پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

زنان و داشتن رفتار قاطع در برابر شوهر

زنان و داشتن رفتار قاطع در برابر شوهر

زنان و داشتن رفتار قاطع در برابر شوهر 

داشتن رفتار قاطعانه در برابر مردانی که سعی میکنند بطور خاصی همسر خودرا تحت سلطه درآورند می‌تواند بسیار مناسب باشد. ممکن است بارها خودتان رابا برخی دیگر از بانو‌هاي فامیل یا دوست مقایسه کرده باشید. از دید شما انها بانو‌هاي با سیاست و خوش شانسی هستند.

 

ممکن است بارها خودتان رابا برخی دیگر از بانو‌هاي فامیل یا دوست مقایسه کرده باشید. از دید شما آن ها بانو‌هاي با سیاست و خوش شانسی هستند که هر آنچه میخواهند توسط شوهرانشان عملی میشود اما شما از هر راهی، چه خواهش و التماس، چه تهدید و داد و فریاد می روید

 

اما به بن بست می خورید. آیا چنین بانو‌هایي واقعا زنانی خوش شانس هستند که شوهرانی فرمانبردار دارند یا یکجای کار شما می‌لنگد؟ انها در آرامش به هر چه میخواهند می رسند اما شما با بر‌افروختن آتش و جنگ به خواسته‌تان نمیرسید و همین مضمون تفاوت شما و بانو‌هاي به زعم شما خوش شانس است.

 

آن ها بانو‌هایي قاطع هستند و شما بانو‌هایي مهاجم. کافی است گاهی به رفتار خود نظری مخصوصاً داشته باشید تا مشاهده نمایید وقتی تقاضای خودرا با لحنی تهاجمی، عصبانی و عصبانیت مطرح می کنید بیشتر از آنکه شوهرتان رابه انجام کاری تحریک کنید وی را سر لج انداخته و مانع عملی شدن خواسته می شوید.

 

خشونت و عصبانیت در هنگام بیان خواسته در برابر انسان به خصوص یک مرد، نتیجه‌اي عکس دارد که باعث بی‌اعتبار شدن خود و ایجاد سردی بین شما و همسرتان میشود. بنابر این بهتر است تغییر رویه داده و به یک بانو قاطع مبدل شوید تا مثل بانو‌هایي که در بالا شرح حالشان گفته شد زندگی خوب و بی‌دغدغه‌اي داشته باشید. ما نیز دراین راستا کمک می کنیم تا بهتر به نتیجه برسید.

 

نقاط ضعف و قوت خودرا بشناسید

کسیکه نسبت بخود شناختی کافی از نقاط ضعف و قوت پیدا کند خواسته‌هایش را منطقی و به دور از ترس و اشتباه بیان میکند. چنین فردی پیش‌بینی موقعیتی که قرار است در آن باشد را کرده و ضریب اشتباه رابه پایینتر میزان می‌آورد. بنابر این در بیان خواسته خود بجای سوء‌استفاده از نقطه ضعف همسرش، صریح و محکم بوده و شوهرش را از احساسات خود با‌خبر می کند. پس می بینید که چنین گزینه‌اي چه میزان کمک کننده است.

 

بی‌شیله پیله و صادق باشید

گفت و گو در لفافه، دو پهلو صحبت کردن و بیان خواسته دور از صداقت نمیتواند بشما در رسیدن هدفتان کمکی بکند. انچه را می خواهید محکم، منطقی و با قاطعیت اما احترام کامل بگویید. یادتان باشد دراین مسیر حرمت‌ها باید حفظ شود. رو‌راستی را الویت کار و کلام خود قرار داده و نقش بازی نکنید.

 

مرزها را نشکنید

بیان خواسته‌ها با قاطعیت به معنای زیر پا گذاشتن شوهر، تحت فشار گذاشتن او و یا تسلط به وی نیست. گاهی دیده می شود زن از رفتار شوهر در اهمیت ندادن به خواسته‌هایش عصبانی شده و با ادبیاتی سخیف و حرف‌هایي که هرگز نمیشود جمعش کرد شوهر

 

را زیر پا گذاشته ودر بررسی و باز‌نگری رفتارش، خودرا زنی صریح می داند. اما صراحت همان‌ طور که در بالا اشاره شد پس از شناخت دقیق از خود، نوعی صداقت و قاطعیت معنا میشود که شوهر را مشتاق به انجام خواسته زن می کند.

 

ضرورت را بیان کنید

وقتی می گوییم صریح و صادقانه صحبت کنید به معنای آن نیست تمام مشکلات و احساسات منفی خودرا برای مقدمه‌سازی بیان کنید. در حقایق بیانِ ضرورتِ خواسته بسیار مهم است. اگر مدتی است وسیله‌اي در خانه خراب است ضرورت درست کردن و تعمیرش را بیان کنید نه این که: “فقط کافیه یکی بیاد خونمون. آبرومون میره. من دیگه خسته شدم, از بس یه حرفی رو صد بار بهت گفتم و…”

 

از طرفی زمانی قاطعیت در بیان شما مشخص میشود که شنونده خوبی هم باشید و اجازه صحبت کردن به شوهرتان را هم بدهید. زبان بدن تان باید با زبان سرتان هم‌سو باشد. اگر دلایل همسرتان برای رد خواسته‌هایتان منطقی است با اخم و ناراحتی نشان ندهید که دلایل وی را پذیرفتید چرا که این تناقض به خوبی در چهره شما مشخص میشود.

 

یک بانو قاطع برای برقرار کردن تماس با شوهرش ناله نمی کند و چشمش رابه هم جا، جز چشمان شوهرش نمی‌دوزد چرا که این صفت افراد منفعل است. صدای آرام، حالتی آرام و چشم به چشم شوهر صحبت کردن از نشانه‌هاي یک بانو قاطع است.پس اگر در زندگی_مشترک مشکلی پیش آمد باید برای رفع آن اقدام کنید

 

و از سپردن آن به دست دوران بپرهیزید. در بیان خواسته‌هایتان منصفانه عمل کرده و شرایط و محدودیت‌هاي شوهرتان را درنظر بگیرید. گاهی همدست به ریسک زده و از راه جدید نترسید.