پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک 

زن و شوهری در کمال ناباوری شب و روز خود را در منزل کنار مارهای سمی بزرگ و کوچک می گذرانند و از انها هیچ ترسی ندارند. خزنده شناس «سیوکسی گیلت» و «سیمون پل» بیش از ۸۰ خزنده را در یک اتاق نگه می‌دارند از جمله مارهایی که سم کافی برای کشتن یک فیل دارند.

 

گیلت و سیمون روزهایشان را صرف نجات و نگه داری از این موجودات در منزل خود می کنند که به روی عموم باز هست. آن‌ها امیدوارند به مردم تعلیم دهند و نگرش و ترس آن‌ها را به این حیوانات تغییر دهند. آن‌ها دستکش‌هاي محافظی میپوشند که در مقابل نیش مار مقاوم هست. اکثر وقت‌ها افراد از نیش مار نمی‌میرند، اما ممکن هست بقیه عمرشان با یک دست یا یک پا زندگی کنند.

 

آن‌ها روز خود را با بردن سگ هایشان به پیاده روی و برطرف کردن نیازهای آن‌ها شروع می کنند و سپس به حیوانات عجیب‌تر خود رسیدگی میکنند. سپس به تمیز کردن حیوانات میپردازند که ۴ تا ۶ ساعت طول می کشد. دیدنی هست که همه ي همسایگان این زوج به این خزندگان علاقه دارند و برای مشاهده آن‌ها می آیند. اما این زوج ایمنی را رعایت میکنند و مراقب میباشند که همه ي در‌ها و قفس‌ها قفل باشد.

 

مار دوبار در ۲۵ سالگی گیلت را نیش زده هست. او خوش شانس بود که رخداد بدی برایش نیفتاد اما دو هفته زندگی برایش دوزخ شد. دستانش به اندازه آرنولد شوارتزنگر باد کرده بود و سیاه شده بود. او این درد را مانند فرو بردن دست در آب درحال جوش یا آتش توصیف می کند. بااین حال، این پیشامد لزرش دهنده

 

وی را از کار و زندگی با خزندگان بازنداشته هست. آن‌ها اخیرا به شهر گرمسیری دوربان در آفریقای جنوبی سفر کرده اند تا مارهای خطرناک و مشکلی را شکار کنند و بعد در طبیعت ر‌ها کنند. آن‌ها هرگز از اینکار پول زیادی به دست نیاورده و هرچه درآورده اند را خرچ خود حیوانات کرده اند.

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک

زندگی این زن و شوهر با 80 مار سمی و خطرناک