پارس ناز پورتال

قاصدک 24

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

روانشناسی خال های روی بدن 

در اینبخش روانشناسی خال هاي روی بدن را مرور میکنیم. تا بحال بـه این سوال فکر کرده‌اید؟ این کـه داشتن خال روی بدن بـه چـه معناست؟ خیلی از مـا خال هاي مادرزادی داریم، برخی روی صورت، برخی روی دستها و پاها و برخی روی سینه و پشت. در گذشته معبران هر کدام از خال هاي بدن را یک نشانه می‌دانستند و امروز علم جواب هاي قانع کننده اي برای خال هاي بدن آورده اسـت. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

داشتن خال روی بازو یعنی شما انسان سخت کوشی هستید

 

در حالیکه داشتن خال روی بازو بسیار رایج اسـت، اما می تواند معانی متعدد و متفاوتی داشته باشد. بر اساس قوانین فنگ شوی، داشتن خال روی بازو میتواند بدین معنا باشد کـه شـما در هر موضوعی بـه سختی تلاش کرده، اما قدرت تلاش شـما آن طور کـه باید دانسته نمیشود. علاوه بر این، بر اساس دایره‌المعارف خرافات، داشتن خال روی بازو بدین معناست کـه فرد بسیار محتاط اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بازو‌ها و کل دست یکی از اعضای بدن هستند کـه در دسترس هوای آزاد قراردارند، از این رو آفتاب سوختگی یا کک و مک داشتن روی این قسمت ازبدن موضوع نادر و نگران کننده‌اي نیست. اما ممکن اسـت داشتن خال روی بازو بـه معنای ابتلا بـه سرطان پوست باشد، زیرا دست کم در مورد زنان معمول‌ترین نقاط برای تومور‌هاي پوستی در ناحیه دست و پاهاست.

 

اگر روی سینه خال داشتید خود را خوش‌ شانس بدانید

بر اساس سنت باستانی چینی، داشتن خال روی سینه یا پستان می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در دنیای فنگ شوی، خال روی سینه یا پستان نشان دهنده جاه‎‌طلب بودن، بخشندگی یا داشتن فرزندان فوق‌العاده اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بررسی خال‌هاي روی سینه برخلاف خال‌هاي پشت بسیار ساده بوده و میتوان نوع آنرا مشخص کرد. گرچه داشتن خال روی سینه نیز بسیار شایع اسـت، امّا درصورت مشاهده شکل غیرطبیعی، رشد ناهنجار یا تغییر در ظاهر و رنگ خال بهتر اسـت بـه دکتر مراجعه کنید.

 

داشتن خال روی پیشانی می‌تواند به معنای باهوش بودن باشد

 

اگر میخواهید بدانید کـه داشتن خال روی پیشانی بـه چـه معنایی اسـت، طالع‌بینی چینی بر این باور اسـت کـه چنین چیزی نشان دهنده کامیابی اسـت. بطور ویژه، داشتن خال در مرکز پیشانی بـه معنای داشتن هوش و حکمت اسـت در حالی‌کـه داشتن خال در سمت راست پیشانی میتواند بـه معنای خوب بودن فرد برای شراکت یا ازدواج باشد. با این وجود داشتن خال در سمت چپ پیشانی بـه معنای بدشانسی اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بر اساس طالع‌بینی مدرن نیز داشتن خال در پیشانی نشانه فعال بودن و سرگرم کننده بودن شخص اسـت. از آنجا کـه پیشانی و صورت در دسترس نور آفتاب زیادی قراردارند، جای تعجب ندارد کـه این دو قسمت مستعد شکل گیری خال باشند. پیشانی مکانی شایع برای شکل گیری خال‌هاي سبوره‌اي اسـت.

 

خال روی گونه ممکن است به معنای شجاعت و نترسی باشد

 

داشتن خال روی گونه نیز اغلب سمبل زیبایی درنظر گرفته میشود. با این وجود، بسته بـه شکل ظاهری آن، داشتن یک نقطه تیره روی گونه معانی متفاوتی می تواند داشته باشد. در طالع‌بینی چینی داشتن خال روی گونه بـه معنای شجاع بودن، صداقت و علاقه شخص بـه خواندن و مطالعه اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

هم چنین چنین افرادی ورزشکار بوده و ماده‌گرا و دوستدار پول نیستند. بطور دقیق، داشتن خال روی گونه راست بـه معنای حساس بودن و مسئولیت‌پذیری فرد و اهمیت خانواده نزد وی اسـت در حالیکه خال روی گونه چپ نشان دهنده فردی اسـت کـه درونگرا بوده و اغلب مغرور اسـت.

