پارس ناز پورتال

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

 

در اینبخش درباره زبان بدن دستها صحبت میکنیم. دستها اشاره گر صحبت هاي مـا هستند، یک سخنور خوب همیشه از دست هاي خود کمک می گیرد تا حرف هاي خودرا بهتر بیان کند. بـه موضوعی دقت کرده‌اید؟ در هنگام صحبت کردن ناخود آگاه دستان خودرا هم حرکت می‌دهیم، این حرکات و اشارات حرف هاي زیادی برای گفتن دارند، در ادامه اطلاعات مفیدی درباره زبان بدن دستها را بررسی می‌کنیم.

 

احساس با دست

نحوه لمس دیگران، نشان دهنده احساس شـما نسبت بـه آن‌ها اسـت. زمانی کـه با کف دست بطور کامل، آن‌ها را لمس کنید، نشان دهنده محبت، آشنایی و علاقه اسـت. لمس دیگران، فقط با نوک انگشتان بـه معنای علاقه کمتر، یا حتی کمی رنجش اسـت.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

زمانی کـه فردی شـما را لمس کند، اگر دست هایش گرم باشند، بدین معنی اسـت کـه وی تقریباً آسوده و آسان اسـت. دست‌هاي سرد و مرطوب نشان میدهند کـه فرد عصبی و هیجان زده اسـت. البته نه الزاماً بخاطر شـما، شاید تحت تاثیر شرایط و محیط قرار گرفته باشد.

 

کف دست رو به بالا

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

طبق معمول باز بودن کف دست تأثیری مثبت بر روی افراد دارد. این حرکت در زمان عقد یک قرارداد یا جبران یک موضوع، موثر اسـت. باز بودن کف دست‌ها بـه همراه بازو‌هاي کشیده بـه معنای پذیرش، صراحت و اعتماد اسـت. این حرکت اگر با تکان شانه‌ها همراه باشد، میتواند بـه معنای تسلیم یا اقرار بـه ضعف باشد. انگار کـه بگویید، “بی اطلاع هستم.”

 

کف دست رو به پایین

این حرکت بـه معنای اعتماد بـه نفس بوده و نشان میدهد کـه شـما کار خودرا بلد هستید. اما بـه معنای سخت گیری و عدم انعطاف نیز هست. کف دست رو بـه پایین با انگشتان صاف نشان دهنده حس قدرت، حتی سلطه یا مبارزه طلبی اسـت.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

اگر فردی با این حالت با شـما در حال صحبت باشد، این بدان معنی اسـت کـه او تصمیم خودرا عوض نخواهد کرد و احتمالا شـما باید روش خودرا تغییر دهید. اگر این حرکت با ضربه رو بـه پایین همراه باشد، نشان دهنده مخالفت شدید اسـت.

 

قرار گرفتن دست‌ ها در پشت

زبان بدن دستها دراین حالت، طبق معمول نشان دهنده میزانی از اعتماد بـه نفس اسـت؛ زیرا قسمت بالا تنه در دسترس دید قرار می گیرد.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

این حالت را اغلب میتوان در مردان دید. اگر چـه همیشه بهتر اسـت دست‌ها نشان داده شوند، اما این حالت احتمالا استثنای بر قاعده اسـت اگر نتوانید اعتماد بـه نفس‌تان را از طریق دست‌ها نشان دهید. برای تعداد زیادی از افراد، این حالت دست باعث می‌ شود زمانی کـه دیگران بـه آن‌ها نگاه کنند، احساس خوبی نداشته باشند. انگار کـه لخت هستند.

 

گره کردن مشت

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

گره کردن مشت طبق معمول اشاره بـه عزم راسخ دارد. مثلا زمانی کـه فرد، خودرا برای بازی فوتبال یا مشت زنی آماده می کند. این وضیعت می تواند حالتی از سرکشی را نشان دهد. گره کردن مشت بـه طوری‌كه شست‌ در آن جمع شده باشد، نشان دهنده ناراحتی اسـت. این شخص مضطرب اسـت و سعی دارد خودش را خشن نشان دهد.

 

قرار دادن دست‌ ها بر روی قلب

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

زبان بدن دستها دراین حالت نشان می دهد کـه فرد تمایل دارد باور یا پذیرفته شود. اگر چـه این حالت ممکن اسـت نشان دهنده خلوص نیت در ارتباط باشد، اما الزاماً بـه معنای صداقت نیست. این فقط بـه این معنی اسـت کـه «میخواهم مـن را باور داشته باشی «چـه حرف مـن راست باشد یا نباشد»». بدین معنی کـه «انچه کـه میگویم از صمیم قلب اسـت».

