پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟ 

در اینبخش درباره روند بهبودی بعد از شکست عشقی و سرخوردگی عاطفی صحبت می‌کنیم. درد عشق سخت اسـت و جان سوز، برای گذر از این مرحله سخت عاطفی تنها درمان گذر زمان اسـت، باوجود تمام دردهای عاطفی و احساسی باید تحمل کنید و بگذارید زمان بگذرد، این روند باید آرام آرام طی شود، در ادامه خواهیم فهمید کـه روند بهبودی بعد از شکست عشقی و آمادگی برای رابطه جدید چـه زمانی اسـت.

 

روانشناسان با قطعیت می‌گویند برای آنکه بتوانیم رابطه ي عاطفی جدیدی را شروع کنیم باید با شرایط خود منطقی برخورد کنیم و مدتی بخود زمان دهیم و بعد ازآن اسـت کـه می‌توانیم رابطه با یک شریک عاطفی جدید را شروع کنیم. با اینکار میتوانید مطمئن شوید کـه آمادگی آنرا پیدا کرده‌اید کـه فصل جدیدی از زندگی تان را شروع کنید.

 

گذشته و هر چه که مربوط به آن است احساس بدی به شما نمی دهند

 

حالا دیگر ترس هایي کـه وقت رو بـه رو شدن با شریک عاطفی سابق تان داشتید از بین رفته اند و مدت ها اسـت کـه فکر گذشته شـما را عصبی و عصبانی نمی‌کند. شـما دیگر با آرامش و قدرشناسی از گذشته یاد می‌کنید چون درس هاي خوب زیادی ازآن گرفته اید.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

همه ی ي این نشانه ها بـه این معنی هستند کـه شـما در گذشته ي خود درجا نزده اید و ازآن عبور کرده‌اید و از تکرار دوباره و دوباره ي احساسات گذشته دست برداشته اید. در عوض، دیگر روی آینده ي خود و شروع رابطه ي جدیدتان تمرکز کرده‌اید.

 

از تنهایی نمی‌ترسید

شاید متناقض بنظر برسد، اما شـما زمانی بیشترین آمادگی را برای شروع یک رابطه ي جدید دارید کـه اصلا خودتان را برای آن آماده نکرده اید.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

چون در همین زمان اسـت کـه دیگر از تنها بودن و نداشتن شریک عاطفی احساس ناراحتی نمی‌کنید، در خانه منتظر ننشسته اید کـه سر و کله ي عشق پیدا شود و دائماً بـه امید گرفتن پیغامی جدید گوشی موبایل تان را چک نمی‌کنید. در عوض، خودرا مشغول کاری کرده‌اید کـه واقعا برای تان جذابیت دارد.

 

علائق و دوستان خودتان را دارید

وقتی وارد یک رابطه ي عاطفی میشویم، رفته رفته تحت تأثیر شریک عاطفی مان، علائق او بـه صورت ناخودآگاه تبدیل بـه علائق مـا هم میشوند. بعد از بـه هم خوردن رابطه ي عاطفی، این علائق کماکان با مـا میمانند. اما بعد از مدتی احتمالا متوجه میشوید کـه مثلاً در واقع علاقه اي بـه ورزش شنا ندارید اما دوربین قدیمی پدرتان همان چیزی اسـت کـه می‌تواند بشما لذتی واقعی بدهد.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

از این جا اسـت کـه کاری را شروع می‌کنید کـه واقعا دوست دارید یا همیشه میخواستید امتحانش کنید. علاوه بر این، شـما دوستان خودتان را دارید و با آنها رفت و آمد میکنید، نه بخاطر آنکه وادار هستید بلکه بـه این دلیل کـه واقعا مایل بـه اینکار هستید. بطور خلاصه، اگر زندگی تان دیگر فقط متمرکز بـه یک نفر نیست، شـما آمادگی شروع یک رابطه ي عاطفی جدید را دارید.

 

نه تنها آمادگی دریافت عشق، بلکه آمادگی بخشیدن عشق تان را هم دارید

 

در دورانی کـه در رابطه ي عاطفی نیستید، می‌توانید آن قدر عشق و محبت در وجودتان ذخیره کنید کـه با آن نیمی از دنیا را گرما ببخشید.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

وقتی متوجه شوید کـه نه تنها میخواهید مورد محبت و حمایت قرار بگیرید، بلکه خودتان هم آمادگی محبت و حمایت کردن را دارید، یعنی آمادگی شروع بک رابطه ي عاطفی جدید را پیدا کرده‌اید.

