پارس ناز پورتال

قاصدک 24

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید 

شما میتوانید از روی رنگ زبان سلامتی را به درستی تشخیص دهید، بعضی از پزشکان نیز به رنگ زبان هنگام معاینه کردن دقت می‌کنند. زبان ما انسان ها خیلی چیزها درمورد سلامت مان به ما می‌گوید. به روشهای مختلفی می‌توانیم از روی شکل، اندازه، رنگ و بافت زبان سلامت بدنمان را تشخیص دهیم.

 

پارس ناز با این عکس هاي به شما کمک می‌کند که از طریق رنگ زبان تان به مشکلات سلامتی بدن تان پی ببرید.برترین کار این هست که صبح زود گذشته از مسواک زدن دندان ها زبان را بررسی کنید. رنگ زبان تحت تاثیر غذا، دارو، سیگار و نوشیدنی ها تغییر می‌کند. بنابراین برای آزمایش کردن زبان یک ساعت یا اکثر بعد از هر مصرفی اینکار را انجام دهید.

 

رنگ زبان

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

رنگ زبان افراد و سلامتی انها،پی بردن به سلامتی با رنگ زبان

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

رنگ لایه رویی زبان

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

رنگ زبان و سلامتی،فهمیدن سلامتی از روی رنگ زبان،

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید

از روی رنگ زبان سلامتی را تشخیص دهید