جستجو در پارس ناز

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

امروز درباره رفتارهایی کـه در کشور هـای دیگر توهین تلقی می‌شوند صحبت می‌کنیم. هر کشوری فرهنگ خاص خودش را دارد و بد نیست اگر اطلاعاتی راجع بـه عادات و رفتارهای دیگر ملت ها داشته باشیم، یکسری از عاداتی و رفتارهایی کـه در ادامه بـه آنها اشاره می‌کنیم شاید برای بعضی از مـا عادی باشد اما برای دیگر ملت ها یک نوع بی ادبی و توهین محسوب می‌شود. با پارس ناز همراه بمانید.

 

در ژاپن انعام ندهید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

خدمات هتل ها و رستوران ها در ژاپن کیفیت بسیار بالایی دارد، اما انعام دادن بـه خدمه دراین کشور مرسوم نیست و کاری تحقیر آمیز تلقی میشود. این مسأله در مورد کشور هـای چین، کره ي جنوبی و تعداد زیادی از دیگر کشور هـای آسیایی و اروپایی صدق میکند.

 


 

در روسیه بـه غریبه ها لبخند نزنید

مردم روسیه لبخند زدن را رفتاری از سر صمیمیت می‌دانند کـه نشان دهنده ي علاقه اي حقیقی نسبت بـه یک دیگر اسـت. در روسیه اگر بـه کسیکه نمی شناسید لبخند بزنید، ممکن اسـت شـما را فردی ریاکار بدانند.

 


 

در هند از دست چپ تان استفاده نکنید

در فرهنگ هندی، دست چپ را کثیف می‌دانند «چون ازآن برای امور مربوط بـه بهداشت شخصی استفاده میکنند»، بنابر این برای دست دادن با دیگران، رد و بدل کردن پول یا برداشتن یک جنس همیشه از دست راست تان استفاده کنید.

 


 

در چین غذایتان را ته نخورید

در چین اگر غذا یا خوراکی تان را ته بخورید، اینکار رابه معنای آن میدانند کـه میزبان بـه قدر کافی برای شـما غذا آماده نکرده اسـت.

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

علاوه بر آنکه باید کمی از غذایتان را در بشقاب باقی بگذارید، بهتر اسـت بعد از تمام شدن غذا آروغ هم بزنید چون چینی ها اینکار را نوعی تعریف از دستپخت آشپز میدانند.

 


 

در نروژ بوق نزنید

مردم نروژ از بوق ماشین تنها در مواقع اضطراری استفاده می‌کنند بنابر این بوق زدن غیر ضروری شـما می‌تواند باعث وحشت دیگر راننده ها شود.

 


 

در فرانسه درود کردن را فراموش نکنید

در فرانسه درود باید کلمه اي باشد کـه از دهان شـما خارج میشود، در غیر اینصورت فرانسوی ها تصور می‌کنند سعی دارید غیر مستقیم بـه انها بفهمانید کـه پایین تر از شـما هستند.

 


 

در کشور آلمان دست در جیب صحبت نکنید

آلمانی ها اینکار را دور از ادب میدانند. این مسأله در مورد کشور هـای ترکیه و کره ي جنوبی هم صدق می‌کند. هم چنین در کشور آلمان هنگام غذا خوردن پشت میز، بجای گذاشتن دستها روی پاها، مرسوم اسـت کـه دستها را روی میز بگذارند.

 


 

در ایرلند روی صندلی عقب تاکسی ننشینید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

در بعضی کشورها مثل ایرلند، استرالیا، نیوزلند و اسکاتلند، نشستن روی صندلی عقب تاکسی را خلاف قواعد مکتب مساوات گرایی می‌دانند. بنابر این برای رعایت ادب، در تاکسی ها روی صندلی جلو بنشینید.

 


 

در امریکایی جنوبی از کلمۀ «امریکا» برای اشاره بـه ایالات متحده استفاده نکنید

 

اگر در امریکای جنوبی از کلمه ي «امریکا» برای اشاره بـه ایالات متحده استفاده کنید اینطور برداشت می‌شود کـه فقط ایالات متحده شایستگی عنوان «امریکا» را دارد، در حالیکه امریکای جنوبی هم امریکا محسوب می‌شود.

 


 

در هند هدیه را فورا باز نکنید

در هند بعد از گرفتن هدیه باید خوددار باشید چون هندی ها فوراً باز کردن هدیه را نشانه ي حریص بودن شـما می‌دانند. این مسأله در مورد تعداد زیادی از دیگر کشور هـای آسیایی هم صدق میکند. بنابر این بهتر اسـت صبر کنید و بعد از رفتن بـه خانه هدیه را باز کنید.