 

دیدن روابط عاطفی دیگران شـما را ناراحت نمیکند

حالا میتوانید بدون اشک ریختن، فیلم عاشقانه ببینید و از دیدن ازدواج دوستان تان یا عشقی کـه بین آنها وجوددارد واقعا خوشحال شوید.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

شـما بـه دوستان تان و کسانی کـه پیش از شـما بـه عشق و شادی رسیده اند حسادت نمی‌کنید چون می‌دانید کـه یک روز هم این اتفاق برای شـما خواهد افتاد.

 

تمایل دارید با آدم جدیدی اشنا شوید

فکر این کـه وقتی با آدم جدیدی آشنا شوید، باید یک‌بار دیگر درباره ي خودتان حرف بزنید و از اول از کسی شناخت پیدا کنید، نه تنها دیگر شـما را اذيت نمیدهد، بلکه شـما را خوشحال هم میکند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

چون از شکست عاطفی تان، بـه قدر کافی گذشته و دوباره احساس می‌کنید برای دیگران جذابیت دارید و دیگران هم برای شـما جذاب هستند.

 

توانایی نه گفتن دارید

شـما در مدتی کـه در تنهایی سپری کردید یاد گرفته اید بـه درستی حد و مرزی برای خودتان تعیین کنید و حالا با قطعیت میدانید کـه چـه ویژگی هایي در شریک عاطفی آینده تان مطابق حد و مرز شـما خواهد بود.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

علاوه بر این، اگر متوجه شوید کـه رابطه ي شـما با آن شخص بـه نتیجه ي درستی نمیرسد، میتوانید بـه او نه بگویید. برای آنکه چیزی را فراموش نکنید، بهتر اسـت فهرستی از ویژگی هاي مدنظرتان تهیه کنید کـه میخواهید شریک عاطفی آینده تان داشته باشد.

 

آمادگی سازش دارید

در مورد حد و مرز مدنظرتان قاطع هستید، اما در عین حال هم می‌دانید کـه ممکن اسـت در شـما چیزی باشد کـه شریک عاطفی تان آنرا دوست نداشته باشد.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

شـما آمادگی گفت و گو کردن و توانایی سازش را دارید. برای مثال، شـما آمادگی آنرا دارید کـه عادت هاي بدتان را ترک کنید و عادت هاي جدید خوبی در خودتان بـه وجود آورید، در مورد بعضی چیزها تجدید نظر کنید و حتی چیزهای جدیدی را تجربه کنید.

 


 

در ادامه همین بحث حقایقی درباره شکست های عشقی و عاطفی

 

بله درست اسـت. شکست هاي عاطفی در تعداد زیادی از مواقع هم چون زمانی اسـت کـه جهان آن فرد بـه آخر رسیده باشد. روزها، ماه ها و شاید هم سال‌ها بعد ازآن جدایی مدام افراد بـه دلایل و آنچه میان شان گذشته فکر میکنند و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

سرک کشیدن در شبکه هاي اجتماعی و ورود بـه صفحات مربوط بـه شریک عاطفی سابق تان

بعد از آنکه تمام صحبت ها رابا هم کردید و بـه این نتیجه رسیدید کـه رابطه عاطفی خودرا بـه اتمام برسانید، امکان زیادی وجوددارد کـه بخواهید دوباه بـه آن فرد زنگ بزنید یا با او چت کنید. زمانی کـه اولین روزهای جدایی را می گذرانید ممکن اسـت این بدترین تصمیمی باشد کـه در آن لحظه میگیرید. ممکن اسـت وارد صفحه فیکس بوک او شوید و آنرا بالا و پایین کنید. اما آیا واقعا اینکار درستی اسـت؟

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

کوتاه ترین جواب این اسـت کـه خیر. تارا سی. مارشال در مطاله خود دراین باره میگوید: “مواجهه با صفحه فیس بوک شریک عاطفی گذشته تان ممکن اسـت مراحل التیام شـما حاصل از چنین شکستی را برای تان دشوارتر کند.” هرچقدر بیشتر در دسترس اطلاعات مربوط بـه شریک سابق عاطفی خود باشید مانند آن اسـت کـه دائم در حال باز کردن باندهای زخم خود باشید.”

