پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند 

درمورد حرم سرا و سوگلی هاي ناصرالدین شاه همه ي وقت در رسانه ها اخبار منتشر میشود ما هم در این مقاله عکس هاي این زنان را برای شما آورده ایم. آقا محمدخان بنیانگذار دوره قاجار بود در این زمان تعداد زیادی از شهرهای ایران پیشرفت کرد در ادامه عکس هاي و جزئیات اکثر دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند را در سایت پارس ناز خواهید دید با ما همراه باشید.

 

دختران این دوره بسیار چاق بودند ولی همگی دارای حجاب و با روسری در انظار عمومی ظاهر می شدند پادشاهان قاجار دخترانی داشتند که در آن دوره به زیباترین دخترها سرشناس بودند این دخترها از نظر چهره اصلا جذاب نبودند آنتوان سوروگین تصویر هایي از زنان حرمسرا و دیگر زنان عصر قاجار در عکاسخانه خود گرفته که کمتر دیده شده هست.

 

راحتی زنان عصر قاجار مقابل دوربین نشان میدهد که عکاس به خوبی با سوژه هاي خود رابطه برقرار کرده هست.ناصرالدین شاه در سفرهای خود به فرنگ، دلباخته هنرهای غربی هم چون باله، رقص، تئاتر و … شد. او در بازگشت از فرنگ برای زنان حرم سرا دامن هاي کوتاه غربی، ساپورت باله و … می آورد.

 

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

 

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

 

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

 

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

دختران چاق و زیبارویی که داف دوره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان چاقی که زیبارویان درباره قاجار بودند

زنان حرم سرای قاجار،زنان در حرم سرای ناصرالدین شاه،زنان خوشگل در دوران قاجار،دختران خوشگل دوران قاجار