 

تکان دادن دست به شکل ساطور

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

این حرکت دست نشان دهنده تأکید و طبق معمول آمرانه و دیکتاتور منش اسـت. این حالت نشان می دهد کـه فرد تصمیم خودرا گرفته اسـت و احتمالا آن را تغییر نخواهد داد. اغلب از این حالت می توان برای طرح مطلب استفاده کرد. بعنوان مثال، از این حرکت می توان برای جداسازی یک ایده بـه دو مقوله جدا استفاده کرد. اگر از این ژست استفاده میکنید، سعی کنید بیش از حد خشن و پرخاشگر بنظر نرسید.

 

اشاره کردن با انگشت

اشاره با انگشت بـه سمت یک شخص در زمان صحبت، ژستی آمرانه و دیکتاتور منش اسـت. افراد زمانی اینکار را انجام می‌ دهند کـه بخواهند خودرا با ابهت نشان دهند؛ از جمله والدین کـه آن را برای کودکان خود و معلمان برای دانش آموزان شیطان بکار می‌ برند. روشی کـه برای نشان دادن عصبانیت مناسب اسـت.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

اگر از این ژست برای فردی بـه سن و سال خود استفاده کنید، نشان دهنده تکبر و غرور اسـت. حرکتی بحث برانگیز، تهاجمی و توهین آمیز. حالت شدیدتر آن ضربه زدن با انگشت اسـت. در هر صورت، اشاره کردن بـه دیگران رفتاری بی ادبانه قلمداد می شود. بهتر اسـت با کل دست خود بـه دیگران اشاره کنید.

 

با این حال، اشاره کردن از روی شوخی و بـه همراه چشمک نشان دهنده تایید یا تصدیق اسـت. اشاره کردن با انگشت در هوا میتواند بـه اهمیت جملات شـما بیفزاید. دراین صورت، افراد، اعتماد بـه نفس و قدرت شـما را باور خواهند کرد. دقت کنید کـه چطور سیاستمداران و واعظان از این حرکت در سخنرانی‌هاي خود استفاده می کنند.

 

مالش دست‌ ها به یکدیگر

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

مالش دست‌ها بـه یک دیگر دز زبان بدن دستها، نشان دهنده پیش نگری یا انتظار وقوع چیزی اسـت. همیشه بـه یاد داشته باشید کـه حرکات مالشی برای از بین بردن استرس استفاده می شوند و هیجان زدگی زیاد برای بـه وقوع پیوستن چیزی، نوعی استرس مثبت اسـت. فرم دیگری از این حرکت، شکستن بند انگشتان اسـت کـه نشان دهنده آمادگی فرد برای انجام کار اسـت.

 

محکم گرفتن و به هم فشردن دست‌ ها

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

محکم گرفتن و بـه هم فشردن دست‌ها بـه یک دیگر حرکتی “خود تسکین دهنده” اسـت. فردی کـه اینکار را انجام می دهد، ناراحت و شاید حتی عصبی یا ترسیده باشد. او سعی می کند تا بخود خاطرجمعی دهد: “همه ی چیز خوب پیش خواهد رفت.” نوع دیگری از این حرکت، مالش مچ دست اسـت. دستان قلاب شده با انگشتان درهم آمیخته نشان دهنده اضطراب و درماندگی اسـت.

 

قرار دادن نوک انگشتان دو دست بر روی یکدیگر

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

دراین حالت، شخص انگشتان دو دست رابه گونه‌اي بر روی هم قرار میدهد کـه شکل یک مناره شود. این ژست نشان دهنده اعتماد بـه نفس و خود استواری اسـت. این حرکت را می توانید در وکلا یا بازیکنان شطرنج ببینید زمانی کـه راهی برای بردن از رقیب خود پیدا کرده‌اند. با این حال، نباید بیش از این حد از این حرکت در نشان دادن زبان بدن دست هاي خود استفاده کنید، زیرا نشان دهنده تحکم اسـت.

 

دست به کمر

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

گاهی اوقات این حرکت رفتاری غیر دوستانه تلقی میشود، اما اغلب اوقات بـه معنای حاضر و آمادگی فرد اسـت. طبق معمول این حرکت در افراد پرکار، ورزشکار و افراد فعال دیده می شود. مطمئنا گاهی اوقات این حالت میتواند نشان دهنده قدرت و برتری باشد. بعنوان مثال، این ژست توسط مقامات نظامی و انتظامی برای نشان دادن قاطعیت و نظارت اوضاع مورد استفاده قرار میگیرد.