 

اگر روی گردن خود خال داشته باشید باید بیشتر آرامش خود را حفظ کنید

 

در دنیای فنگ شوی، داشتن خال روی ساق گردن گاهی اوقات بـه معنای عمر کوتاه اسـت کـه استرس نقش مهمی در کوتاه کردن آن دارد. البته در دنیای واقعی این موضوع بـه معنای مرگ زودرس نیست بلکه بر این نکته تایید دارد کـه شخص باید بیشتر استرس خودرا بازرسی نماید. با این وجود خال‌هاي روی گردن بیشتر از خال‌هاي دیگر نقاط بدن با سرطان یا مشکلات پوستی ارتباط دارند.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

در مردان، گردن مکان شایعی برای خال‌هاي سرطانی اسـت کـه نیاز بـه بررسی‌هاي دکتری درصورت مشاهده خال دراین نقطه را ضروری می‌سازد. عده اي از خال‌هاي روی گردن نیز ظاهر غیر معمول و شک برانگیزی دارند هر چند ضرورتاً بـه معنای سرطان پوست نخواهند بود. داشتن خال‌هاي غیر معمول و مشکوک در افراد دارای پوست روشن شایع‌تر بوده و طبق معمولً بزرگ‌تر و وحشتناک‌تر از دیگر خال‌ها هستند.

 

خال روی چانه می‌تواند نماد صداقت بیش از حد باشد

 

بر اساس طالع‌بینی چینی، خال روی چانه نشان دهنده مهربان بودن و مسئولیت‌پذیری فرد در مقابل دیگران اسـت. علاوه بر این، بر اساس طالع‌بینی باستانی، داشتن خال روی چانه بـه معنای سازگاری، قاطعیت، بااراده بودن و سرسخت بودن و لجاجت فرد اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

اگر خال در قسمت راست چانه باشد طبق معمولً نشان دهنده تفکر منطقی و ماهیت دیپلماتیک شـما دارد در حالی‌کـه در قرار داشتن آن در سمت چپ نشان دهنده روراست بودن، صداقت و رک گویی اسـت. داشن خال دراین نقطه از صورت بـه ویژه در بین زنان شایع اسـت و بدلیل این کـه چنین خال‌هایي طبق معمولً با رشد مو همراه هستند، برداشتن آن‌ها با چالش همراه بوده و برای زنان دردسرآفرین می شود.

 

داشتن خال در شقیقه یا در امتداد خط رویش مو میتواند بـه معنای علاقه فرد بـه سفر باشد

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

طالع‌بینی باستانی چینی، داشتن خال روی شقیقه یا خط رویش مو رابه معنای داشتن زندگی خوب، پر از عشق و از لحاظ مالی موفق می داند. طالع‌بینی سنتی نیز این امر را نشانه ازدواج زودهنگام، داشتن زن زیبا و هم چنین امکان دستیابی ناگهانی و غیرمنتظره بـه پول فراوان میداند. برخلاف خال‌هاي دیگر نقاط بدن، خال‌هاي شقیقه و خط رویش موی سر بـه سختی شناسایی می شوند.

 

خال روی دست میتواند بسته بـه شخصی کـه مورد سوال قرار گیرد معنای متفاوتی داشته باشد

 

داشتن خال روی دست بسیار نادر اسـت، اما معنای آن دست کم بر اساس طالع‌بینی چینی بسیار جالب اسـت. داشتن خال روی دست ممکن اسـت بدین معنا باشد کـه شـما سختکوش و پرانرژی هستید. در دنیای فنگ شوی نیز داشتن خال روی دست در زنان میتوان بـه معنای داشتن ویژگی‌هاي شخصیتی ناپایدار، دمدمی مزاج بودن و ولخرجی باشد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

از آنجایی کـه ایجاد شدن خال روی دست بسیار کم اتفاق می‌افتد، بدلیل قرار گرفتن در دسترس نور آفتاب، ایجاد لکه‌هاي پوستی و خال‌هاي سرطانی و توموری روی دست باید با حساسیت دنبال شود. کک مک یکی از عوارض قرار گرفتن در دسترس نور آفتاب در طولانی مدت اسـت کـه روی دست‌ها دیده میشود.

