پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان 

اعدام مجرمان قانونی است که مدت های زیادی توسط کشورها به اجرا گذاشته شده است و به طرق مختلفی افراد مجرم کشته شده اند. در طول تاریخ انسان‌ها برای مجازات مجرمان راه‌های زیادی را امتحان کرده‌اند که بسیاری از این روش‎‎‌ها وحشیانه بوده است.در این خبر به چندین روش اعدام وحشیانه و دردناک اشاره می‌کینم.

 

بستن به صلیب
یکی از وحشیانه‌ترین و دردناک‌ترین روش‌های اعدام باستان مصلوب شدن است. در این روش که بیشتر در روم باستان انجام شده فرد اعدامی به بالای صلیب رفته و توسط میخ یا طناب به آن بسته و نهایتا بر اثر گرسنگی و یا خونریزی جان می‌داد.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

سلاخی کردن
سلاخی کردن یکی از روش‌های غیر انسانی برای اعدام در قرون وسطی بوده است.در این روش پوست محکوم به اعدام را که به‌هوش و زنده بود را از گوشت و استخوانش جدا نموده و برای درد بیشتر مجرم بر روی گوشت او نمک می‌ریختند.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

چرخ کاترین

در این روش که از یونان باستان سرچشمه گرفته است شخص را بر روی گردونی بسته و جلاد با میله آهنی یا تکه چوبی سخت بر روی بدن مجرم کوبیده تا استخوان‌هایش خرد شوند و محکوم از شدت درد جان دهد.

 

تکه تکه کردن
در این نوع از اعدام که بیشتر در کشور‌های انگلستان، هلند، بلژیک و ژاپن انجام شده است دزد یا فرد خطاکار را بسته و اعضای بدن او را از تنش جدا می‌کردند.جلادان برای شروع، شکم مجرم را دریده و اعضای داخلی را بیرون می‌کشیدند.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

خرد کردن
«خرد کردن» بیش از 4000 سال در کشورهای جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این روش اعدامی را به تکه سنگ صافی بسته و سپس به فیل آموزش دیده فرمان می‌دادند که از روی سر مجرم رد شود.

 

سوزاندن
همانطور که از عنوان پیداست جلاد مجرم را از پا آتش زده و آتش کم کم تمام بدن فرد را دربر می‌گرفت.رم باستان، انگلستان و آمریکای شمالی از جمله مناطقی بودند که در گذشته این روش را برای مجازات مجرمین انتخاب کرده‌اند.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

مرگ با اره
در این روش وحشیانه فرد را وارونه و از پا آویزان و سپس با اره او را به دو قسمت تبدیل می‌کردند.این روش در اسپانیا، روم باستان و بخشی از آسیا انجام شده است.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان

بستن به اسب
مجرم پس از آنکه دستانش از پشت بسته شد، پایش را به اسب بسته و او را در زمین‌های سنگی کشیده تا بر اثر جراحت جان دهد.

زجرآورترین روش های اعدام افراد در سراسر جهان