پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است 

زن مدل جذابی که با نگاه به وی فکر می کنیم 30 سال سن دارد اما وی دو نوه دارد و مادر بزرگ شده است. زاکیلا گویی اکسیر جوانی نوشیده است. مادربزرگ جوان که در آستانه 50 سالگی است درست شبیه یک خانم 30 ساله است ، او دو نوه از دختر جوان خود دارد که تشخیص این واقعیت از روی عکس ها تقریبا غیرممکن است.

 

یک مدلینگ زن که چهره اش سن واقعی او را به هیچ وجه نشان نمیدهد ، مادربزرگ جوان که بیشتر میتواند مادر نوه هایش باشد تا مادر بزرگ آنها مادربزرگ جوان

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است

زاکیلا 47 ساله بعد از انتشار تصاویرش در فضای مجازی به عنوان مدلینگ تبلیغاتی توجه بسیاری را به خود جلب کرد به این که چطور یک خانم در آستانه 50 سالگی درست مثل یک زن جوان زیر 30 سال به نظر میرسد.

 

عکس زن مدل جذاب،مدل شدن مادر بزرگ

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است

مادربزرگ جذاب و زیبا،مادر بزرگ در شغل مدلینگ

زن مدل جذاب که نوه دارد و مادربزرگ است

مادر بزرگ مدل،مادر بزرگ های جوان و زیبا