 

داشتن خال روی پشت می‌تواند نماد شوربختی باشد

داشتن خال روی قسمت پشت بدن نیز بسیار شایع اسـت، اما بر اساس طالع‌بینی باستانی چینی میتواند معانی متفاوتی داشته باشد. در دنیای فنگ شوی، داشتن خال در پشت می تواند بـه معنای نداشتن ثروت، مورد خیانت فراوان قرار گرفتن یا بی‌میلی بـه سختکوشی باشد. بدین ترتیب واضح اسـت کـه داشتن خال در پشت بر اساس قوانین فنگ شوی معنای خوشایند و مثبتی ندارد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بر اساس دایره‌المعارف خرافات نیز چنین موضوعی بـه معنای روبه‌رو شدن با موانع و شکست‌هاي بسیاری در زندگی اسـت. در دنیای دکتری نیز داشتن خال روی قسمت پشت بدن گرچه در اکثر موارد موضوع بی‌خطر و ساده‌اي اسـت، اما می تواند از نوع کراتوز سبورئیک نیز باشد، ضایعاتی سیاه یا قهوه‌اي کـه اغلب در ناحیه سینه و پشت دیده می شوند کـه البته طبق معمولً ارتباطی با سرطان پوست ندارد.

 

داشتن خال روی قسمت تهیگاه و باسن به چه معناست؟

گرچه شاید باورکردنی نباشد، اما داشتن خال روی قسمت باسن بدن چندان هم نادر نیست. بر اساس قوانین فنگ شوی و طالع‌بینی چینی، داشتن خال روی باسن بـه معنای باهوش بودن و خلاقیت فراوان اسـت. علاوه بر این، چنین چیزی میتواند بـه معنای پاس داشتن نزد دیگران و داشتن شانس و پتانسیل بالا برای موفقیت و بدست آوردن ثروت اسـت. بطور کلی داشتن خال روی باسن و تهیگاه معنای خوبی دارد.

 

خال‌ های روی پا معانی فراوان و متفاوتی دارند

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

داشتن خال روی پا میتواند معانی متفاوتی داشته باشد کـه بـه مکان قرار گرفتن آن و جنسیت فرد بستگی دارد. برای مردان و بر اساس تعالیم فنگ شوی، داشتن خال در قسمت پایین زانو بـه معنای سختی و رنج اسـت. در مورد زنان، اما داشتن خال دراین نقطه از پا، بـه ویژه در ناحیه قوزک پا، ممکن اسـت بـه معنای این باشد کـه فرد مذکور کمی سنگدل اسـت.

 

داشتن خال روی لب فراتر از زیبایی است

تعداد زیادی از افراد وقتی کـه بـه داشتن خال روی لب بالا فکر میکنند بـه یاد زنان زیبایی مانند مرلین مونرو می‌افتند. همگان داشتن خال روی لب را نشانه زیبایی میدانند، اما بر اساس طالع‌بینی چینی این موضوع بدین معناست کـه فرد بلندپرواز و جاه‌طلب بوده و بـه احتمال زیاد از دیگران پیشی گرفته و بـه خواسته‌هایش خواهد رسید.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

داشتن خال در گوشه لب نیز بدین معناست کـه دوست دارید از چیز‌هاي زیبا مانند هنر در زندگیتان استفاده کرده و لذت ببرید. با این وجود از آنجایی کـه لب نیز بسیار در دسترس نور آفتاب قرار دارد می تواند محلی مستعد شکل گیری خال‌هاي توموری و سرطانی باشد هر چند درصورت سرطانی بودن نیز براحتی درمان می شوند.

