پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها 

نازی ها بـه روش هـای مختلفی می جنگیدند و با راه کارهای جنگی موثر توانستند مناطق عظیمی را تحت سلطه خود داشته باشند. زیردریایی U-۹۹۵ برای ارتش نازی کشور کشور آلمان ساخته شده بود. پروژه ساخت این زیردریایی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۴۲ آغاز شد و سپتامبر ۱۹۴۳ نیز بـه صورت رسمی مورد استفاده قرار گرفت.

 

این زیردریایی شکاری یکی از ارکان اصلی ارتش نازی محسوب می ‌شد و در جنگ جهانی دوم کاربردهای فراوان داشت. بین تاریخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۳ تا ۹ اکتبر ۱۹۴۴ و همچنین۱۰ اکتبر ۱۹۴۴ تا ۸ مه ۱۹۴۵ این زیردریایی بـه صورت رسمی در عملیات‌هـای نظامی ارتش کشور کشور آلمان بـه کار گرفته شد.

 

این زیردریایی روی سطح آب با حداکثر سرعت ۱۷.۷ گره دریایی معادل ۳۲.۸ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد و زمانی که بـه زیر آب می رسد حداکثر سرعت آن بـه ۷.۶ گره دریایی معادل ۱۴.۱ کیلومتر بر ساعت می رسید. این قایق بزرگ زمانی که بـه زیر آب می‌رفت، می‌توانست تا مسافعت ۱۵۰ کیلومتر در این موقعیت باقی بماند و در روی آب نیز توان آن با هر بار سوخت‌گیری ۱۵۷۰۰ کیلومتر بود.

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیر دریایی نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها

زیردریایی عظیم رکن اصلی ارتش نازی ها