی‌ دلیل حسود شدن

در حد مطلوب و کم، حسادت حسی فوق‌العاده اسـت! و خصوصا درسال‌هاي اول رابطه این حس بسیار دلپذیر و مطلوب اسـت، چراکه عشق شـما رابه طرف مقابل‌تان نشان میدهد، اما اگر معشوق یا معشوقه‌ي شـما پس از گذشت سالها از شروع رابطه بـه‌طور دائم و بی‌دلیل بشما حسادت کرد، احتمال دارد کـه خودش در خیانت دستی بر آتش داشته باشد!

 

ناراحتی از توجه و علاقۀ زیاد

مـا اغلب از طرف کسیکه دوست‌مان دارد یا عاشق‌مان اسـت کمبود توجه و ابراز عشق را احساس می کنیم. اغلب مردم از ابراز عشق و صمیمیت شریک عاطفی‌شان لذت میبرند.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

اما اگر شـما بـه شریک عاطفی‌تان توجه نشان میدهید و او از دریافت آن دوری میکند و تمایلی بـه آن ندارد، بهتر اسـت دست از اینکار بکشید و تا دلیل آنرا متوجه نشده‌اید از توجه نشان دادن یک‌طرفه دست بردارید.

 

از بین رفتن صمیمیت

صمیمیت عامل مهم و تأثیر گذاردریک رابطه‌ي هماهنگ اسـت. شوروشوقی کـه در ابتدای یک رابطه وجوددارد طبیعتا پس از مدتی رنگ‌وبوی خودرا از دست می دهد، اما از بین رفتن صمیمیت در رابطه نشانه‌ي خطرناکی اسـت.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

برای نجات رابطه‌تان بهتر اسـت دراین خصوص با شریک عاطفی‌تان صحبت کنید و از او بخواهید بگوید کـه در قلبش چـه می‌گذرد و چرا مدتی اسـت کـه نسبت‌بشما سرد شده اسـت.

 

برنامه‌ ریزی نداشتن برای آینده

کسانی کـه دریک رابطه سالم هستند مایلند برنامه‌هایشان رابا شریک عاطفی‌شان در بین بگذارند. این موضوع خصوصا درسال اول رابطه شدت بیشتری دارد.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

موضوعات بحث می تواند متنوع باشد مثلاً این‌کـه قرار اسـت کجا زندگی کنید؛ در شهر یا در جای خلوت و آرامی در خارج از شهر؟ آیا هردوی شـما دوست دارید حیوان خانگی داشته باشید؟ و موار مشابه. اگر یکی از شـما تمایل ندارد درباره‌ آینده‌ي مشترک با دیگری صحبت کند، باید تلاش کنید دلیل این امر را پیدا کنید.

 

بی‌ دلیل و پشت سرهم هدیه دادن

همه ی هدیه گرفتن را دوست دارند. این حس خصوصا در مورد خانم‌ها قویتر اسـت. آن‌ها وقتی هدیه می گیرند احساس میکنند یک الهه هستند! اما چـه پیش می آید اگر کسی بیش از اندازه بشما هدیه بدهد؟

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

در ابتدا احتمالا هیجان‌زده خواهید شد، اما پس از مدتی شک و دلایل منطقی بـه سراغ‌تان می آید. از خود می‌پرسید برای چـه اینکار را میکند؟ آیا چیزی هست کـه بابت آن احساس گناه یا شرم می کند؟

 

خلق‌ و‌ خوی خشن پیدا کردن

در زندگی همه ی‌ مـا شرایط سختی اتفاق می‌افتد کـه مـا را تحت فشارِ استرس یا تنش قرار میدهد. بهمین دلیل هیچ‌کس نمیتواند ادعا کند کـه همیشه خلق‌و‌خوی ثابتی دارد، اما اگر دفعات این نوسان زیاد اسـت یا خاطرجمعی دارید کـه دلیل آن استرس و فشار‌هاي کاری نیست، باید آنرا جدی بگیرید.

 

عوض کردن بحث در حین یک گفت‌ و‌ گوی جدی

واضح اسـت کـه بلافاصله پس از رسیدن بـه منزل از سر کار یا وقتی برای خواب و استراحت آماده می شویم زمان‌هاي مناسبی برای یک بحث جدی نیستند، اما گاهی شریک عاطفی شـما از بحث درباره‌ي هر موضوعی طفره می رود.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

گویا او در تلاش اسـت تا از صحبت کردن در خصوص آنچه شـما مطرح کرده اید اجتناب کند. می توان گفت: این نشانه‌اي اسـت کـه شـما باید درخصوص آینده‌ي رابطه‌تان کمی نگران باشید.

 

معرفی نکردن شـما بـه دوستان

اگر مدت‌هاست در رابطه هستید و شریک‌عاطفی‌تان چندان علاقه‌اي ندارد کـه شـما رابه دوستان صمیمی‌اش معرفی کند، می توانید آنرا نشانه‌اي منفی در نظر بگیرید.

چگونه رابطه عاطفی یک طرفه را تمام کنیم؟ | بهترین تکنیک ها

اگر او در مورد شـما جدی اسـت، نباید دراین مورد تردید نشان بدهد. آیا دائم می گوید آمادگی اینکار را ندارد و حس می کنید برای اینکار بهانه می‌تراشد؟! احتمالا دراین شرایط شـما نمیخواهید با حقیقت مواجه شوید. زیرا بـه‌نظر میرسد آن‌قدر‌ها هم کـه فکر می کنید در دل او جای ندارید!