پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندگی خوان پدرو چاق ترین مرد جهان

زندگی خوان پدرو چاق ترین مرد جهان

زندگی خوان پدرو چاق ترین مرد جهان 

وقتی انقدر سنگین وزن باشی که نتوانی از جایت بلند شوی وضعیت بسیار بحرانی خواهد شد. خوان پدرو نیز همین زندگی را دارد. جوان مکزیکی که در 32 سالگی بیش از نیم تن وزن دارد، در 17 سالگی با 230 کیلو وزن خانه نشین شده و در حسرت بیرون رفتن است.«خوان پدرو» با وزنی بیش از 500 کیلوگرم به عنوان سنگین وزن ترین مرد جهان لقب گرفت و حالا در 32 سالگی حسرت دیدن نور آفتاب را دارد.

 

این جوان مکزیکی که از کودکی با وزن سنگین خود دچار مشکل شده بود، حالا که در دوران جوانی سر می کند با انواع بیماری ها درگیر است و حتی خطر مرگ او را تهدید می کند.سنگین وزن ترین مرد جهان پس از اعلام پزشکان در ارتباط با در خطر بودن زندگی وی، تحت مراقبت های ویژه پزشکان خبره مکزیک قرار گرفت تا با پیروی از رژیم غذایی بتواند از وزن خود بکاهد و به شرایط نرمال تری دست یابد.

 

 به گزارش پارس ناز «خوان پدرو» که در 17 سالگی 230 کیلوگرم وزن داشته می گوید:” بیشتر عمر خود را در تخت گذرانده و از نعمت های زندگی محروم مانده و آرزوی بیرون رفتن را در دل خود دارد”.«خوان پدرو» برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

زندگی خوان پدرو چاق ترین مرد جهان

زندگی خوان پدرو چاق ترین مرد جهان