پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

ریشه ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد چیست؟

ریشه ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد چیست؟

ریشه ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد چیست؟ 

امروز برای شما ضرب المثلی داریم که بسیار پرکاربرد است ودر زمانی که فردی با راه هاي غلط سعی در انجام کارها دارد بکار می‌بریم. کاربرد ضرب المثل: در تشویق به راستی و درست‌کاری ودر نکوهش و متوجه کردن افرادی که به بیراهه میروند بکار میرود.

 

حکايت ضرب المثل:

یکی از شاهزادگانی که به سعدی شیرازی ارادت داشت، محرمانه از پرنس بانو خویش به وی شکایت کرد که هرساله برای من سه قلوی دختر می‌آورد و از او علاج خواست.

 

سعدی راه‌حلی نشان داد که پرنس بانو را سخت برآشفته تولید و فرمان داد وی را از شهر اخراج کنند. شیخ بار سفر بست و زاد و توشه سفر را در یکتای خورجین و تای دیگر را خالی گذاشت.

 

آن‌گاه خورجین را روی الاغ انداخت، ولی از هر طرف که خورجین را می‌انداخت، آن طرفی که پر بود، سنگینی میکرد و به زمین می‌افتاد. پرنس بانو که از پنجره کاخ این ماجرا را می‌نگریست، به سعدی بانگ زد و گفت: بار کج به خانه نمی رسد.

 

چرا وسایلت را مساوی در هردو طرف خورجین نمی گذاری تا تعادل برقرار شود و بارت به زمین نیفتد؟ سعدی گفت: از ترس شما؛ زیرا من هم جز آنچه شما گفته‌اید، نگفتم ولی شما امر کردی مرا از شهر بیرون کنند.