 

داشتن خال روی شانه میتواند بـه معنای داشتن زندگی سخت در آینده باشد

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بر اساس طالع‌بینی باستانی چینی داشتن خال روی شانه بدین معنی اسـت کـه فرد در آینده زندگی سخت و پرتنشی خواهد داشت. دنیای فنگ شوی نیز دراین باره میگوید کـه برای یک زن، داشتن خال روی پشت شانه بـه معنای این اسـت کـه وی مسئولیت‌هاي سنگین زیادی رابه دوش کشیده و مشقات و خوار شدن‌هاي بسیاری را در زندگی‌اش بـه جان بخرد.

 

خال روی فرق سر بر اساس استاندارد‌هاي طالع‌ بینی چینی بسیار خوش‌ یمن و مثبت اسـت

 

بر اساس طالع‌بینی چینی داشتن خال روی سر نشانه داشتن زندگی موفق و خوش‌شانسی در تمام طول عمر اسـت چنانکه باعث حسادت دیگران خواهد شد.

 


 

و در ادامه حقایق جالب در مورد ماه‌ گرفتگی و خال‌ های مادرزادی

 

اگر شـما نیز مانند تعداد زیادی از دیگر افراد دارای نشانه و خال مادرزادی هستید بی شک توجه زیادی بـه آن نداشته‌اید. هر چـه نباشد این علائم بسیار طبیعی و رایج بوده و بهمین دلیل شاید حتی در صورتی کـه این علائم مادرزادی را روی بدن خود داشته باشید زیاد بـه آن‌ها توجه زیادی نکرده‌اید. با این وجود چنین نشانه‌هاي ساده‌اي راز‌هاي زیادی در خود دارد.

 

انواع بسیار بیشتری از آنچه فکر می کنید از نشانه‌ ها و خال‌ هاي مادرزادی وجوددارد

 

انواع مختلفی از از نشانه‌ها و خال‌هاي مادرزادی وجوددارد کـه میتوان آن‌ها را در دو دسته طبقه‌بندی کرد. نخستین دسته نشانه‌هاي قرمز رنگ هستند کـه نشانه‌هاي عروقی یا hemangiomas «بـه معنای تومور خونی» نامیده می شوند کـه ارتباط مستقیمی با خون و رگ‌ها دارند.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

این نشانه ها خود بـه چهار دسته تقسیم می شوند: نشانه‌هاي صورتی و قرمز، لکه‌هاي خرمایی یا قرمز تیره، نقطه‌هاي کوچک صورتی و تومور‌هاي خونی حفره‌دار کـه شباهت بسیاری با نشانه‌هاي قرمز رنگ توت‌فرنگی داشته، اما در عمق بیشتری قرار داشته و رنگ قرمز مایل بـه آبی خاصی دارند.

 

دومین دسته از این نشانه‌ها از تکه‌هاي رنگی روی پوست تشکیل شده‌اند کـه بـه دو دسته تکه‌هاي قهوه شیری یا تکه‌هاي مغولی تقسیم میشوند. خال‌هاي گوشتی نیز در صورتی کـه هنگام تولد وجود داشته باشند نشانه‌هاي مادرزادی درنظر گرفته می شوند. این خال‌ها نیز از دو دسته بزرگ، صاف و برجسته، تشکیل شده‌اند.

 

دانشمندان از علت ایجاد نشانه‌ هاي مادرزادی مطمئن نیستند

در طی سالها علم پیشرفت‌هاي زیادی داشته اسـت، اما هنوز نمیتواند جواب همه ی سوال‌هاي مـا را بدهد. نشانه‌ها و خال‌هاي مادرزادی از همین دسته هستند و هنوز هم جامعه دانشمندان نتوانسته بـه پاسخی قطعی در مورد علت شکل گیری آن‌ها دست یابد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

برخی بر این باورند کـه نشانه‌هاي مادرزادی عروقی نتیجه «شاهرگ‌هاي غیرطبیعی» هستند در حالی‌کـه نشانه‌هاي رنگی نتیجه «رشته‌اي از سلول‌هاي رنگدانه‌دار» هستند. این موضوع دلیل نوع رنگ این نشانه‌ها را بیان میکند و نه دلیل شکل‌ گیری شان را. این بخشی از مسئله اسـت کـه دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند پاسخی قطعی برای آن بیابند. با این وجود تئوری‌هاي زیادی در مورد منشأ این نشانه‌ها وجوددارد.

