پارس ناز پورتال

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

مجموعه : مجله خبری روز
ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش 

ریحانا خواننده سرشناس آمریکایی با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و همسرش دیدار داشت که درمورد مسائل گوناگون صحبت نمودند. ریحانا خواننده سرشناس آمریکایی در سفرش به کشور فرانسه با بریژیت مکرون همسر امانوئل مکرون دیدار کرد

 

این خواننده سرشناس آمریکایی درمورد مسائل گوناگون به صحبت پرداخت.ریحانا که سفیر کودکان بی سرپرست و کودکان کار می‌باشد در سفر به کشور فرانسه به رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.به گزارش پارس ناز این خواننده سرشناس برای تولید موسسه هاي حمایتی از کودکان بی سرپرست از رئیس جمهور فرانسه کمک خواست تا وی را در این راه پشتیبانی مالی کند.

 

تیپ ریحانا در فرانسه

روبین ریانا فنتی سرشناس به ریحانا خواننده امریکایی هست که اصلتا اهل کشور ونزوئلا می باشد او یکی از پرطرفدارترین خواننده هاي دنیا هست.همسر رئیس جمهور فرانسه یکی از هواداران پر و پا قرص ریحانا می‌باشد.او معلم ، مدیر برنامه ها و همسر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می باشد که ناسازگاری سنی ۲۶ ساله با وی دارد.

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ملاقات ریحانا با رئیس جمهور فرانسه و همسر جنجالی اش

ریحانا در فرانسه،ریحانا خواننده سرشناس در فرانسه،دیدار ریحانا با امانوئل مکرون