پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس 

زن سیاهپوست که همسر سفید پوست داشت برای اولین بار در دنیا دو فرزند سفید پوست به دنیا آورد که در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شد. “کاترین هووارس” زن مهاجر نیجریه ای اهل شهر “میلتون کینز” انگلیس با بدنیا آوردن دو نوزاد سفید پوست با چشم های آبی موجب حیرت پزشکان شده است. این در حالی است که این پدیده نادر ژنتیکی ممکن است

 

در هر 1 میلیون مورد تولد تنها در یک مورد اتفاق بیفتد. وی زمانی که برای نخستین بار فرزند دخترش را در آغوش گرفت دچار شوک شد.”کاترین” در این خصوص گفت: ” زمانی که پسرم “جوناه” با چشمانی آبی و پوستی سفید بدنیا آمد یک متخصص ژنتیک به من گفت که مورد مشابه پسرم ممکن است از یک میلیون تولد تنها در یک مورد اتفاق بیفتد. اما زمانی که دخترم “سوفیا” با پوستی سفید و چشم هایی آبی بدنیا آمد واقعا شوکه شدم.

 

 به گزارش پارس ناز وی ادامه داد: ” واقعا خسته شده ام. وقتی با دو فرزندم به خیابان می روم مردم زیادی از من می پرسند که آیا پرستار بچه هستم.”گفتنی است؛ بنا به گفته پزشکان، فرزندان این زن این خصوصیات ژنتیکی را از اجداد وی به ارث برده اند.

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس

زن سیاهپوست و ثبت رکورد جنجالی در گینس