 

برخی مطالعات نشان میدهد کـه شرایطی مانند تولد پیش از موعد، چندین بارداری و زایمان و استفاده از دارو‌هاي باروری احتمال داشتن این نشانه‌ها را افزایش می دهند. عده اي از کارشناسان نیز بر این باورند کـه این نشانه‌ها در اثر چسبیدن جفت بـه جنین در دوران بارداری ایجاد می شود. دیگرانی نیز هستند کـه پروتئین‌هاي تولید شده توسط جفت را در بالا رفتن احتمال شکل‌ گیری این نشانه‌ها دخیل می دانند.

 

یک خرافه قدیمی مادران را مقصر شکل گیری نشانه‌ هاي مادرزادی میداند

 

گرچه کسی نمی داند دلیل واقعی شکل گیری نشانه‌هاي مادرزادی چیست، اما فرهنگ‌هاي مختلف بـه اشکال متفاوت سعی در پاسخ دادن بـه این ابهام داشته‌اند. یکی از این افسانه‌ها مادران باردار را مقصر اصلی دراین ماجرا می داند. بر اساس این افسانه در صورتی کـه زنان ویار داشته و آن ویار را برآورده نسازند و خودرا بخارانند، بدن نوزاد آن‌ها با نشانه‌اي مادرزادی بـه شکل آن غذایی کـه مادر ویار آنرا داشته بدنیا خواهد آمد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

این افسانه در کشور‌هاي مختلفی مانند مصر، برزیل و ایتالیا وجوددارد. البته این تنها افسانه‌اي نیست کـه مادران را دراین مسئله مقصر می داند. بر اساس یک افسانه چینی، زنی کـه در هنگام بارداری آتش روشن کند نوزادی رابه دنیا خواهد آورد کـه روی صورتش نشانه مادرزادی خواهد داشت.

 

یک افسانه قدیمی آمریکایی نیز میگوید کـه در صورتی کـه زن باردار بـه ماه گرفتگی نگاه کند یا در صورتی کـه در هنگام وقوع ماه گرفتگی بـه شکمش دست بزند بعد‌ها نوزادش با نشانه مادرزادی بدنیا خواهد آمد. هندی‌ها نیز بر این باور بوده‌اند در صورتی کـه زن باردار هنگام خورشید گرفتگی بـه هر ترتیب طرحی یا خطی بکشد آن طرح یا خط روی بدن نوزادش در هنگام تولد دیده خواهد شد.

 

عده اي از انواع نشانه‌ ها و خال‌ هاي مادرزادی با گذشت زمان از بین خواهند رفت

 

انواع مختلفی از نشانه‌هاي مادرزادی وجود دارند کـه با گذشت زمان از بین میروند. یکی از این نشانه‌ها در کودکان کـه اغلب با بالا رفتن سن از بین می رود خال موسوم بـه نقطه مغولی اسـت. این نشانه کـه طبق معمولً با رد کتک و اذیت و اذيت کودک اشتباه گرفته میشود بسیار شبیه کبود شدگی بوده و وسعت قابل توجهی بـه رنگ آبی یا سیاه دارد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

این نشانه اغلب در افراد با پوست تیره‌تر دیده میشود ودر نوزادان آسیایی، آفریقایی، هندی، بومیان آمریکایی، پولینزی و اسپانیولی‌ها بیشتر دیده می شود. نقاط مغولی در اکثر موارد تا ۵ سالگی کودک از بین می روند. نشانه‌هاي موسوم بـه توت فرنگی نیز نوع دیگری از نشانه‌هاي مادرزادی هنگام تولد هستند کـه با بالا رفتن سن از بین می روند.

 

نشانه‌ هاي مادرزادی گاهی اوقات با جراحی برداشته میشوند

همه ی نشانه‌ها و خال‌هاي مادرزادی هنگام تولد را دوست ندارند بـه خصوص زمانی کـه در جا‌هاي بسیار مهمی مانند صورت قرار داشته باشند. اگر این نشانه‌ها از انواع از بین رونده با گذشت زمان نباشند، بسیاری برای خلاصی از دست آن‌ها بـه سمت درمان لیزری یا حتی جراحی میروند.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

با این وجود برداشتن نشانه‌هاي مادرزادی همیشه یک عمل زیبایی نیست و گاهی اوقات پزشکان توصیه میکنند کـه عده اي از این نشانه‌ها و خال‌ها بخاطر دلایل دکتری و درمانی باید برداشته شوند. عده اي از نشانه‌هاي مادرزادی کـه روی سر قراردارند می توانند باعث بی‌مویی در آن نقطه شوند کـه دراین مورد دکتر بـه برداشتن آن متمایل می شود.

