پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنان روستای مشگین شهر در اردبیل

زنان روستای مشگین شهر در اردبیل

زنان روستای مشگین شهر در اردبیل 

زنان روستا همان هایی هستند که دلشان پاک است و با سادگی خود تحسین ما را برمی انگیزند و با تلاش شبانه روزی خود به ما درس شجاعت می دهند. مشگین‌شهر یکی از شهرهای استان اردبیل است که در شمال غربی ایران و 839 کیلومتری تهران واقع شده است.

 

در اطراف این شهر حدود 120 روستا وجود دارد که تعدادی ازاین روستاها جزو مناطق محروم ایران به حساب می‌آیند.محرومیت، همیشه با سختی و مشقت همراه بوده است اما وجود یک چیز می‌تواند به راحتی تلخی‌های زندگی را شیرین کند و آن چیزی نیست جز امید به زندگی. امید نیروی عجیبی است که در سخت‌ترین شرایط مانند رودخانه‌ای آرام از بین رنج‌ها و مشکلات انسان‌ها، راه خود را باز می‌کند

 

و روح زندگی را در کالبد فقر و محرومیت می‌رقصاند.مردم امیدوار همیشه راهی برای حرکت و ادامه زندگی پیدا خواهند کرد و هرگز نخواهند ایستاد. هرچند نمی‌توان انکار کرد که سختی‌های زندگی مردم محروم بر شادی‌هایشان غلبه دارد اما همین شادی‌های اندکی که از دل رنجها بیرون می‌زنند حکم ذره‌های طلا را دارند که از دل کوه‌های سخت کشف می‌شوند و این میسر نخواهد شد

 

جز با تیشه صبر و امید به زندگی. تصاویر گرفته شده گوشه‌ای از زندگی روزمره مردم در مناطق محروم روستاهای اطراف مشگین‌شهر اردبیل را نشان می‌دهد.  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل

زنان روستای مشگین شهر در اردبیل

زنان روستای مشگین شهر در اردبیلروستای مشگین  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلزنان روستا
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلزنان روستا اردبیل  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان روستای مشگین شهر 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلروستا  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل روستا اردبیل 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل اردبیل   
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلزنان روستا اردبیل  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان روستا 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان روستا اردبیل  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلروستای مشگین شهر  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل روستا 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیلروستای مشگین شهر  
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان روستا اردبیل 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان روستا 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل زنان شجاع روستا 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل روستا 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل روستا اردبیل 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل روستای مشگین شهر 
زنان روستای مشگین شهر در اردبیل