پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنی که با رو شدن قیافه بدون آرایش طلاق داده شد

زنی که با رو شدن قیافه بدون آرایش طلاق داده شد

زنی که با رو شدن قیافه بدون آرایش طلاق داده شد 

زنی که با رو شدن قیافه اش بدون آرایش بعد از عروسی از طرف داماد بدون معطلی طلاق داده شد و به خانه پدرش فرستاده شد. یک مرد از همسرش بخاطر فریب در ازدواج شکایت کرد چرا که او با یک زن زیبا ازدواج کرده بود اما همسرش واقعا چهره جذابی ندارد!یک مرد پس از دیدن چهره همسرش بدون آرایش تصمیم گرفت او را طلاق دهد.

 

این مرد الجزایری در دادگاه گفت من همیشه همسرم را با چهره ای ارایش کرده میدیدم اما یک شب که از محل کارم به خانه برگشتم با دیدن چهره همسرم بدون آرایش شوکه شدم و گویی یک غریبه در خانه من بود!ابتدا فکر کردم یه زن مزاحم درخانه من حضور دارد اما متوجه شدم او همسرم می باشد!

 

این مرد در دادگاه از همسرش بخاطر فریب در ازدواج شکایت کرده است.عکسی که گفته می شود مربوط به چهره همسر این مرد می باشد