 

فیس بوک ممکن است عامل جدایی شود

در مطالعات محققی بنام راسل کلایتن از دانشگاه میسوری، شبکه هاي اجتماعی در تعداد زیادی از مواقع علت اصلی مشاجرات زوجین هستند. چرا کـه اولا تعداد زیادی از افراد ممکن اسـت کـه از این طرق با شریک عاطفی سابق خود دوباره در ارتباط قرار گیرند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

ثانیا اگر شریک عاطفی شـما بـه واسطه کارش مدام با این شبکه ها در ارتباط باشد، ایجاد شک و شبه بیشتری برای طرف مقابل خود بـه وجود خواهد آورد. بد نیست بدانیم بـه واسطه همین شبکه هاي اجتماعی تعداد زیادی از روابط از دست رفته ممکن اسـت دوباره از سر گرفته شوند اما مهم این اسـت کـه در زمان شروع رابطه جدید دیگری نباشد.

 

توئیتر می تواند سبب به هم خوردن روابط عاطفی شوند

همان قدر کـه فیس بوک می‌تواند در از بین بردن روابط عاطفی میان افراد تاثیرگزار باشد، توئیتر هم میتواند چنین تخریبی داشته باشد.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

تحقیقات و پژوهش هاي انجام پذیرفته نشان داده کـه کسانی کـه توئیت بیشتری میکنند، در روابط عاطفی شان دچار تنش هاي بیشتری می‌شوند.

 

بسیار طبیعی اسـت کـه بعد از جدایی چالش هایي با هویت تان داشته باشید

بله روزها، ماه ها و شاید هم سال پس از جدایی، ممکن اسـت با درک این واقعیت مشکل داشته باشید و البته هم کـه این روند همانند ماموریتی غیرممکن اسـت. بنابر این بعد از پایان یک رابطه عاطفی، ممکن اسـت ندانید کـه چـه کسی هستید و چـه احساسی دارید اما با گذشت زمان دوباره بـه روند عادی باز خواهید گشت.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

نویسنده کتاب «شخصیت و بولتن روانشناسی اجتماعی» دراین باره می‌گوید: “بعد از جدایی افراد نه تنها از جدا شدن از شریک عاطفی شان آزرده هستند بلکه تغییراتی را در خودشان نیز می‌بینند کـه برای شان اذيت دهنده اسـت.”

 

مراحل اولیه از بین رفتن یک رابطه بـه زنان آسیب بیشتری میرساند اما این روند برای مردان طولانی تر اسـت

 

با پایان یافتن یک رابطه از لحاظ جسمی و ذهنی زنان آسیب بیشتری میبینند اما این روند برای آنها زوتر بـه اتمام خواهد رسید. بر طبق یافته هاي بدست آمده از نتایج تحقیقات دانشگاه برمینگام در لندن، این چالش در ابتدا برای زنان سخت تر اما زمان آن برای مردها طولانی تر اسـت.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

کرگ موریس نویسنده چنین پژوهشی در مورد دلایل این امر میگوید کـه زنان عمدتا سرمایه گزاری طولانی تری را دریک رابطه میکنند و از بر هم خوردن آن در اوایل این اتفاق آسیب بیشتری می‌بینند اما در مورد مردها، آنها آسیب هاي طولانی تر و جدی تری از این روند میبینند چرا کـه این تصور را دارند کـه برای جای گزین کردن فرد جدید باید رقابت هاي سرسختانه جدیدی داشته باشند.