 

عده اي از انواع تومور‌هاي خونی کـه در عمق پوست قراردارند می توانند بـه نواحی اطرافشان آسیب برسانند. بدین ترتیب چنین نشانه‌هایي کـه روی صورت قراردارند می توانند بـه چشم‌ها، بینی و دهان آسیب وارد کنند. هم چنین چنین نشانه‌هاي مادرزادی بـه شکلی منفی اعتماد بـه نفس کودک را تحت تاثیر قرار میدهند و این موضوع یکیدیگر از دلایلی اسـت کـه پزشکان را برای جراحی این نشانه‌ها مجاب می‌سازد.

 

نشانه‌ ها و خال‌ های مادرزادی عمدتاً بی‌ خطر هستند

گرچه ممکن اسـت برخی افراد بیش از حد بـه نشانه‌هاي مادرزادیشان توجه داشته باشند، اما خبر خوب این اسـت کـه این نشانه‌ها کاملاً طبیعی و تا مقدار زیادی بی‌خطر هستند. با این وجود گاهی این نشانه‌ها می توانند نشان دهنده بیماری باشند. کودکانی کـه با خال گوشتی مادرزادی، کـه طبق معمولً روی سر یا بالا تنه وجوددارد، بدنیا می آیند با خطر بیشتری در زمینه ابتلا بـه سرطان پوست در بزرگسالی مواجهند.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

از این رو آن گونه نشانه‌ها باید توسط متخصصین مورد بررسی قرار گیرند. لکه‌هاي خرمایی نیز گاهی نشانه سندروم کلیپل-ترناونی «کـه رشد شاهرگ‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد» یا سندروم استورگ-وبر «کـه طبق معمولً با حملات صرعی و تشنج همراه اسـت» هستند. همواره باید مراقب این خال‌ها و نشانه‌هاي مادرزادی بوده ودر صورت ایجاد تغییر یا چیزی غیرطبیعی در رنگ یا شکل آن‌ها بـه دکتر مراجعه شود.

 

برخی از انواع نشانه‌ ها و خال‌ ها در میان اعضای خانواده‌ شایع است

 

نشانه‌هاي مادرزادی طبق معمولً ارثی نیستند و این جا نیز علم بار دیگر پاسخ‌هاي زیادی برای ارائه ندارد. با این وجود برخی نشانه‌هاي مادرزادی از نسلی بـه نسل دیگر منتقل شده یا در بین اعضای یک خانواده دیده می شود هر چند هنوز هیچ پاسخ علمی برای این کـه چرا این نشانه‌ها تنها در برخی کودکان دیده می شود وجود ندارد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

بدین ترتیب گرچه اکثر این نشانه‌ها ارثی نیستند، اما می توانند بـه شکل مشابهی در بین اعضای یک خانواده دیده شوند. نشانه‌هاي مادرزادی ارثی نقش مهمی در ادبیات یونان باستان داشته‌اند بـه نحوی کـه گفته می شود سلوکوس، بنیانگذار سلسله سلوکیان، کـه گفته می ‌شد فرزند خدای آپولو بوده ظاهرا یک نشانه مادرزادی بـه شکل لنگر روی ران خود داشته کـه نشانه ارتباط او با خدای آپولو بوده اسـت.

