پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید 

با سفر به تبت می توانیم طبیعت زیبا و بی نظیر را مشاهده کنیم و از دیدن آن و همچنین آرامش حاکم بر تبت لذت ببریم. اگر اهل سفر و گشت و گذار به ویژه در طبیعت باشید، آسمان فیروزه ای تبت در غرب چین، همان چیزی است که به دنبالش هستید. این منطقه در بهره مندی از منابع از انرژی خورشیدی،

 

پیشرو کشور و حتی جهان است. این بهره مندی به حدی است که لهاسا، پایتخت این منطقه، لقب “شهر نور خورشید” را به خود اختصاص داده است چرا که به طور متوسط سالانه 3005 ساعت تابش آفتاب گزارش شده است.تبت در تمام طول سال از آسمانی آبی و شفاف برخوردار است که آن را مدیون ارتفاع زیاد منطقه، نور شدید آفتاب و هوای پاک خواهد بود.

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

آسمان فیروزه ای تبت در غرب چین، همان چیزی است، که گردشگران طبیعت به دنبالش هستند
سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

تبت در تمام طول سال از آسمانی آبی و شفاف برخوردار است
سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

تبت، آسمانی آبی و شفافش را مدیون ارتفاع زیاد منطقه، نور شدید آفتاب و هوای پاک خواهد بود
سرزمین بهشتی و زیبا را در تبت چین ببینید

 

منبع:118safar.com