 

دست در جیب

قرار دادن دست در جیب نشان دهنده عدم تمایل، عدم اعتماد و بی میلی اسـت. اگر فرد دست هایش را در جیب خود نگه دارد، ابتدا باید علاقه و اعتماد وی را بخود جلب کنید. حتی اگر شخصی سعی کند افکار واقعی‌اش را پنهان نماید، دست‌هایش حقیقت را برملا خواهند کرد.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

اگر نسبت بـه زبان بدن دست‌ها حساس‌ باشید، میتوانید دست بـه اقدامات مناسب زده و پاسخ‌هاي مناسبی نیز دریافت کنید. اکنون بـه دست‌هاي خود توجه کنید. میتوانید بطور خودآگاه حرکاتی را برای ارسال پیام‌هاي دلخواه‌تان تمرین کنید، بـه ویژه حرکاتی کـه بـه ایجاد همبستگی و افزایش تاثیرگذاری بر دیگران کمک می کنند.

 


 

حرکاتی بدنی تاثیر گذار کدام اند؟

حرکات بدنی مانند حرکت دست و تغییر فاصله خود با مخاطب موقع صحبت کردن، بکار بردن حرکات نمادین معنی دار بجای کلمات، داشتن وضعیت بدنی درست موقع گفتگو، انعکاس رفتار طرف مقابل و… تاثیر زبان بدن در ارتباط را افزایش میدهد.

 

استفاده از حرکات دست هنگام صحبت کردن

هنگام صحبت کردن از حرکات دست استفاده کنید. کارشناسان معتقدند سخنرانان خوب هنگام گفت‌وگو ها یا سخنرانی‌هایشان بیش از دیگران از حرکات دست استفاده میکنند. ازنظر کارشناسان حرکات دست موجب اعتماد بیشتر شنوندگان بـه سخنران میشود.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

حرکات پیچیده‌اي مانند حرکت دو دست بالای کمر با تفکر پیچیده در ارتباط اسـت. سیاستمدارانی مانند بیل کلینتون، باراک اوباما، کالین پاول و تونی بلر سخنرانانی کاریزماتیک و مؤثر هستند کـه یکی از دلایلش میتواند استفاده آنان از حرکات دست در موقع سخنرانی باشد.

 

حرکت کردن در اطراف اتاق در موقع سخنرانی

فقط دست‌هایتان را حرکت ندهید. سخنرانان بزرگ در اطراف حرکت می کنند. بـه اسلایدها اشاره میکنند و فاصله خودشان با مخاطبان را تغییر می دهند. بـه‌عبارت‌دیگر آن‌ها پرحرارت و متحرک هستند.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

اگر هنگام صحبت کردن یا حین مکالمه با دیگران، دستان خودرا در جیب‌هاي خود قرار دهید، ممکن اسـت نامطمئن و بسته بنظر برسید. در مقابل، اگر دستانتان را از جیب خود بیرون بیاورید و کف دستتان رابه سمت بالا نگه‌دارید، بنظر دوست‌داشتنی و باورپذیر می آیید.

 

استفاده از اشارات و حرکات نمادین

این‌گونه حرکات نمادین معادل کلمات هستند. نمادها میتوانند پرخاشگرانه یا پذیرنده باشند. بـه یاد داشته باشید کـه عده اي از نشانه‌ها در فرهنگ‌هاي مختلف معنایی متفاوت دارند. مشت‌هاي بسته و یا تنش در بدن می تواند نشانه‌هایي از پرخاشگری و حمله باشد، و نشان می دهد کـه فرد خودرا برای مبارزه آماده می کند.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

هم چنین رو بـه‌طرف مقابل کردن، حالت یک فرد آماده برای مبارزه رابه خود گرفتن و بـه سمت فرد مقابل حرکت کردن، و نشستن نزدیک او میتواند نشانه‌هایي از حمله باشد. در مقابل، حرکاتی مثل جمع‌کردن بازوها و کف دستان رابه یک سمت قرار دادن، یک حرکت پذیرنده اسـت. تکان دادن سر زمانی کـه شخص مقابل صحبت می کند نشان میدهد شـما با او موافق و یک شنونده عالی نشان هستید.