 

زنان بیشتر از مردان اقدام به طلاق می کنند

در ازدواج بر خلاف سایر انواع روابط عاطفی، اهمیت دارد کـه کدام طرف چنین اقدامی کرده باشد. پروفسور مایکل رزنفلد از دانشگاه استرنفورد نتایج پژوهشی را منتشر کرده کـه در آن نشان داده شده کـه ۶۹ درصد از تقاضای هاي طلاق توسط زنان انجام شده اسـت. این نشان میدهد کـه درحدود دو سوم مواقع ودر زمانی کـه در زندگی مشکلی بـه وجود می‌آید این زنان هستند کـه صحنه را ترک میکنند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

وی بر این باور اسـت کـه نابرابری هاي جنسیتی میتواند دراین امر نقش زیادی داشته باشد. زنان کـه در مواقعی ناگزیر بـه گرفتن نام فامیل همسر خود می‌شوند گاهی بدلیل عدم همکاری همسرشان و انتظار آنها در انجام کارهای خانه و امور مربوط بـه بچه ها، احساس عدم حمایت از جانب همسرشان میکنند و از خانه بیرون و اقدام بـه جدایی میکنند.

 

بسیاری از زوج ها بر سر مسائل مالی اختلافات زیادی با هم دارند

 

نتایج تحقیقات مجله« روابط خانواده» نشان داده اسـت کـه اولین دلیل بحث ها و مشاجرات زوج ها مسائل مالی اسـت. پژوهشگران این مطالعه بر این باور هستند کـه داشتن زندگی مجلل در مواقعی وام ها و قرض هاي زیادی رابه خانواده ها تحمیل می‌کند و مردم جوامع مدرن بیش از اندازه لازم بـه مسائل مالی اهمیت میدهند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

پژوهش ها این را نیز نشان داده اند کـه تعداد زیادی از بگو مگوهای زناشویی بر سر خرید طلا و جواهر اسـت. کـه البته تعداد زیادی از عوامل دیگر پیش زمینه چنین مشاجراتی هستند.

 

زمانی کـه درخانواده اي درآمد زن بیشتر از مرد باشد احتمال جدایی افزایش پیدا می‌کند

 

مچله «سوسیولوژی» دراین باره میگوید بهتر اسـت سطح درآمد هردو طرف دریک اندازه باشد. محققان دانشگاه «باسل» بـه این نتیجه رسیده اند کـه درآمد زوجین در طولانی مدت در رابطه آنها تاثیرگزار خواهد بود. هم چنین این تحقیقات نشان داده درخانواده هایي کـه زن تنها حقوق بگیر خانواده اسـت، تا دو برابر احتمال جدایی افزایش پیدا میکند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

کاملا واضح اسـت کـه هردو طرف چنین مسئولیتی را برعهده دارند اما اگر بـه هر دلیلی و برای مدتی این مسئولیت بر عهده زن خانواده قرار گیرد مرد خانواده بهتر اسـت تا آنجا کـه امکان دارد بـه او احترام گذاشته شده و برای برطرف کردن نیازهای غیرمادی او آمادگی داشته باشد.

 

طرفین ممکن اسـت در شبکه هاي اجتماعی و بعد از جدایی، شروع بـه کوبیدن یک دیگر کنند

 

بر اساس پژوهش انجام شده و آمار بدست آمده ازآن در نظرسنجی هاي اخیر بریتانیا، نشان داده شده کـه بیش از ۴۸ درصد مواقع پس از بین رفتن یک رابطه افراد در مورد شریک عاطفی قبلی خود چیزهایی رابه اشتراک می گذارند.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

این موضوع بهمین جا ختم نمیشود چرا کـه ۳۴ درصد از دوستان، بستگان و فرد جدید در رابطه هم بـه آن نوشته هاي نه چندان مطلوب دسترسی دارند. اما توصیه میشود کـه طرفین راه هاي بهتری برای تخلیه آن همه ی خشم را برای خود بیابند.

 

دو فصل به فصل های طلاق شهرت دارند

مطالعات انجام گرفته در دانشگاه واشنگتن نشان داده کـه دو موقع از سال وجوددارد کـه در آنها میزان طلاق ها بـه حداکثر می‌رسد. یکی از آنها اولین روزهای سال جدید هستند و دیگر هم در طول فصل پاییز اسـت.

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟

یکی از محققان بنام پروفسور برین درباره علت طلاق در فصل پاییز میگوید از آنجایی کـه سال جدید میلادی در اوایل زمستان اسـت، تعداد زیادی از افراد در فصل پاییز جدا می‌شوند تا درسال جدید تنوعی را در زندگی خود بـه وجود آورده باشند.