پارس ناز پورتال

قاصدک 24

روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبا

روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبا

روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبا 

گذر عمر انسان ها و تغییر چهره یکی از دیدنی ترین تصاویر است که ممکن است در گذر زندگی مشاهده کنیم. تصاویر بسیار جالبی در زیر آمده که تاثیر گذار است. “بابی نیل آدامز” ۳۶ ساله بود که ناگهان متوجه شد شباهت بسیار زیادی به یکی از عکس‌های مربوط به شش سالگی‌اش دارد.

 

آدامز می‌خواست عکسی با ادغام از تصویر بزرگسالی و کودکی‌اش بسازد و با توجه به اینکه در سال ۱۹۸۹ زندگی می‌کرد و دسترسی به فتوشاپ نداشت، تصمیم گرفت عکس‌های‌اش را ببرد و در کنار هم قرار دهد.آدامز درباره‌ی عکسی که ساخته بود گفته است: “در یک تاریک‌خانه، هر دو عکس‌ها را به یک اندازه‌ی یکسان تبدیل و آن را چاپ کردم.

 

وقتی عکس‌ها خشک شدند، عکس جدید را بریدم و روی عکس قدیمی مدرسه گذاشتم.” بابی نیل آدامز به ساخت این عکس‌ها ادامه داد و تا به امروز، از تکنیک‌های مختلفی برای ساخت آن‌ها استفاده کرده است. می‌توانید در ادامه ایمیل، برخی از تصاویری که دست ساخته اوست را ببینید.

 

کریس در ۱۲ و ۴۵ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبا
کریستین در ۷ و ۴۱ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباکریستین در ۶ و ۴۱ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبادن در ۷ و ۳۵ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباایزی در ۴ و ۳۶ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباجاناتان در ۸ و ۳۳ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباکتی در ۶ و ۳۶ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباکلی در ۱ و ۲۸ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباکوین در ۳ و ۳۳ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبایورنا در ۷ و ۲۵ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبانیک در ۹ و ۳۳ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباری در ۵ و ۵۰ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباسیلوانو در ۸ و ۵۱ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباسیلوانو در ۱۲ و ۵۱ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباسیمون در ۸ و ۳۲ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباتورنادو در ۲ و ۳۷ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیباورنر در ۶ و ۳۳ سالگی
روند گذر عمر و پیر شدن انسان ها در قاب های بسیار زیبا