 


 

در هلند در مورد شغل افراد سؤال نپرسید

در هلند سؤال در مورد شغل اشخاص را نشانه ي تبعیض طبقاتی می‌دانند. اگر میخواهید سر صحبت را باز کنید موضوع دیگری را انتخاب کنید. این مسأله در مورد کشور فرانسه هم صدق می‌کنند. فرانسوی ها بدلیل مشکلاتی کـه در خصوص اشتغال دارند ترجیح می‌دهند در مورد چیز دیگری صحبت کنند.

 


 

در فرانسه در ملاء عام فین نکنید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

در فرانسه اینکار را زننده می‌دانند. بجای آن، از همراه یا همراهان تان عذرخواهی کنید و بـه دستشویی بروید. این مسأله در مورد کشور هـای چین، ژاپن، عربستان سعودی و ترکیه هم صدق میکند.

 


 

در ژاپن با دهان باز نخندید

ژاپنی ها خندیدن با دهان باز را نشانه ي نادانی می‌دانند. بنابر این برای رعایت ادب با دهان بسته بخندید.

 


 

در فرانسه بـه غذایتان نمک نزنید

در کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و ژاپن، هم در رستوران ها و هم زمانی کـه در خانه ي کسی مهمان باشید، اضافه کردن نمک و فلفل یا هر گونه چاشنی بـه غذا را یک تودهنی می‌دانند. از نظر آشپز یا میزبان اینکار شـما بـه معنای آن اسـت کـه غذای او خوب نیست و آنها چنین رفتاری را بسیار توهین آمیز می‌دانند. بنابر این مثلاً حین غذا از آنها نخواهید کـه بشما کمی سس بدهند.

 


 

در چین هدیه را فوراً قبول نکنید

در تعداد زیادی از کشورها مثل چین و ژاپن، قبول کردن هدیه در بعضی موقعیت ها بسیار بی ادبانه اسـت. در حقیقت از شـما انتظار میرود کـه چندین و چند بار هدیه را رد کنید یا دستکم در عوض آن هدیه اي بـه شخص مقابل بدهید.

 


 

در کشور آلمان تأخیر نداشته باشید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

در کشور آلمان و تعداد زیادی از کشورها تأخیر داشتن امری غیرقابل قبول اسـت. از نظر آنها شـما برای وقت دیگران ارزش قائل نیستید.

 


 

در کره جنوبی کسی را بغل نکنید

در کشورهایی مانند کره ي جنوبی، چین و تایلند، در آغوش کشیدن دیگران را دور از ادب می‌دانند. بنابر این بـه فضای شخصی افراد احترام بگذارید و جلوی فوران احساسات تان را بگیرید.

 


 

در هاییتی سوت نزنید

سوت زدن در تعداد زیادی از کشورها چیزی جز یک عادت ساده و بی ضرر نیست اما در کشور هاییتی اینکار رابه دور از ادب میدانند. بـه ویژه دراین خصوص سختگیری زیادی در مورد کودکان می‌شود بـه طوریکه اگر بزرگتری مچ بچه اي را حین سوت زدن بگیرد، آن بچه حتماً تنبیه خواهد شد.

 


 

در خاورمیانه انگشت شست تان را بالا نیاورید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

در تعداد زیادی از کشورها این یک حرکت دوستانه و بـه معنای تأیید و تشویق اسـت اما در کشور هـای خاورمیانه، روسیه، یونان، غرب افریقا و امریکای لاتین، معنای آن کاملا برعکس اسـت. در حقیقت، دراین کشورها این حرکت همان معنای بالا آوردن انگشت وسط را دارد.

 


 

لباس‌ هایی که در کشور‌های مختلف همیشه روی بورس اند

جدا از مدهایی کـه جهانی اند، برخی مدها هم کاملا مستقل و با توجه بـه فرهنگ کشور هـای مختلف، متولد میشوند. بعنوان مثال ممکن اسـت در برزیل مدی را ببینید کـه در کشور شـما هیچ محبوبیت و شهرتی نداشته باشد.

 

کشور آمریکا: کفش با پاشنه هاي بلند و پهن

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

آرژانتین: کت چرمی

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

ژاپن: شلوار پاچه گشاد

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

ژاپن: صندل هاي تخت

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

اسپانیا: پیراهن ماکسی

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

اسپانیا: شلوار سفید

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

فرانسه: پیراهن گره اي

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

فرانسه: جامپ سوئیت

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

برزیل: شلوار پاچه گشاد

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

برزیل: پارچه مخملی

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

کشور آلمان: رنگ آبی

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

کشور مکزیک: پیراهن بلند دکمه دار

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

کشور مکزیک: کفش تنیس

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

کشور آمریکا: پیراهن دکمه دار

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

ایالات امریکا: دستمال سر

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

استرالیا: طرح پلنگی

رفتارهایی که در کشورهای دیگر توهین تلقی می شوند

لباس‌هایي کـه در کشور‌هاي مختلف همیشه روی بورس اند