 

داشتن فیگور و حالت بدنی درست

بـه‌درستی بایستید و صاف بنشینید. اگر مثلا بـه یک گفت‌وگو کاری رفتید و وضعیت بدنی مناسبی نداشته باشید ممکن اسـت در ذهن گفت‌وگو‌کننده تأثیر نامناسب بگذارید. پوزیشن بد با اعتماد بـه نفس ضعیف، خستگی، و غیرتعاملی بودن در ارتباط اسـت. اگر شـما صاف ننشینید ممکن اسـت دیگران فکر کنند کـه شـما فرد تنبل و منفعلی هستید.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

برای داشتن یک وضعیت و فیگور مناسب موقع ایستادن یا نشستن، باید پشتتان صاف و سرتان بالا باشد. اگر شـما نشسته‌اید بـه جلو متمایل شوید. نشستن جلوی صندلی و کمی بـه سمت جلو حرکت کردن نشان میدهد کـه بـه موضوع علاقه‌ مند هستید.

 

انعکاس رفتار طرف مقابل «حرکات آیینه‌ ای»

انعکاس زمانی رخ میدهد کـه یک فرد وضعیت طرف مقابلش را تقلید میکند. با تکرار کردن حرکات دیگران شـما این احساس رابه‌طرف مقابل میدهید کـه موردپذیرش قرارگرفته اسـت.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

شـما می توانید تن صدای شخص، زبان بدن یا موقعیت بدن طرف مقابل را انعکاس دهید. حواس تان باشد اینکار رابه‌طور مکرر یا خیلی واضح انجام ندهید، دراین مورد خیلی زیرکانه عمل کنید. انعکاس حرکات یکی از مؤثرترین روش‌هاي استفاده از زبان بدن برای ایجاد یک ارتباط خوب با دیگران اسـت.

 

تأکید بر نکات مهم کلام با حرکت و زبان بدن

بیش از یک ژست داشته باشید. این بشما کمک خواهد کرد کـه پیام خودرا بهتر منتقل کنید. اگر می خواهید خاطرجمعی حاصل کنید کـه طرف مقابل دچار سو تفاهم نشود و بـه‌درستی درک شوید، وقتی دارید ایده خودرا با صدای بلند مطرح می کنید هم‌زمان حرکات خودرا تکرار کنید.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

اگر شنونده با یک حرکت جذب سخنران نشد، سخنران احتمالا با یک حرکت دیگر می تواند توجه وی را جلب کند. لازم نیست کـه برای هر عبارتی کـه میگویید از یک «یا دو» حالت و فیگور بدنی خاص استفاده کنید، اما ایده خوبی اسـت کـه یک جعبه‌ابزاری از حرکات را در ذهن داشته باشید کـه با کمک آن‌ها مفاهیم مهمی راکه بـه‌سادگی ممکن اسـت اشتباه تفسیر شوند را تقویت کنید.

 

اگر مثبت‌ترین حرکات خود رابه شنونده نشان دهید، این پیام رابه او میرسانید کـه قرار اسـت بـه یک نتیجه مطلوب برسد. حرکات منفی را از خودتان و شنونده‌تان دور کنید. بـه‌این‌ترتیب شـما بـه‌وضوح نشان می دهید کـه نمی خواهید هیچ مانعی در مسیر انتقال پیامتان قرار داشته باشد.

 

اجتناب از حرکات بدن که شمارا عصبی و غیر قابل‌ اعتماد نشان می‌دهد

 

از حرکاتی کـه شمارا عصبی و غیر قابل‌اعتماد نشان میدهد اجتناب کنید. علائم زبان بدن تان را بازرسی کنید. مراقب چشمان سرگردان، بازی کردن با کرک لباس و مرتب فین فین کردن خود باشید. لمس چهره از نشانه‌هاي اضطراب اسـت. وضعیت خودرا اصلاح کنید. اگر شـما بـه‌طور مداوم و بیش‌ازحد صورت خودرا لمس کنید، نمیتوانید با اعتمادبه‌نفس، مهربان و پذیرا و یا آسان بنظر برسید.

زبان بدن دست ها | روانشناسی حالت و حرکت دست ها

وضعیت خودتان را اصلاح‌کرده و تلاش کنید تیک‌هاي عصبی‌تان را از بین ببرید. اینکار ممکن اسـت سخت و زمان‌بر باشد اما بـه‌سرعت می تواند ارتباطات غیرکلامی شمارا التیام ببخشد. این مجموعه حرکات کوچک مطمئناً اثر پیام شمارا کاهش می دهد. اما در مورد انجام این حرکات بـه‌طور تصادفی ودر عده اي از شرایط خیلی نگران نباشید.

 

برگرفته از: مجله ستاره setare.com