پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن

سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن

سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن 

چشمه های آب گرم معمولا در نزدیکی کوه های آتشفشان قرار دارند که یکی از داغ ترین این چشمه ها در جهان دریاچه ماهیتابه است. این دریاچه یکی از بزرگترین برکه های داغ جهان است. آب اسیدی آن در تمام طول سال بین 50-60 درجه سانتیگراد حرارت دارد و سطح آن همیشه پوشیده از بخار، کربن دی اکسید و گاز هیدوژن سولفید جوشان است.

 

این دریاچه از یک فوران آتشفشانی بزرگ در سال 1886 به وجود آمد، یعنی هنگامی که کوه تاراورا فوران کرد و چندین دهانه بزرگ در منطقه ایجاد کرد. این بزرگترین فوران از زمان ورود اروپاییان بود.در طول 15 سال فوران، چشمه های آب گرم خودشان دائما در دره وایمانگو به وجود می آمدند. بزرگترین چشمه آب گرم جهان، چشمه وایمانگو به مدت

 

چهار سال آب داغ را تا ارتفاع حدود نیم کیلومتر به بالا پرتاب می کرد. دانه های پرشده با آب باران و آب های گرم زیرزمینی برکه های گرم را تشکیل دادند. دریاچه ماهی تابه یکی از آن هاست و در دهانه اکو قرار دارد. اما این دریاچه در فوران بزرگ سال 1917 به اندازه و شکل نهایی خود رسید. دریاچه ماهی تابه 38 هزار مترمربع وسعت دارد و میانگین عمق آن 6 متر است. در سراسر دریاچه ذخایر سازندهای سیلیسی ظریف و مواد معدنی رنگارنگ وجود دارد. 

سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن

آب اسیدی دریاچه ماهی تابه در تمام طول سال بین 50-60 درجه سانتیگراد حرارت دارد
سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن

سطح دریاچه ماهی تابه همیشه پوشیده از بخار، کربن دی اکسید و گاز هیدوژن سولفید جوشان است
سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن

دریاچه ماهی تابه 38 هزار مترمربع وسعت دارد و میانگین عمق آن 6 متر است
سفر به دریاچه ماهیتابه و دیددن زیبایی های آن