پارس ناز پورتال

قاصدک 24

راه پیروز شدن در مشاجره بدون درگیری و دعوا

راه پیروز شدن در مشاجره بدون درگیری و دعوا

راه پیروز شدن در مشاجره بدون درگیری و دعوا 

وقتی در اجتماع بیرون قرار داشته باشید،ناخوداگاه اختلاف نظرها و درگیری ها هم بین شما و اطرافیان شکل می گیرد.جایی که دو نفر باشند درگیری هم هست. ممکن است همیشه با افراد مختلف وارد بحث های متفاوتی شویم زیرا هر چه بیشتر در جامعه باشیم با نقطه نظرات بیشتری مواجه خواهیم شد.

 

وقتی در زمین مقابل فرد مخالف قرار می گیرید دچار یک برخورد کاملا روانی می شوید و این ممکن است به شما آسیب های روحی و روانی جدی برساند. اما آیا شما واقعا دوست دارید که دچار این مشکلات شوید؟پارس ناز چندین حرکت موثر از “روانشناسی آیکیدو” آورده است. راه هایی که می توان هر مشکلی را بدون درگیری حل کرد.

 

برنده شدن بدون درگیری

روانشناسی آیکیدو شبیه تعادل روی توپ است، تعادل پیش از جبر. همانطور که بودائیان آموزش می دهند تسلیم شوید تا با تسلیم شدن مقاومت ها را تضعیف کنید.مبارزه نکنید. با مبارزه فرد مقابل نیز همان عکس العمل را نشان خواهد داد. قدرت زیاد گاهی اوقات نتیجه برعکس می دهد.

 

هدایت شدن را یاد بگیرید تا بتوانید هدایت کنید.

کسی که بر سر شما فریاد می زند تحت تاثیر شرایط روحی و احساسی قرار گرفته است و این یعنی به اندازه کافی هوشیار نیستند. خنده دار است که بخواهی با شخصی بحث کنی که ذهنش کار نمی کند. درست مثل این که با شخصی که خواب است بحث کنید. آیا تا به حال دیده اید که فردی در وضعیت روحی عالی سر دیگری فریاد بکشد؟

 

فریاد در جواب فریاد مثل فرو بردن شخصی که در حال غرق است به زیر آب می باشد. او خودش در خشم خودش دارد غرق می شود نیازی نیست که شما هم به او در این کار کمک کنید.ما آدم ها وقتی احساس بدی داریم چه کاری انجام می دهیم؟ تهمت می زنیم، فریاد می زنیم و گریه می کنیم. به همین دلیل وقتی فردی بر سرمان فریاد می کشد باید بدانیم که حتما احساس بدی دارد.

 

آیا می دانید چگونه باید فریاد کشیدن او را متوقف کنید؟ سکوت کنید و اجازه دهید کمی آرام شود. به حرف هایش گوش ندهید، این حرف ها فقط حس ناراحتی آن ها ست که بیرون ریخته می شود. و اما چگونه به خودمان چهره بی تفاوتی بگیریم؟ در ذهنتان خودتان را تمجید کنید من چه آدم باهوشی هستم. در حالی که فرد مقابل خشم گرفته است به او نگاه کنید و گوش دهید.اجازه دهید آرام شوند.

 

هنگامی که می خواهید ثابت کنید که نظر شما درست است تسلیم شده و سکوت کنید. مطمئن باشید که ارزشش را دارد. وقتی یکی از دو طرف بحث عاقلانه رفتار کند تمام کسانی که در آنجا حضور دارند آرام می شوند. بنابراین پیشنهاد می کنم هنر روانشناسی آیکیدو را یاد بگیرید تا هم سلامت شما و هم آرامش طرف مقابل شما حفظ شود.