پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونه در زندگی خود همه چیز را ممکن کنید

چگونه در زندگی خود همه چیز را ممکن کنید

چگونه در زندگی خود همه چیز را ممکن کنید 

تعداد زیادی از افراد میباشند که در زندگی خود با اراده و تلاش به هر چیزی که خواسته اند رسیده اند، به راستی انها در زندگی خود چه کارهایی انجام داده اند؟ شما می‌توانید یاد بگیرید، همۀ چیز داشته باشید، یا هر چیزی که میخواهید باشید، به شرطی که حاضر باشید بهایش را بپردازید.

 

شما میتوانید در مدتی کوتاه میلیونر شوید.

شما میتوانید در هر موضوعی یک کارشناس حقیقی باشید.

شما میتوانید مالک یک کسب و کار پیروز باشید.

شما میتوانید درک عمیق معنوی داشته باشید.

شما میتوانید در مسابقات مردان آهنین شرکت کنید.

همۀ چیز ممکنه، فقط کافیه بهایش را بپردازید

شما میتوانید یک فرد همدل و عاشق باشید.

 

شما می‌توانید با همکاران کسب و کار، مربیان، شریک زندگی خود، و سایر افرادی که الهام بخش شما میباشند روابط خوشگل و معنی دار داشته باشید.شما می‌توانید همان کسی باشید که از خودتان انتظار دارید.

 

شما میتوانید همانگونه که میخواهید زندگی کنید، این شما هستید که به زندگی معنی می بخشید.

 

ولی باید بهای همه ي ي این ها را بپردازید

 

شما باید واقعا تصمیم بگیرید. اگر سعی می‌کنید به همه ي جا سرک بکشید به جایی نخواهید رسید. اگر میخواهید همۀ کس باشید، هیچ وقت کسی نخواهید شد.

 

شما باید انتخاب کنید که می‌خواهید چه کاری انجام دهید و میخواهید چه کسی باشید.

شما باید به دلیل چندین مسئله مهم، از تعداد زیادی موارد بی اهمیت چشم پوشی نمایید.

 

شما باید به دلیل تعدادی از برترین انتخاب ها، از انبوهی از انتخاب هاي خوبی که پیش روی تان هست چشم پوشی کنید.

 

شما باید ذهن و وقت خود را مدیریت کنید.

 

شما نمیتوانید در پشت رویاهای خود مخفی شده و به توجیه زندگی ادامه دهید.

 

شما باید واقعا خواستار آن باشید، زیرا وقتی اقدام کنید، دیگر هیچ چیز قادر نخواهد بود شما را از داشتن آن منع نماید.شما باید عادت هاي بد خود را ترک کنید.

 

شما باید مجددا اولویت هاي خود را تنظیم نمایید.

شما باید اکثر “نه” بگویید.

شما هر روز باید ابتدا کارهایی را انجام دهید که در اولویت اول میباشند.

شما باید بهای چیزی راکه میخواهید بپردازید

اگر حاضر باشید بها بپردازید، می‌توانید هر چیزی که می‌خواهید داشته باشید.

به جای پریشانی، بر یادگیری تمرکز کنید.

 

احتمالا هر روز باید تعداد زیادی فعالیت تکراری که فایده اي هم برای تان ندارند انجام دهید. شما باید این فعالیت ها را از زندگی خود حذف کنید. آنها را در قبل خود رها کرده و آینده تان را با فعالیت هایي که شما را به

 

جایگاه دلخواه تان میرسانند پر کنید.

 

همه ي چیز ممکنه فقط کافیه بهایش را بپردازیدوقتی 5 دقیقه وقت اضافه داشته باشید چکار میکنید؟ آیا خودتان را سرگرم کرده و حواس تان را پرت می‌کنید؟ یا قدر وقت تان را می‌دانید؟

 

وقتی با عزیزان تان هستید، آیا مدام سرتان در گوشی تان هست یا قدر با هم بودن را میدانید؟

آیا جدی هستید یا هنوز مطمئن نیستید؟

آیا واقعا آن را میخواهید یا هنوز مطمئن نیستید؟

آیا یک قدم در 20 جهت بر می دارید یا 20 قدم در یک جهت؟

امروز چند ساعت از وقت تان به هدر رفته هست؟ قدر چند ساعت را دانسته و کار خوب کرده اید؟

واقعا به دنبال چه هستید؟

آیا تمایل دارید بهای چیزی راکه می‌خواهید بپردازید؟

 

هیچ چیز در زندگی رایگان نیست، به خصوص وقت تان. هر چیزی هزینه اي دارد و هزینه ي زمان خیلی چندان هست. شما حتی یک ثانیه هم نمیتوانید به عقب برگردید.می‌توانید هدف دار زندگی کنید. میتوانید وقت خود را صرف چیزهای باارزش کنید. می‌توانید همان کسی باشید که می‌خواهید. حتی بعد از موفقیت هم می‌توانید به پیشرفت و تکامل ادامه دهید. ولی بها باید پرداخته شود. نمیتوانید تقلب کنید.

 

اگر بخواهید آن در دسترس شماست. ولی باید انتخابش کنید.