پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها 

درست هست که ونیز اصلی در کشور ایتالیا قرار دارد و بسیار رویایی و خوشگل می باشد، اما دیدنی هست بدانید که کشور آلمان هم از این دیدنی ها دارد.در صد کیلومتری جنوب شرقی برلین در ایالت براندنبورگ، منطقه تفریحی اسپریوالد قرار دارد. این منطقه کم ارتفاع که در آن رودخانه و صد‌ها آبراه در بین مراتع و جنگل‌هاي بکر جریان دارد یکی از زیباترین و سرسبزترین مقاصد تفریحی کشور آلمان هست.

 

این منطقه در آخرین عصر یخبندان از عقب نشینی یخچال‌هاي طبیعی به وجود آمد. همانگونه که یخچال‌ها ذوب و ناپدید شدند، شبکه ظریفی از جریان‌ها در بین جزایر ماسه‌اي و رسوبی کوچک پدید آمد. در طول زمان، رسوبات تالاب‌هاي مسطحی با جنگل‌هاي انبوه کاج، توس، بید، بلوط، توسکا و … شکل دادند.

 

هزاران سال هست که اسپریوالد مورد سکونت قرار گرفته هست. بین قرن دوم و پنجم، قبایل آلمانی در این جا زندگی میکردند. در قرن ششم، نخستین مهاجران اسلاو وارد این جا شدند و مناظر طبیعی را به مناظر کشاورزی تبدیل کردند. امروزه جزایر ماسه‌اي کوچک محل قرار گیری مزارع و منزل‌هاي مسکونی میباشند.

 

 به گزارش پارس ناز هر منزل و هر مزرعه بندر کوچک خود را دارد و یک قایق که با آن محصولات جابجا و بچه‌ها به مدرسه برده میشوند. این شهر مقصد مناسبی برای یک سفر یکروزه از برلین هست و بازدیدکنندگان به پیاده روی، ماهیگیری قایقرانی و کایاک سواری در شبکه وسیع آبراه‌هاي آن می پردازند. قایقرانی و پارو زنی یکی از محبوبترین فعالیت‌هاي این منطقه هست، اما جاهای دیدنی مانند کلیساها، قلعه‌ها و موزه هم در آن وجود دارد.

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

سفر دل انگیز توریستی به ونیز آلمانی ها

ونیز کشور کشور آلمان،ونیز جذاب در کشور آلمان،سفر توریستی به کشور کشور آلمان،ونیز دیدنی در کشور آلمان،مسافرت توریستی به کشور آلمان