پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

سرکش ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید 

خانواده سلطنتی انگلستان دارای قواعد و اصول خاصی برای اعضای خانواده هست اما نوه خانواده گویا این سنت ها را در هم شکسته هست. «آملیا ویندسور» عنوان زیباترین دختر خانواده سلطنتی را دارد و گرچه سرکش ترین را لیدی جوان خانواده سلطنتی که این هفته عکسش بر روی جلد مجله «تاتلر» قرار گرفت اما تصویر هاي دیگری هم در شبکه هاي مجازی دارد که کمی با قوانین مورد ادعای خانواده سلطنتی تفاوت دارد.

 

به گزارش پارس ناز املیا 22 ساله که نوه دوشس کنت — دخترخاله ملکه بریتانیا-محسوب میشود انتظار می‌رود مثل دیگر اعضاء خانواده سلطنتی تابع قوانین باشد اما تصویر هاي او در حال سیگار و حضور در کلوپ هاي شبانه حاکی از حکم ناپذیری نسل اخیر خانواده سلطنتی هست.خانواده سلطنتی بریتانیا حساسیت فراوانی نسبت به انتشار تصویر هاي خانوادگی دارد.

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

یاغی ترین و زیباترین دختر انگلستان را بشناسید

نوه ملکه انگلیس،زیباترین زن انگلستان،زیبا ترین دختر انگلستان،دختر زیبای بریتانیا