پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند 

رعایت انصاف در طلاق هم چیز خوبی است! مانند این زوج روسی که بعد از جدایی خانه خود را نصف کردند تا هرکدام سهم خود را داشته باشند. یک دادگاه در روسیه دستور به نصف کردن خانه ای داد که یک زوج تازه طلاق کرده در آن زندگی می کردند. این زوج ثروتمند چندی پیش از یکدیگر جدا شدند

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند

و به گزارش پارس ناز  اختلاف اصلی آنها درهنگام طلاق بر سر خانه ای دو میلیون دلاری بود. هر یک از آنها این خانه را می خواست و در نهایت قاضی دادگاه دستور داد وسط این خانه را با آجر تیغه بکشند تا این خانه به دو قسمت تبدیل شود، قسمتی برای زن و قسمتی هم برای مرد.

 

این زن و مردی روسی با اینکه مدتی از طلاقشان می گذرد اما همچنان در همان خانه زندگی می کنند،زن در قسمت خودش و مرد هم در قسمت خودش. دیوار آجری مانع از این است که این زوج طلاق گرفته برخوردی با یکدیگر داشته باشند.البته دیوار کشیدن وسط این خانه بیشتر برای زن دردسر ساز بوده چرا که باید برای قسمت خودش حمام جدید بسازد.

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند

زن و شوهر بعد از طلاق خانه را نصف کردند