پارس ناز پورتال

قاصدک 24

روش های جالب برای دور کردن افکار منفی

روش های جالب برای دور کردن افکار منفی

روش های جالب برای دور کردن افکار منفی 

افکار منفی در ذهن بهتر هست همه ي وقت دور شوند، ما در این مقاله روشهای بسیار دیدنی معرفی می کنیم که میتواند باعث راحتی خیال شما شود. برای مقابله با افکار منفی باید اتفاقات را مثبت ارزیابی کرده و در همۀ شرایط سعی کنید خود را با موضوعات گوناگون وفق دهید.

 

اگر احساس میکنید که نمی توانید ذهن خود را نسبت به افکار بیش از اندازه نظارت کنید و این موضوع در کاهش شادی، تصمیم گیری، انجام کار‌ها و یا تشکیل روابط عاطفی شما تاثیر گذار هست پس بپذیرید که مشکل دارید.اگر هر زمانی که اتفاق بدی می‌افتد

 

و خود را در دام افسردگی و منفی گرایی میبینید، شما مشکل دارید؛ انکار مشکل و سرِ خود را درون برف مخفی کردن منجر به اوضاع بدتر برای شما خواهد شد؛ اگر در این مورد شک دارید و مطمئن نیستید از دوستان خود صادقانه بخواهید که به شما واقعیت را بگویند، زیرا آن‌ها گاهی شما را بهتر از خودتان دیدن میکنند.

 

بعضی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات مثبت هستیم! بخشی از اینکار به علت کمبود اعتماد به نفس مان هست؛ ما حس می کنیم که شایستگی چیزی را نداریم در نتیجه مثلا وقتی یکی از اطرافیان یا همکاران از ما تعریف میکند سریعا در مقابل تعریفش گارد میگیریم .

 

تعدادی از افراد با این تصور که «من دوست داشتنی نیستم»، تعداد زیادی از رفتار‌هاي همسرشان را به گونه دیگری تعبیر و تفسیر می کنند؛ این دسته از افراد حتی رفت و آمد همسر با خانواده پدری اش را اینگونه تفسیر میکنند، او نسبت به من «بی اعتنا و بی تفاوت» هست.

 

زمان‌هایي راکه در قبل منفی بینی به سراغتان آمده را به یاد آورید و به خود یاد آور شوید که چگونه آن را پشت سر گذاشته اید؛ حتی برای یک فرد مبتلا به منفی بینی یا کسی که دچار افسردگی هست هم همه ي وقت امید وجود دارد، سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید چرا که با اینکار رفتارهایتان جنبه‌ مثبت بیشتری خواهند گرفت.