پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟ 

در اینبخش آموزش و روشهای بستن کهنه نوزاد رابه شـما آموزش میدهیم، دراین شرایط کـه قیمت پوشک نوزاد، حتی پوشک هاي داخلی سر بـه آسمان کشیده خیلی از پدر و مادر ها دیگر توان خرید پوشک را ندارند. فکرش را بکنید پدری کـه ماهی یک میلیون تومان درآمد دارد چگونه پوشک 60 هزار تومانی بخرد؟ دراین شرایط مجبوریم تا روش هایي برای بهداشت نوزاد را بیاموزیم تا از این باتلاق عبور کنیم.

 

آموزش بستن کهنه نوزاد

روش سه لایه یا روش کهنه پیچی استاندارد

 

یک یا دو شماره کهنه‌ بچه بخرید «یا حداقل یک بسته»

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

آن‌ها رابه قسمتی از خانه ببرید کـه کهنه را عوض میکنید. یکجای خوب مکانی اسـت کـه سطحی صاف داشته و از دو طرف لبه داشته باشد کـه نوزاد نتواند غلت بزند.

 

کاور پلاستیکی آنرا باز کنید و کهنه ها را بیرون بیاورید.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

بستن نوزاد

 

یکی از دو کهنه را باز کنید و آنرا روی میز پهن کنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

جای گذاشتن کهنه باید شبیه بـه یک مستطیل عمودی باشد. اگر از دو کهنه استفاده می کنید، یکی ازآن‌ها باید روی دیگری قرار بگیرد. استفاده از دو کهنه برای قدرت جذب بیشتر خوب اسـت.

 

گوشه‌ي سمت چپ کهنه را بلند کنید، و آنرا حدود یک سوم بـه صورت مورب تا بزنید.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

گوشه‌ي سمت چپ قسمت بالا نباید از جای خود تکان بخورد.

 

گوشۀ سمت راست کهنه را بگیرید و بـه شکل متقارن نخستین تائی کـه زده بودید را تکرار کنید.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

دو تا کـه زده‌اید نهایتا در مرکز و قسمت پائین مستطیل باهم همپوشانی خواهند داشت.

 

انتهای مستطیل را یک سوم بـه سمت بالا تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

تا این کـه یک کهنه‌ بچه درست شود کـه ضخامت آن 6 لایه اسـت «یا در صورتی کـه از دو کهنه استفاده کرده باشید 12 لایه اسـت».

 


 

تا زدن مثلثی کهنه نوزاد

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

با مربعی شروع کنید کـه یکی از گوشه‌هاي آن «انتهای آن» بـه سمت شـما باشد، گوشه‌ي بالا را تا نیمه بـه سمت خودتان تا بزنید تا بـه انتهای گوشۀ پایینی برسد ودر نهایت یک مثلث درست شود.

 

چین و چروک کهنه را کاملا صاف کنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

تا زدن مثلثی کهنه نوزاد

 

نوزاد را روی کهنه بگذارید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

و همان‌ گونه نوک تیز مثلث بـه سمت خودتان باشد.

 

ودر آخر

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

هر سه گوشه‌ي مثلث «ته، چپ، و بعد راست» رابه سمت داخل تا بزنید و بعد با یک سنجاق کهنه آنرا در مرکز یعنی محلی کـه هر سه گوشه روی هم قرار گرفته‌اند سنجاق کنید.

 


 

پیچیدن کهنه بـه شکل بیکینی

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

پارچه رابه صورت یک مستطیل عمودی پهن کنید.

 

بـه مانند تصویری کـه میبینید آن رابه روش ضربدری «متقاطع» تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

اگر از یک آستر پشمی استفاده می کنید، باید بـه صورت طولی بـه سمت پائین و مرکز «روی ناحیه‌ي پیچیده شده» قرار بگیرد تا رطوبت را وقتی کـه جلوی کهنه بچه هنگام راه رفتنش بـه بالا کشیده میشود ازبدن بچه دور نگه دارد.