 

در عده اي از موارد نشانه‌ هاي مادرزادی رابا شیطان مرتبط دانسته‌ اند

 

تعداد زیادی از خرافات مربوط بـه نشانه‌ها و خال‌هاي مادرزادی بسیار شیطانی هستند. روزگاری وجود این نشانه‌ها روی بدن نوزاد بـه این معنی بود کـه مادر او یک عمل شیطانی انجام داده اسـت. در قرن هفدهم، یک مرد انگلیسی بنام متیو هاپکینز یک دستنامه برای شکار جادوگران زن تهیه کرد کـه یکی از رهنمود‌هاي آن پیدا کردن یک نشانه شیطانی بوده اسـت.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

در آن دوران فرض بر این بود کـه تمامی جادوگران چنین نشانه‌اي را روی بدن خود دارند و بدین ترتیب هرگونه نشانه یا خالی روی زنانی کـه بـه جادوگری متهم می شدند می‌توانست بـه نشانه خاطرجمعی از این موضوع درنظر گرفته شود. بدین ترتیب تنها با یک نشان یا خال مادرزادی میشد زنی رابه جادوگری متهم ودر آتش سوزاند. دستنامه شکار جادوگران هاپکینز بـه کشته شدن صد‌ها زن در انگلیس و کشور آمریکا منتهی شد.

 

در تاریخ باور‌هاي بسیار عجیب غریبی در مورد نشانه‌ هاي مادرزادی وجود داشته اسـت

 

برخی جوامع بر این باورند کـه داشتن نشانه مادرزادی بـه معنای خوش‌شانسی یا خوشبختی اسـت. در برخی تمدن‌ها گفته شده کـه مادر با لیس زدن جای نشانه نوزادش میتواند آنرا از بین ببرد. هم چنین در گذشته از زنان باردار خواسته می ‌شد کـه فلفل سیاه بـه بدن خود بمالند تا نوزادانشان با نشانه مادرزادی متولد نشوند.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

علاوه بر این روزگاری باور بر این بود کـه نشانه‌هاي مادرزادی کـه بـه شکل صلیب یا کبوتر بودند بـه معنای مبارک بودن و روحانی بودن نوزاد اسـت. نوزادانی کـه مو‌هاي بلوند داشته و روی سرشان نشانه مادرزادی وجود داشت، گفته می ‌شد کـه توسط یک فرشته یا پری بوسیده شده و خوشبخت و خوش‌شانس خواهند بود.

 

یک باور قدیمی دیگر نیز این بود کـه نوزادی کـه خال گوشتی داشته باشد در آینده موفق خواهد بود. بر اساس یک افسانه هندی، اگر نوزادی نشانه‌اي بـه شکل چرخ روی بدن خود داشته باشد این نشانه خوشبختی و خوش‌شانسی اسـت و اگر این نشانه روی قسمت راست بدن باشد نشانه خوش‌شانسی بسیار بیشتر اسـت.

 

برخی نشانه‌ هاي مادرزادی در درون مو‌ها پیدا میشوند

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

گرچه تعریف نشانه مادرزادی عموماً چیزی اسـت کـه روی پوست ظاهر میشود، اما این تنها ویژگی متمایز کننده‌اي نیست کـه هنگام تولد نوزاد می تواند وجود داشته باشد. نشانه‌هاي مادرزادی میتوانند مو‌ها را تحت تاثیر قرار دهند و بـه شکل یک رشته موی سفید نمود پیدا کنند کـه ازآن با عنوان «رشته مالن» «Mallen Streak» یاد میشود.

 

نشانه‌ هاي مادرزادی ممکن اسـت در چشم ایجاد شوند

یک حالت دیگر کـه شبیه نشانه مادرزادی اسـت ودر چشم ایجاد میشود شبیه یک نقطه، لکه یا خال در درون چشم اسـت کـه اغلب خود فرد از وجود آن بی‌اطلاع بوده و پس از بررسی‌هاي دکتری وجود آن مشخص می شود. گرچه وجود چنین نشانه‌اي در چشم دردناک و ناخوشایند بنظر می رسد.

روانشناسی خال های روی بدن | داشتن خال روی بدن به چه معناست؟

پزشکان اعلام کرده‌اند کـه این حالت طبیعی بوده و اغلب نشان دهنده بیماری یا مشکلی در فرد نیست. با این وجود ممکن اسـت بیش از حد بزرگ شده و باعث آسیب بـه بافت‌هاي مجاور شوند یا حتی بـه نشت خون و مایع یا جدا شدگی شبکیه دامن بزنند. با این وجود گفته می شود کـه این نشانه‌ها نیز بسیار رایج و معمول بوده ودر بین 5 تا 10درصد از جمیت دیده میشود.