پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان

زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان

زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان 

مراسم عید پاک یک اقدام مذهبی هست که در آن مسیحیان به خاطر قیام و به صلیب کشیده شدن عسی مسیح مراسم برگزار می‌کنند.این هفته مسیحیان سراسر جهان هفته مقدس و عید پاک را به بزرگداشت واپسین روزهای عیسی مسیح، بازگشتش به اورشلیم، به صلیب کشیده شدنش و قیامش جشن گرفته اند.

 

در این جشن با شکوه مردم در خدمات کلیسا شرکت کرده اند، توبه کنندگان با چهره هاي پوشیده از ماسک صف آرایی کرده اند و هنرمندان تخم مرغ هاي عید پاک را تزئین کرده اند. در این حرکات نمایشی مسیحیان سعی دارند ماموریت و مرگ حضرت مسیح را به عکس بکشند. با هم عکس هایي از حرکات نمایشی مسیحیان در هفته مقدس و عید پاک را ببینیم.

زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان

مسیحیان کاتولیک در حال حمل مجسمه مسیح در کاستاریکا. طبق گفته کشیشان کلیسا مردم با بستن روبان به مجسمه تعهدی که در طول عید پاک با مسیح بسته اند را نشان می‌دهند.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان

توبه کنندگان مسیحی در ماسک و لباسهای خاص در طی روزهای پرهیز در فیلیپین.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانکشیشان کاتولیک شمع به دست در حال طواف دور سنگ تدهین در کلیسایی در اورشلیم.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانزنان مسیحی اورتدوکس اتیوپی در مراسم شستشوی پا در صومعه دیرالسلطان در پشت بام کلیسای Sepulchre در اورشلیم.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانکاتولیک ها در طی مراسم جشن یکشنبه نخل در هندوراس.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیاندر طی مراسمی به نام Los Talciguines بعنوان شروع هفته مقدس مردم با پوشیدن لباسهای شیطانی نقش شیطان را ایفا میکنند. السالوادور.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانیکی از شیاطین در حال شلاق زدن در طول مراسم Los Talciguines در السالوادور.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیاننوعی روسری زنانه که زنان در لاپاز در طی هفته مقدس میپوشند.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانیکی از توبه کنندگان تسبیح به دست در طی هفته مقدس در ساراگوسا، اسپانیا.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانعکس یکی دیگر از توبه کنندگان در ساراگوسا، اسپانیا.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانرژه سکوت در طی هفته مقدس در شهر زامورا اسپانیا.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانتخم مرغ هاي بزرگ عید پاک در مسکو.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانعبادت مسیحیان در طی مراسم یکشنبه نخل در قاهره.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیاناتیوپیایی ها در حال عبادت در طی مراسم عید پاک.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانرژه مسیحیان در زامورا، اسپانیا.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانتوبه کننده ها با ماسک در ساراگوسا، اسپانیا.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانیکی از رسوم مجارستانی ها در طی عید پاک این هست که مردان روی زنان مجارستانی که لباسهای سنتی به تن کرده اند آب پاشی کنند.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانلژیون هاي اسپانیایی در حال حمل مجسمه مسیح.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانرومانیایی ها سه روز گذشته از عید پاک در قبرستان آتش روشن میکنند. طبق باور آنها آتش باعث می‌شود ارواح راحت تر بتوانند منزل و خویشاوندانشان را در این جهان ملاقات کنند.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانعکس پسر بچه مسیحی در طی مراسم عید پاک در هندوراس.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانگاو باز آمریکایی سعی در تلاش برای رام کردن اسب در اروگوئه. در طی مراسم عید پاک در اروگوئه یک نمایش سوارکاری برگزار می‌شود تا به برترین سوارکاران جایزه داده شود.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانتخم مرغ هاي تزئین شده عید پاک در اوکراین.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانتوبه کنندگان کوردوبا، اسپانیا.زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیاننمایش تئاتر خیابانی در شهر رباط پایتخت مراکش.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیانتوبه کننده ها در سویل، اسپانیای جنوبی.
زنان و مردان در مراسم عید پاک مسیحیان

یکی از زنان مسیحی اورتدوکس اتیوپیایی در حال عبادت در طی مراسم شستشوی پا در اورشلیم.