 

اگر یک کهنه‌ي دوبل هم برای جذب بیشتر اضافه میکنید، آنرا مستقیما از طول زیر بچه قرار دهید درست همانطور کـه آستر پشمی را قرار می دهید. دوبل کردن کهنه دراین نوع تا زدن جواب نمیدهد. مگر آنکه کهنه نازک و باریک باشد.

 

نوزاد را روی آن بگذارید و لبه‌ي پایینی کهنه را بالا بیاورید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

پیچیده بودن آنرا همان‌ گونه حفظ کنید

 

مرحله بعد

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

لبه‌ي بالایی جدید «و پشتی درصورت لزوم» را در قسمت کمر یعنی جاییکه بـه اسانی زیر پوشش و کاور کهنه بچه قرار می گیرد تا بزنید. اینکار بـه نگه داشتن قسمت پیچ داده شده نیز کمک خواهد کرد.

 

باله‌هاي سمت چپ و راست رابه اندازه‌ي مناسب تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

بیشتر بالا بکشید تا در قسمت ران‌هاي کودک فیت شود. هردو طرف را سنجاق کهنه بزنید.

 

درصورت لزوم، لایه ‌ها را در قسمت پا بـه داخل جمع کنید تا از هرگونه کثیف کاری احتمالی پیش گیری شود.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

باله‌هاي پشتی دور نوزاد پیچیده می شود و می توان آن رابا خاطرجمعی سنجاق قفلی مخصوص کهنه زد، و بـه قسمت جلوی کهنه کـه رو بـه بالا تا شده اسـت وصل کرد.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

اگر سنجاق می کنید، سعی نکنید سنجاق از درون تمام لایه ‌ها بگذرد – اگر فقط از یکی یا دو تا ازآن‌ها عبور کند کافی اسـت. انگشتان‌ تان را بین کهنه و بدن بچه قرار دهید تا چک کنید و مطمئن شوید کـه بـه بچه نچسبیده و تنگ نشده باشد.

 


 

تا زدن کهنه بـه روش بادبادکی

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

یک تکه کهنه‌ي مستطیلی رابه صورت افقی رو میز پهن کنید

 

یک طرف «چپ یا راست» کهنه را رو بـه داخل و یک چهارم تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

کهنه‌ي بچه باید بـه شکل یک مربع در بیاید

 

آنرا بچرخانید تا این کـه یک گوشه‌ي مربع بـه سمت شـما باشد

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

گوشه‌ي سمت راست کهنه را بگیرید و آنرا تا حدودی بـه سمت مرکز «مانند تصویر» تا بزنید.

 

گوشه‌ي سمت چپ کهنه را نیز بـه همان حوالی «مرکز کهنه» تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

حتماً مطمئن شوید تای دو طرف چپ و راست اندکی در مرکز کهنه روی هم قرار گرفته باشند. هم اکنون باید چیزی شبیه یک بادبادک شده باشد.

 

گوشه‌ي بالایی را بر روی نخستین دو تای زده شده تا بزنید.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

آموزش بستن کهنه نوزاد

 

گوشه‌ي پایینی را حدود یک چهارم بـه سمت بالا تا بزنید.

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

آموزش بستن کهنه نوزاد

 

مجددا این قسمت رابا مقدار کمی فضای بیشتر بـه سمت بالا تا بزنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

تا این کـه بخش تا زده شده یک شکل ذوزنقعه‌اي تشکیل دهد.

 

شکل ذوزنقه‌اي رابه یاد بسپارید و دوباره تا را باز کنید

روش های بستن کهنه نوزاد | چگونه نوزاد را کهنه ببندیم؟

چگونه میزان مصرف پوشک نوزاد را کاهش دهیم

 

نوزاد یا کودک‌تان را داخل کهنه قرار دهید. ته آنرا دوباره بالا بیاورید و روی بچه بکشید «بـه شکل ذوزنقه‌اي» ودر هردو طرف سنجاق بزنید.