پارس ناز پورتال

اخذ ویزای تحصیلی

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد

بورژوآ برند فرانسوی لوازم آرایش با قدمت بیش از 150 سال، 26 بهمن ماه زیبایی و اعتماد به نفس را در گالری سرفیس با حضور جمعی از هنرمندان و مدرسان حوزهی آرایش و گریم جشن گرفت.

 

با بورژوآ استایل پاریسی در معرض همهی خانمهاست

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

1863 بود که بورژوآ در گرند بولوار پاریس از دل تئاتر متولد شد؛ از لحظهی تولد، نام خودرا بعنوان برندی پیشرو، آفريننده و هوشمند که همواره اعتبار متخصصین این حوزه را برای شناخت خانم ها بکار میبندد، ثبت کرد تا همهی خانم ها در سراسر جهان به زیبایی دست پیدا کنند.

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

گروه بورژوآ از خانمهای سراسر جهان میـــخواهد که :به ما اعتماد کنید، با چهرهی زیباتری که میسازید، توجه هر شخصی رابه خود جلب خواهید کرد. گالری سرفیس ساعت 11 صبح 26 بهمن ماه 1396 محل توقف اتومبیلهایی بود که مهمانان جشن زیبایی بورژوآ رابه آنجا رسانده بودند؛ از متخصصین حوزهی آرایش تا ستارگان سینما، چون الهه حصاری و لیندا کیانی دور هم جمع شدند تا زیبایی را جشن بگیرند.

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

گالری سرفیس واقع در ساختمان هدیش با معماری خاص و مدرن همواره میزبان تعداد زیادی از رویداد های مهم و بدیع بوده است.جای جای جشن زیبایی بورژوا، با فعالیتها و اتمسفری که جلوهی زنانهی پاریسی رابه ذهن متبادر می‌کرد، پر شده بود؛ گویی پاریسی کوچک در دل تهران برای جمعی از مهمانان خلق شده تا با تمام وجود سبک پاریسی را احساس کنند.

 

مجسمهای زنده به سبک خاص بورژوا به مهمانان خيرمقدم می‌گفت و انها رابه سمت فرش قرمز هدایت می‌کرد.آرام آرام فضا ما رابه سمت اتاقهایی که هر کدام هدفی خاص در جهت معرفی محصوالت و برند داشت، هدایتکرد.

 

از میان یک کافۀ پاریسی گذشتیم و وارد اتاقی شدیم که محصوالت بورژوا با شیوهها و سبک هاي آرایشی متفاوت توسط ساینا الفت، هنرمند و مدرس حوزهی آرایش نمایش و توضیح داده می‌شد.

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

عکس هایي سیاه و سفید از پاریس بر چند دیوار گالری نقش بسته بود؛ از مهمانان خواسته می ‌شد تا با خالقیت و سلیقۀ شخصی خود عکسهای رابا مدادهای چشمی که ابعداد انسانی داشتند، رنگ کرده و سبک شخصی خودرا ماندگار کنند.

زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد +عکس

در ادامهی سفر زیبایی با بورژوا، اتاقی به سبک معماری کالسیک پاریس، دایرهی کامل محصوالت را در خود جای داده بودو در مانیتورها ویژگی انها توضیح داده می‌شد. از مهمانان در سالنی به سبک طراحی داخلی فرانسوی با رنگ و روی سرخابی بورژوآ پذیرایی و بستهی کامل محصوالت بورژوآ و شیرینیهای فرانسوی ماکارون به مهمانان تقدیم شد تا تجربهای کامل و ناب ساخته وپرداخته شود.