پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

روش های پیشگیری از تحلیل رفتن عضله ها

روش های پیشگیری از تحلیل رفتن عضله ها

روش های پیشگیری از تحلیل رفتن عضله ها 

شمار زیادی از اوقات و در مقاطع گوناگون زندگی پیش می‌آید که عضلات بدن دچار تحلیل رفتگی می شود که برای جلوگیري از آن پیشنهادهایی داریم. کسانی که میخواهند ورزش را با هدف کاهش استرس انجام دهند، باید به طور منظم و در زمان‌هاي خاص ورزش کنند و هر چقدر نظم در ورزش رعایت شود، تاثیر بیشتری در کاهش استرس و پریشانی خواهد داشت.

 

مطالعات نشان می دهد ورزش‌هاي هوازی که برای کاهش استرس پیشنهاد شده، منجر به افزایش هورمون‌هایي داخل خون میشود که تسکین بخش بوده و میتواند مدت‌ها فرد را از استرس‌هاي روانی دور کند.کسانی که میخواهند ورزش را با هدف کاهش استرس انجام دهند، باید به طور منظم و در زمان‌هاي خاص ورزش کنند و هر چقدر نظم در ورزش رعایت شود، تاثیر بیشتری در کاهش استرس و پریشانی خواهد داشت.

 

برای استقامت زانو، اضافه بر رباط‌ها که از زانو محافظت میکند، عضلات نیز چنین نقشی دارند، هر چقدر تمرین‌هاي ورزشی از نوع قدرتی و استقامتی، بتواند عضلات اطراف زانو را تقویت کند دردهای زانو را کاهش میدهد.یکی از عضلات خیلی مهم در بازرسی زانو عضلات جلوی ران هست . این عضلات از ناحیه لگن شروع شده و تا بالای ساق ادامه مییابد. با تمرین‌هاي مقاومتی یا حالت انقباضی در ناحیه عضلات، می توان به پشتیبانی و تقویت اکثر زانوها کمک کرد.

 

کسانی که آرتروز یا پای پرانتزی دارند نباید فعالیت و جنبش بدنی را ترک کنند، اما شدت و مدت فعالیت و حجم این فعالیت باید در حدی باشد که فرد به آستانه درد نرسد. زمانی که به آستانه درد برسند این‌جا خط قرمز ورزش هست.بنابراین مریض میتواند پیاده روی را ادامه دهد؛ ضمن این که تقویت عضلات چهار سر زانو با وزنه خیلی مهم هست و به کاهش درد و بازرسی آرتروز کمک می کند.

 

برای تقویت عضلات جلوی، خلفی و طرفی گردن، تمرین‌هاي شایعی از نوع ایزومتریک یا تمرین‌هاي ایستا به بیماران داده می شود، اما در کلینیک‌هاي درمانی برای آرتروز گردن، برنامه پنج جلسه‌اي از نوع ورزش‌هاي خفیف تجویز میشود تا مریض به اوضاع مناسب برسد.

 

 به گزارش پارس ناز ممکن هست فرد در زمان حضور در سونای خشک تا یک کیلو وزن خود را از دست بدهد، اما وزن از دست رفته، نشان از کاهش چربی نیست؛ بلکه آب از دست رفته، آب بدن هست که با مصرف مایعات مجددا جایگزین خواهد شد. این یقین نادرستی هست که در سونای خشک و بخار امکان کاهش چربی وجود دارد، ضمن این که در سونا فقط حرکات و تمرین ورزشی کششی خفیف پیشنهاد میشود.

 

بعد از 40 سالگی و برای پیش گیری از تحلیل عضلات اضافه بر ورزش‌هاي هوازی، جهت تقویت عضلات قوقانی و تحتانی، کوچک و بزرگ مثل سینه و بازو و افزایش حجم و توان عضلات باید در هفته دو تا سه بار، در سه ست با تکرار 10 تا 12 از وزنه بهره گیری کرد.